Onderhandelaarsakkoord bereikt op hoofdlijnen toekomst GGZ

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft, met partijen uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en het Sociaal Domein, een onderhandelaarsakkoord ondertekend om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de GGZ verder te verbeteren. Het ideaalbeeld voor de toekomst van de GGZ waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte en dat deze snel wordt geleverd.

Iedereen zoveel mogelijk meedoen

Blokhuis: “We willen dat iedereen, ook mensen met psychische problemen zoveel mogelijk meedoen in de samenleving zonder stigma. Daarbij past een moderne en flexibele geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om de juiste zorg op de juiste plek. Niemand in de ggz kan het alleen. Van professionals tot ervaringsdeskundigen uit alle domeinen: iedereen speelt een belangrijke rol. Het is heel goed nieuws dat we het hier over eens zijn met zoveel partijen en samen verder werken aan een GGZ sector waar we allemaal trots op kunnen blijven.”

Meer inzet ervaringsdeskundigen

De inzet van ervaringsdeskundige komt al regelmatig voor en is breed gewaardeerd. Voor veel mensen kan een gesprek met iemand die het een en ander heeft meegemaakt, dezelfde taal spreekt, het belangrijkste zetje zijn naar de juiste hulp. Of het helpt om gewoon even samen uit te blazen, waardoor een situatie niet verergert. Daarom is afgesproken om meer gebruik te maken van ervaringsdeskundigen bij zorg en ondersteuning aan mensen met psychische problemen. Volgend jaar al, met ingang van 2019, start er een experiment om de financiering van de inzet van onder andere ervaringsdeskundigen te vergemakkelijken. Het is bedoelding dat de financiering vanaf 2020 structureel is geregeld.

Wachttijden en arbeidsmarkt

Om bij te dragen aan het terugbrengen van de wachttijden en het verlichten van de arbeidsmarktproblematiek in de GGZ zijn de partijen overeengekomen:

 • VWS stelt 150 extra opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen beschikbaar in 2019, ook om bij te dragen aan het oplossen van het tekort aan regiebehandelaren. Deze komen boven op de 610 plekken die al eerder beschikbaar zijn gesteld op basis van het advies van het Capaciteitsorgaan.
 • Er worden extra middelen voor opleidingscapaciteit beschikbaar gesteld, namelijk 20 miljoen in 2019. Voor de jaren daarna worden eerst de ramingen van het Capaciteitsorgaan afgewacht.
 • Professionals worden extra in gelegenheid gesteld om bij- en nascholing te volgen.
 • Beschikbare mensen worden beter ingezet door fors minder regeldruk.

Meer doelmatige zorg

Het sluiten van contracten is de manier om afspraken te maken over doelmatigheid, kwaliteit en innovatie en de juiste zorg op de juiste plek. De partijen hebben in dit akkoord afspraken gemaakt over de verbetering van de contractering in de GGZ. Het is de bedoeling dat de omvang van de niet-gecontracteerde zorg – als deze aantoonbaar ondoelmatig is – kleiner wordt.

Financiën

In het akkoord worden ook afspraken gemaakt over het beschikbare macrokader. In 2017 werd het kader met € 300 miljoen onderschreden. Om de transitie naar zorg op de juiste plek mogelijk te maken en de ambities van dit akkoord te realiseren, blijft hiervan € 50 miljoen beschikbaar voor de sector. Bijvoorbeeld voor extra opleidingscapaciteit in 2019. Tevens is een maximale volumegroei van 1,3% in 2019 aflopend naar 0,7% in 2022 beschikbaar.

Dat betekent praktisch dat er – inclusief de eerder genoemde 50 miljoen en exclusief loon- en prijsbijstellingen  – vanaf 2022 structureel iets meer dan 200 miljoen extra per jaar beschikbaar is voor het macrokader GGZ.

Ondertekenaars onderhandelaarsakkoord

 • GGZ Nederland (GGZ NL)
 • MIND Landelijk Platform (MIND)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen (P3NL)
 • Platform MEERGGZ
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • InEen, vereniging voor eerstelijnsorganisaties
 • Federatie Opvang (FO)
 • RIBW Alliantie
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Laatste Nieuws

Rotterdam Ahoy uitgebreid met internationaal congrescentrum en muziek-/theaterzaal

Rotterdam - Het Rotterdam Ahoy Convention Centre (RACC) en de muziek- en theaterzaal RTM Stage zijn opgeleverd. Met deze uitbreiding beschikt Rotterdam Ahoy over...

Campagne werving stembureauleden Tweede Kamerverkiezingen van start

Binnenland - Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) start vandaag met een campagne om gemeenten te ondersteunen bij het werven van extra...

Buien, langs de kust veel wind. Vanmiddag droger. Woensdag grijs en kil

Verwachting voor vandaag en morgenVanochtend is het bewolkt en trekken er buien van noord naar zuid over het land. In de middag en avond...

Buien, langs de kust veel wind. Overdag later droger. Woensdag grijs en kil

Verwachting voor vandaag en morgenVannacht trekken er enkele buien over het land waarbij er lokaal kans is op een klap onweer. De minimumtemperatuur varieert...

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gaat in

Op dinsdag 1 december gaat de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor de komende drie maanden in. Het gaat nog niet goed met de besmettingen...

Verkeersveiligheid in de Krimpenerwaard met Prikker op de Kaart

Krimpenerwaard - Verkeersveiligheid is een belangrijk punt voor de gemeente Krimpenerwaard. De komende tijd brengen we de risicovolle verkeerssituaties in heel de gemeente in...

BLICKstudio-20! werkt leerachterstand door corona weg in Krimpen en Capelle

Capelle/Krimpen - De rijksoverheid stelt subsidie beschikbaar voor het wegwerken van onderwijsachterstanden opgelopen door Covid-19. De scholen van BLICK op onderwijs hebben samen met...

Spelletjesdagen in de kerstvakantie voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

Tholen - De buurtsportcoaches en de jongerenwerkers van Jij op Tholen willen er een leuke kerstvakantie van maken en gaan daarom spelletjesdagen organiseren voor...

Aanschaf elektrische bestelauto komt dichterbij voor ondernemers

De aanschaf van een elektrische bestelauto's wordt een stuk makkelijker. In het klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 zo’n 30 Nederlandse steden een zero...

Hoorn goed voorbereid op de gladde winter

Hoorn - De gemeente Hoorn is ook dit jaar goed voorbereid op een gladde winter. Er is voldoende zout op voorraad voor het strooien...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here