Maatregelen om zorg in Goes betaalbaar en beschikbaar te houden

Goes – Net als vele andere gemeenten, heeft ook Goes grote financiële uitdagingen op het gebied van Wmo- en jeugdzorg. Er is jaarlijks een tekort van ruim drie miljoen euro. Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en op voldoende niveau te houden voor inwoners, heeft de gemeente een aantal maatregelen ingevoerd.

Uitdagingen voor gemeente Goes

Met deze maatregelen wil de gemeente Goes terug naar de bedoeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning. ‘We willen een vangnet bieden voor mensen die het zelf of met hulp van familie of vrienden niet redden’, aldus wethouder André van der Reest. ‘Uiteraard blijven we iedere aanvraag afzonderlijk bekijken en blijft maatwerk mogelijk, zodat niemand ten onrechte zorg wordt onthouden’.

Maatregelen

Om het tekort terug te dringen, heeft de gemeente een aantal maatregelen ingevoerd voor de Wmo en de Jeugdhulp. Een groot deel van de maatregelen heeft betrekking op een andere manier van werken binnen de eigen organisatie. Het resterende deel heeft gevolgen voor inwoners die een beroep doen op de Wmo of Jeugdhulp:

  • We verstrekken in principe geen hulp bij het huishouden meer voor een periode korter dan 6 maanden.
  • Als een inwoner zelf voldoende geld heeft, gaan we ervan uit dat hij/zij ook zelf een hulp in het huishouden regelt.
  • Als blijkt dat verhuizen meer geschikt is dan het aanpassen van de huidige woning, dan zoeken we naar een geschikte woning binnen de vijf Bevelandse gemeenten en een straal van tien kilometer daarbuiten.
  • We geven een maximale vergoeding voor een hulpmiddel bij het sporten (één keer in de drie jaar maximaal 3.060 euro)
  • Een inwoner krijgt in principe voor één jaar zorg of hulp en we verlengen niet automatisch.
  • We kijken strenger naar welke taken onder normale hulp en zorg van ouders aan hun kinderen vallen.
  • In principe verstrekken we geen opvang bij zorgboerderijen en zoeken we naar alternatieven.

Focusplan

De maatregelen voor de gemeente Goes staan in het Focusplan. Het Focusplan is een verdere aanscherping van een in 2019 ingezet traject om de zorg in Goes betaalbaar te houden en kosten te reduceren. In het plan zijn de maatregelen uit Grip op de Wmo in de Oosterschelderegio en de maatregelen van GR de Bevelanden/WIZ in de Bevelanden meegenomen, aangevuld met extra maatregelen specifiek voor Goes.

Gezonde financiële organisatie

Gemeente Goes wil een gezonde financiële organisatie zijn. Een gemeente die ook in de toekomst ondersteuning kan bieden aan de kwetsbare inwoners en een fijne leefomgeving heeft voor al haar inwoners. Dat betekent dat de gemeente de steeds verder stijgende kosten in het Sociaal Domein een halt toe moet roepen. Met de nu vastgestelde maatregelen hoopt de gemeente grotere bezuinigingen, die negatieve gevolgen kunnen hebben op het leefklimaat in Goes, te voorkomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

7 initiatieven voor een gezonder Middelburg!

Middelburg - Samen met inwoners en organisaties werkt de gemeente aan gezondere Middelburgers. Via het online participatieplatform doemee.middelburgers.nl zijn allerlei initiatieven opgehaald. Zeven initiatieven...

Pand Opril Westwal in Goes ontruimt vanwege drugsvondst

Goes - Burgemeester Mulder heeft eerder deze maand een kamer en een zolder in een pand aan de Opril Westwal in Goes laten ontruimen....

Carnaval in tunnel Sint Jansteen

Hulst - Carnaval, dát wordt het thema van de muurschildering in de voetgangers- en fietstunnel tussen de Steensedijk in Hulst en Tragel in Sint...

Bouw carnavalsloods in Walsoorden

Hulst - Er komt een nieuwe loods voor carnavalsverenigingen in de gemeente Hulst. Het college van burgemeester en wethouders werkte een plan uit voor...

Uitspraak rechtbank oneigenlijk gebruik recreatiewoning

Schouwen-Duiveland - Op 1 september 2021 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan inzake het beroep tegen de beslissing op bezwaar van het college van...

Aftrap MONO-helden campagne in de provincie Zeeland

Gisteren, 8 september 2021, werd de MONO-belofte ondertekend door gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter van het ROVZ Harry van der Maas en provinciesecretaris Ab Smit,...

Zeelandhallen Goes bieden tijdelijke noodopvang aan asielzoekers

Goes - In de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen in Goes komt een noodopvang voor 320 asielzoekers. Het college van B&W van Goes geeft hiermee...

Waterschap stelt geld beschikbaar voor co-financiering lokale initiatieven

Waterschap Scheldestromen stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven die op een creatieve manier bijdragen aan schoon en voldoende water in Zeeland. De subsidies worden...