10.6 C
De Bilt
zondag, 25 september 2022

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Defensie kan rekenen op extra investeringen

Met het coalitieakkoord investeerde het huidige kabinet reeds structureel 3 miljard euro in Defensie (waarvan 1,9 miljard euro in 2023). In reactie op de oorlog in Oekraïne voegde het kabinet daar afgelopen voorjaar structureel 2 miljard aan toe. Defensie zet de extra investeringen in voor het verbeteren van de operationele gereedheid, gevechtskracht en wendbaarheid van de krijgsmacht, voor innovatie en de samenwerking met partners EU en NAVO.

Defensie

Met de extra investeringen haalt Nederland in 2024-2025 de NAVO-norm van 2%. In 2023 is het budget nog 1,66% van het bruto binnenlands product (bbp); in 2022 is het 1,47%. Het Europees gemiddelde stijgt overigens ook, van 1,68% in 2021 naar 1,94% in 2024. Met het extra budget verbetert Defensie de operationele gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht. De plannen hiervoor zijn opgenomen in de Defensienota 2022. Zo investeert zij in materieel en voorraden, zodat eenheden sneller, vaker en langer in te zetten zijn.

Tijdigheid is daarbij belangrijk, want de versterking van Defensie moet gezien de veiligheidssituatie zo snel mogelijk plaatsvinden. Dat lukt alleen door niet achteraan te sluiten op de markt en door Europese partners te zoeken om samen materieel te verwerven. Zij speelt hier bijvoorbeeld op in door versneld munitie en F-35-vliegtuigen en MQ-9 drones (onbemande vliegtuigen) aan te kopen. Dat is niet eenvoudig: wapens en munitie zijn moeilijk te krijgen door de toegenomen vraag en door verbroken logistieke ketens tijdens de COVID-pandemie.

Personeel

Met het recente arbeidsvoorwaardenakkoord worden de arbeidsvoorwaarden van het personeel de komende tijd aanzienlijk verbeterd. Net als bij andere sectoren blijft voor Defensie de krappe arbeidsmarkt een belangrijk aandachtspunt. Daardoor is er bijvoorbeeld ook weinig logistiek en inkooppersoneel, wat dan weer tot een verminderde levering van goederen en diensten leidt.

Personeelsrapportage

Uit de personeelsrapportage van de eerste helft van 2022 blijkt dat de totale personele capaciteit bij Defensie is gegroeid. Het aantal vrouwen is met bijna 5% gestegen en ook het aantal reservisten is toegenomen. Daar hoort wel de kanttekening bij dat de meeste cijfers in de tweede helft van 2021 toenamen, maar sinds de eerste helft van 2022 dalen. De groei van de personele capaciteit is in de eerste helft van 2022 gestopt.

Het is een zorgelijke ontwikkeling dat voor het eerst sinds jaren de instroom daalt én de uitstroom stijgt. Mede daarom heeft de staatssecretaris op 1 september jl. een contourenbrief naar de Kamer gestuurd, waarin hij beschrijft hoe zij de komende jaren het tij wil keren door de instroom te verhogen en uit de uitstroom tegen te gaan. (link naar eerder bericht: https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2022/09/01/defensie-zet-vol-in-op-aantrekken-personeel).

Vastgoed

Defensie zal de komende 15 jaar investeren in een omvangrijk vastgoedprogramma. Verouderd en onbetaalbaar geworden vastgoed wordt afgestoten. Daarnaast wordt het benodigde vastgoed moderner en duurzamer. Verbetering van het vastgoed heeft een gunstig effect op de operationele gereedheid en wendbaarheid van ons leger. Daarnaast maakt een goede, moderne en veilige werk- en leeromgeving van Defensie een aantrekkelijkere werkgever. Zo ondersteunt de investering in vastgoed ook weer de personele doelstellingen.

Investeringsprojecten

Modern en technologisch hoogwaardig materieel, krachtige IT en duurzaam en functioneel vastgoed zijn onmisbaar voor de krijgsmacht. In het Defensie Projectenoverzicht (DPO) staan meer dan 100 investeringsprojecten met een omvang van meer dan 25 miljoen. Bij de investeringen zal Defensie de aandacht voor duurzaamheid en innovatie vergroten. Een groot aantal projecten is als gevolg van de nota 2022 in scope vergroot.

Het gaat bijvoorbeeld om de projecten aanvulling inzetvoorraad munitie, verwerving Combat Support Ship, dieplaadspoorwagons, de Midlife Update projecten van de grondgebonden wapensystemen, Bushmaster, CV90, Pantserhouwitser en Fennek, maar ook de uitbreidingen van het aantal MQ-9 drones en het strategisch luchttransport. Komend jaar worden verschillende behoeftestellingen aangeboden aan de Kamer, zoals verschillende soorten munitie voor de F-35, de defensiebrede vervanging Klein Kaliber Wapens, het uitbreiden van de CBRN-capaciteit, het moderniseren van de commandovoorzieningen van de marine, de aanschaf van verschillende munitiesoorten, de vervanging van de Cougar helikopter en de MQ-9 drones.

Oekraïne 

Nederland steunt Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Het kabinet doet dat onder meer door levering van militaire goederen. Momenteel heeft het kabinet reeds voor meer dan 500 miljoen euro aan goederen geleverd. Defensie wordt hiervoor financieel gecompenseerd en het kabinet blijft daarvoor declaraties indienen bij de Europese Vredesfaciliteit. De effecten van de reeds geleverde steun op de gereedheid van de krijgsmacht zijn, gezien de huidige omstandigheden, door Defensie als acceptabel beoordeeld. Het kabinet en Defensie blijven zich inzetten voor steun aan Oekraïne. Door versnelde samenwerking op het gebied van opleiding en onderhoud kunnen we onze gezamenlijke inkoop intensiveren. Door nauwere samenwerking met de industrie, kunnen we onze steun aan Oekraïne opvoeren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio