21.7 C
De Bilt

Zelfstandige klinieken willen zorg niet opnieuw afschalen

Klinieken voor medisch specialistische zorg willen niet meer afgeschaald worden in hun zorgverlening bij toename van het aantal coronagevallen. In tegendeel, zij zullen alles in het werk stellen om de wachtlijsten met patiënten voor reguliere planbare zorg te helpen terugdringen. De capaciteit voor de reguliere patiëntenzorg wordt hiermee maximaal benut. Dit blijkt uit hun nieuwe Coronabeleid, dat per 1 oktober van kracht is geworden voor de leden van branchevereniging ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland).

Hulpmiddelen en apparatuur op orde

Nu alle sectoren in de zorg de gelegenheid hebben gehad om de aanwezigheid van hulpmiddelen en apparatuur op orde te krijgen en vanuit VWS verzekerd wordt dat het daarmee nu goed is gesteld, zijn  belemmeringen op die punten opgeheven.

Budgetten zorgverzekeraars zijn schaars

Vraag is wel of voor de patiëntenzorg via ziekenhuizen voldoende budget door de verzekeraars ter beschikking kan worden gesteld. Nu al ontvangen klinieken signalen dat voor behandelingen en ingrepen geen geld meer is. Terwijl zij met man en macht aan het werk zijn om aan de toenemende zorgvraag van patiënten tegemoet te komen.

Verwijzingen naar klinieken

ZKN heeft inmiddels met de NZa afgesproken dat de toezichthouder onderzoekt hoe het nu precies loopt met de patiëntenstromen en verwijzingen. Ook heeft ZKN zelf de afgelopen week onderzoek onder de leden gedaan. Dit toont aan dat de verwijzingen naar ziekenhuizen significant gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar om deze tijd.

ZKN voorzitter Hanneke Klopper

Volgens ZKN-voorzitter Hanneke Klopper zou het zo kunnen zijn dat zorgbudgetten geparkeerd zijn in de volledige financiële compensatie van ziekenhuizen, waar daar nu minder reguliere zorg wordt verleend dan voor 2020 was begroot. Daaruit zou kunnen worden verklaard, dat verzekeraars additionele zorgverlening door klinieken niet aanvullend willen financieren, terwijl inmiddels de vraag naar zorg via verwijzingen – en de zoektocht door patiënten zelf – naar zelfstandige ziekenhuizen wordt geleid.

80% minder zorg

Tijdens de eerste coronagolf brachten de ZKN-klinieken vrijwillig hun zorgverlening sterk terug. Over de gehele linie werd tot 80% minder zorg verleend en in sommige ziekenhuizen viel de zorg zelfs volledig stil. Vanwege tekorten aan hulpmiddelen en apparatuur in andere sectoren in de zorg, werd vanuit het ministerie een dringend beroep gedaan op klinieken om zaken ter beschikking te stellen. Ook werd gevraagd om personeel beschikbaar te houden.

ZKN heeft haar verantwoordelijkheid genomen en vatte een en ander samen in haar Coronabeleid van 18 maart. In de IGJ-factsheet COVID-19-crisis en particuliere klinieken van mei 2020 wordt de bijdrage van de klinieken positief beoordeeld.

Derde ZKN Coronabeleid

Ook al in maart, de eerste maand van de crisis, trok ZKN als eerste aan de bel om te wijzen op de gevaren van het terugdringen van reguliere en planbare zorg. Nadat dit inzicht gemeengoed werd (bevestigd door de cijfers van Gupta) en via de NZa in beleidsvoornemens werd vertaald, kondigden de klinieken op 24 april hun Coronabeleid voor opschaling aan.

Bijdragen in stand houden reguliere zorg

En nu, met de aankondiging van een tweede golf houden klinieken de deuren zoveel als maar mogelijk open voor de reguliere patiëntenzorg. Dit (derde) ZKN Coronabeleid per heden is volgens ZKN in lijn met de conclusie van de IGJ in haar rapport Toezicht medisch specialistische zorg in coronatijd van september 2020: “Particuliere klinieken kunnen een grotere rol spelen bij het in standhouden van de reguliere medisch noodzakelijke zorg, door tijdens een mogelijke tweede golf, deze reguliere medisch noodzakelijke zorg langer te blijven leveren.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio