‘Meer actie nodig tegen plaag van nepmedicijnen in Afrika’

Amsterdam –  “Er moet meer gedaan worden om de stroom aan nepmedicijnen in Afrika tegen te gaan.” Dr. Iain Barton, hoofdstrateeg van Imperial Logistics, benadrukte dit tijdens de Internationale Aidsconferentie in Amsterdam. Het Zuid-Afrikaanse bedrijf is de grootste distributeur van medicijnen in Afrika en een voorloper in de strijd tegen nepmedicijnen. Volgens de medicijnenleverancier sterven er zo’n 700.000 mensen als gevolg van vervalste medicatie. Om dit tegen te gaan, wordt tijdens de Aidsconferentie een verregaande samenwerking met softwaregigant SAP aangekondigd.

Volgens recente data van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), is één op de tien medicijnen in lage- of middeninkomenslanden vervalst, of van ondermaatse kwaliteit. De grootste problemen doen zich in Afrika ten zuiden van de Sahara voor; het gebied is goed voor 42 procent van alle ondermaatse en vervalste medicijnen die wereldwijd in omloop zijn. In sommige landen is het percentage nepmedicijnen maar liefst zestig procent. En omdat lang niet alle misstanden worden gerapporteerd, is het werkelijke probleem waarschijnlijk veel groter. De wereldwijde aanbieders van nepmedicijnen vertegenwoordigen hierbij een miljardenmarkt. Ook in Europa is een sterke groei van vervalste medicatie zichtbaar.

De oorzaak kan gevonden worden in het feit dat de farmaceutische industrie de prijzen van medicijnen kunstmatig hoog houdt, waardoor bepaalde medicatie onbetaalbaar is voor mensen met lage inkomens. Vooralsnog is prijsverlaging van medicijnen, zodat die voor iedereen beschikbaar zijn, geen optie in de strijd tegen vervalste of nepmedicijnen. Als we de “grootste distributeur van medicijnen” mogen geloven, zijn dalende inkomsten echter niet de motivatie achter de strijd. Hoofdstrateeg dr. Barton legt uit dat het bedrijf puur handelt uit humanitaire compassie voor arme mensen, die bewust of onbewust goedkopere medicijnen gebruiken. Volgens Barton is de beste oplossing te zorgen dat goedkope namaakmedicijnen geheel van de markt verdwijnen.

Samenwerking met softwaregigant SAP

“In het gevecht tegen nepmedicijnen zijn technologie en educatie de twee belangrijkste wapens.”, zo zegt Barton. De laatste jaren is door innovatieve toepassingen al grote vooruitgang geboekt op het gebied van verificatie en serialisatie. Dat is nodig om medicijnen op elk moment van hun tocht, van fabrikant tot ontvanger, zo goed mogelijk te kunnen blijven volgen. Zeker in Afrika, waar medicijnen als aidsremmers tot in de meest afgelegen gemeenschappen nodig zijn om levens te redden, is dit een enorme logistieke en technologische uitdaging. Als vervolgstap in dit proces, is tijdens de Internationale Aidsconferentie in Amsterdam, de samenwerking tussen Imperial Logistics en de Duitse softwaregigant SAP aangekondigd.

Meer controle

De inzet van de technologie van SAP moet het serialisatieproces verder verbeteren. Zo kan voorkomen worden dat er meer vervalste of slechte medicijnen op de markt kunnen komen. Ook biedt het meer mogelijkheden om de patiëntveiligheid te verhogen. Bijvoorbeeld door relevante medische data te verzamelen en het voor patiënten zelf eenvoudiger te maken om na te gaan of hun medicijnen echt of nep zijn. 

De dreiging van nepmedicijnen is groot en urgent. Er zijn genoeg partijen die zich hier bewust van zijn, maar de tijd voor actie is inmiddels echt gekomen. Het partnerschap met SAP, die we hier in Amsterdam aankondigen, is een mooi voorbeeld van de verregaande samenwerking, die nodig is om dit gevaar te stoppen. Ik roep andere partijen op om ook hun verantwoordelijkheid te nemen en samen met ons de strijd aan te gaan.”, aldus Barton.

Educatie blijft cruciaal

Een bijkomend gevolg van de stroom aan nepmedicijnen, is het afbrokkelend vertrouwen in de gezondheidszorg en zorgverleners, beweert Barton: “Zeker in de meer primitieve gemeenschappen is dit een groot risico. We mogen trots zijn op de enorme vooruitgang die er de afgelopen decennia is gemaakt, bijvoorbeeld door de wereldwijde samenwerking in het gevecht tegen AIDS, maar er is nog altijd veel werk te verzetten. Zeker in Afrika. En we moeten koste wat het kost voorkomen dat de plaag van nepmedicijnen onze inspanningen dwarsboomt en gemeenschappen om wie het hier gaat, jaren terugwerpt.” Volgens Barton is het daarom nodig dat zowel het maatschappelijke middenveld als het bedrijfsleven, zich inzet om lokale bevolkingen te onderwijzen. En daarmee ook zelf de middelen te geven om de risico’s te beperken en het gebruik van nepmedicijnen tegen te gaan.

De boodschap van Barton is duidelijk: Voor medicijnverstrekker Imperial Logistics is (nepmedicijnen) voorkomen, beter dan genezen.

 

Nieuws uit deze regio

Teruggave cultuurgoederen aan landen van herkomst als herstel onrecht

De oorspronkelijke bevolking van de koloniale gebieden is onrecht aangedaan door het tegen hun wil in bezit nemen van cultuurgoederen, aldus het kabinet in...

Aruba, Curaçao en Sint Maarten ontvangen nieuwe humanitaire steun

Inwoners van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten kunnen ook de komende maanden op de steun van het Nederlandse kabinet rekenen, zo is in de ministerraad...

100 kwetsbare vluchtelingen vanuit Griekenland in Nederland

Binnenland - Deze week komen de laatste kwetsbare vluchtelingen vanuit Griekenland aan in Nederland als onderdeel van het Nederlandse aanbod om 100 kwetsbare vluchtelingen...

Koning brengt digitaal werkbezoek aan sociale initiatieven Caribisch deel van het Koninkrijk

Binnenland - Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 12 januari een digitaal werkbezoek gebracht aan drie sociale initiatieven op Sint Maarten, Sint Eustatius en...

Kustwacht Caribisch Gebied versterkt de samenwerking

Binnenland - De Kustwacht Caribisch Gebied versterkt het komend jaar de informatiepositie en de samenwerking met partnerdiensten binnen de rechtshandhaving. Dat staat in het...

Gratis webinar: Meer Europa voor meer onafhankelijkheid

Deelname in Europa, de Europese Unie, kan de onafhankelijkheid van landen juist borgen. Aantasting van onze waarden, wereldwijde concurrentie uit China maar ook door...

Intercity Randstad-Aken: niet dralen, maar doen!

Heerlen - Een grote groep bestuurders uit Zuid-Nederland, het Duitse NoordRijn-Westfalen (NRW) en de gemeente Aken sprak donderdag 26 november met een aantal Tweede...

Onderzoekscommissie wapeninzet Hawija een feit

Binnenland - De commissie die de Nederlandse wapeninzet op de ISIS-bommenfabriek in het Iraakse Hawija onderzoekt, is vandaag officieel ingesteld. Minister van Staat Winnie...