Zeeland als mobiliteitslab stimuleert innovatie

Wordt Zeeland het mobiliteitslab van Nederland? Rijden er over tien jaar alleen nog zelfrijdende shuttlebusjes op de provinciale wegen? Of stappen we dan ‘s ochtends in een elektrische deelauto om naar het werk te gaan? Tijdens de manifestatie ‘Bereikbaarheid in Zeeland’ wisselden ongeveer 200 mensen met elkaar van gedachten over de toekomst van mobiliteit en vervoer in Zeeland. Dat leverde interessante ontmoetingen en inzichten op!

Mobiliteitslab onderzoekt alternatieven

Provincie Zeeland stimuleert en onderzoekt alternatieven om te reizen binnen en buiten de provincie. We willen dat het aanbod beter aansluit op de behoefte. Het is een uitdaging is om nieuwe vormen van mobiliteit te bedenken om ervoor te zorgen dat naar bijvoorbeeld school of ziekenhuis kunnen reizen. De komende tijd wil Provincie Zeeland hier versterkt op inzetten. We zoeken naar partners om samen via pilots concreet vorm te geven aan deze vernieuwing.

Kennismaken met nieuwe initiatieven

Tijdens de manifestatie maakten bezoekers op het Mobiliteitsplein kennis met nieuwe initiatieven, zoals het e-mobilitypark, de zonnetrein en elektrische scooters. Ook wisselden ze in workshops van gedachten over de voor- en nadelen van deelauto’s of bedachten ze nieuwe manieren om onderwijs bereikbaar te houden.

Mobiliteit slim organiseren

Zeeland is gebied waar het vervoer om aandacht vraagt. De provincie is dunbevolkt en vergrijst. De Provincie geeft veel geld uit aan het OV. En dan nog moeten jongeren soms lang reizen van en naar school. Of komen ouderen zonder eigen vervoer steeds moelijker buiten de deur. Dat moet anders. Bereikbaarheid is immers een voorwaarde voor leefbaarheid. Gedeputeerde Van der Maas verwoordde het als volgt: “Wat mij betreft is de tijd rijp om mobiliteit anders, en slimmer, met elkaar te gaan organiseren. Laten we daarom van Zeeland een mobiliteitslab maken. Een proefgebied waarin we nieuwe innovatieve vervoersmogelijkheden testen. De sleutel om dat te realiseren, ligt bij kleinschalige initiatieven in onze provincie.”

Inkijkje op de wereld van morgen

Hoogleraar Maarten Steinbuch gaf de aanwezigen alvast een inkijkje in de wereld van (over)morgen. De wetenschapper doet onderzoek naar elektrisch vervoer en zelfrijdende autotechniek. Hjj voorziet dat elektrisch rijden en slimme mobiliteit steeds belangrijker wordt. “We moeten allemaal wennen aan nieuwe technologie, maar de toekomst is dichterbij dan we denken. 95% van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt door een menselijke fout. Zelfrijdende auto’s reageren veel sneller op elkaar dan u en ik. Over 30 jaar is de techniek zo ver, dat auto’s slimmer zijn dan mensen. De komende decennia gaat er dan ook meer veranderen dan in de hele periode hiervoor. Ik denk dat de volgende generatie alleen nog in slimme auto’s rijdt en niet meer zelf de pedalen of het stuur bedient.”

MAEX Zeeland

Tijdens de manifestatie werd ook het platform MAEX Zeeland officieel gelanceerd. MAEX Zeeland is er voor alle Zeeuwen en in Zeeland gevestigde organisaties en bedrijven, die willen samen werken aan sociale en duurzame samenleving in Zeeland. Platform MAEX Zeeland geeft initiatieven en sociale ondernemingen een podium. Organisaties laten er zien wie ze zijn, wat ze doen en welke impact dat heeft. Ook kunnen organisaties aangeven wat ze nodig hebben. Dat kan geld zijn, maar ook, materiaal, handjes of advies. Rabobank Walcheren / Noord-Beveland en de Provincie Zeeland faciliteren het platform.

MAEX Impuls

Jules van Leijden van de Rabobank reikte eind van de middag een MAEX Impuls uit. Deze impuls is bedoeld voor een initiatief dat op maex.nl staat en verder wil groeien. Carpoolapp Klokan ontving een bedrag van € 2.500. Deze app koppelt chauffeurs en meerijders met elkaar. De organisatie gaat het geld gebruiken om haar website en app verder te verbeteren.

Informatie

Meer informatie over platform MAEX Zeeland is te vinden op www.maex.nl/zeeland. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk initiatieven zich de komende tijd aanmelden op het platform. Dat kost niets, maar kan wel veel opleveren!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

7 initiatieven voor een gezonder Middelburg!

Middelburg - Samen met inwoners en organisaties werkt de gemeente aan gezondere Middelburgers. Via het online participatieplatform doemee.middelburgers.nl zijn allerlei initiatieven opgehaald. Zeven initiatieven...

Pand Opril Westwal in Goes ontruimt vanwege drugsvondst

Goes - Burgemeester Mulder heeft eerder deze maand een kamer en een zolder in een pand aan de Opril Westwal in Goes laten ontruimen....

Carnaval in tunnel Sint Jansteen

Hulst - Carnaval, dát wordt het thema van de muurschildering in de voetgangers- en fietstunnel tussen de Steensedijk in Hulst en Tragel in Sint...

Bouw carnavalsloods in Walsoorden

Hulst - Er komt een nieuwe loods voor carnavalsverenigingen in de gemeente Hulst. Het college van burgemeester en wethouders werkte een plan uit voor...

Uitspraak rechtbank oneigenlijk gebruik recreatiewoning

Schouwen-Duiveland - Op 1 september 2021 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan inzake het beroep tegen de beslissing op bezwaar van het college van...

Aftrap MONO-helden campagne in de provincie Zeeland

Gisteren, 8 september 2021, werd de MONO-belofte ondertekend door gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter van het ROVZ Harry van der Maas en provinciesecretaris Ab Smit,...

Zeelandhallen Goes bieden tijdelijke noodopvang aan asielzoekers

Goes - In de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen in Goes komt een noodopvang voor 320 asielzoekers. Het college van B&W van Goes geeft hiermee...

Waterschap stelt geld beschikbaar voor co-financiering lokale initiatieven

Waterschap Scheldestromen stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven die op een creatieve manier bijdragen aan schoon en voldoende water in Zeeland. De subsidies worden...