Politieverdrag haalt grenzen weg

Brussel – Nederland, België en Luxemburg versterken de samenwerking rond veiligheid. Een nieuw Benelux-politieverdrag maakt in de toekomst het uitwisselen van gegevens beter. Tevens ontstaan meer mogelijkheden voor grensoverschrijdend optreden. Politieonderzoek in het buurland wordt gemakkelijker. Het verdrag is maandag in Brussel ondertekend door verantwoordelijk ministers Jan Jambon en Koen Geens (België), Ferd Grapperhaus (Nederland) en Etienne Schneider en Félix Braz (Luxemburg). Hieronder enkele voordelen van het verdrag in de praktijk.

Voorbeeld 1

De politie achtervolgt op de A16 een auto. De automobilist overschrijdt de maximum snelheid en negeert het stopbord van de politie. De politie moet bij de grens de achtervolging staken, want het is nu niet toegestaan om in het kader van deze overtreding de grens te overschrijden. Het herziene verdrag gaat dit wel toestaan. Als een achtervolging in het eigen land rechtens is begonnen mag de achtervolging over de grens worden voortgezet.

Voorbeeld 2

Een Belgische crimineel wil een café beginnen in Tilburg en vraagt aan de burgemeester een vergunning aan. De politie weet vanuit een onderzoek dat deze crimineel geld wil witwassen. Deze informatie mag echter alleen tussen de Belgische en Nederlandse politie worden uitgewisseld en niet worden doorgegeven aan de burgemeester. Het herziene verdrag gaat toestaan dat dit soort informatie mag worden uitgewisseld voor een bestuurlijk doeleinde.

 

Voorbeeld 3

In de grensgemeente Baarle Hertog – Baarle Nassau werken de wijkagenten vanuit 1 bureau. Zij werken ieder met een eigen politiesysteem. Het is nu niet toegestaan om elkaars systeem te raadplegen, terwijl dit operationeel noodzakelijk kan zijn. In de toekomst wordt het mogelijk om ten behoeve van operationele noodzaak elkaar toegangsrechten te geven.

Rens van den Oever, teamchef Roosendaal, ziet daarom veel voordelen in het nieuwe verdrag. ‘We werken nu vaak samen met de Belgen bij onder meer evenementen en bij grensoverschrijdende criminaliteit. Het nieuwe verdrag gaat ons meer mogelijkheden bieden. Zo wordt het makkelijker om data te delen en kunnen we en een achtervolging in Nederland in België gewoon voortzetten. Ook bij ondermijnende criminaliteit hebben we in het kader van bestuurlijke aanpak meer mogelijkheden om onze besturen in stelling te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het weigeren van een vergunning.’

Het nieuwe Benelux-politieverdrag treedt in werking na goedkeuring door de parlementen en het uitwerken van uitvoeringsovereenkomsten. Dit kan naar verwachting nog 1 tot 2 jaar gaan duren.

Nieuws uit deze regio

Nieuwe wet Europees Parlement dwingt bedrijven tot fatsoenlijk ondernemen

Amsterdam - Op woensdag 10 maart stemt het Europees Parlement over een nieuwe wet die bedrijven verplicht rekening te houden met mens en milieu....

Teruggave cultuurgoederen aan landen van herkomst als herstel onrecht

De oorspronkelijke bevolking van de koloniale gebieden is onrecht aangedaan door het tegen hun wil in bezit nemen van cultuurgoederen, aldus het kabinet in...

Aruba, Curaçao en Sint Maarten ontvangen nieuwe humanitaire steun

Inwoners van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten kunnen ook de komende maanden op de steun van het Nederlandse kabinet rekenen, zo is in de ministerraad...

100 kwetsbare vluchtelingen vanuit Griekenland in Nederland

Binnenland - Deze week komen de laatste kwetsbare vluchtelingen vanuit Griekenland aan in Nederland als onderdeel van het Nederlandse aanbod om 100 kwetsbare vluchtelingen...

Koning brengt digitaal werkbezoek aan sociale initiatieven Caribisch deel van het Koninkrijk

Binnenland - Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 12 januari een digitaal werkbezoek gebracht aan drie sociale initiatieven op Sint Maarten, Sint Eustatius en...

Kustwacht Caribisch Gebied versterkt de samenwerking

Binnenland - De Kustwacht Caribisch Gebied versterkt het komend jaar de informatiepositie en de samenwerking met partnerdiensten binnen de rechtshandhaving. Dat staat in het...

Gratis webinar: Meer Europa voor meer onafhankelijkheid

Deelname in Europa, de Europese Unie, kan de onafhankelijkheid van landen juist borgen. Aantasting van onze waarden, wereldwijde concurrentie uit China maar ook door...

Intercity Randstad-Aken: niet dralen, maar doen!

Heerlen - Een grote groep bestuurders uit Zuid-Nederland, het Duitse NoordRijn-Westfalen (NRW) en de gemeente Aken sprak donderdag 26 november met een aantal Tweede...