Gemeente Duiven en Woonzorg Nederland bouwen komend jaar 40 sociale huurwoningen

De gemeente Duiven en Woonzorg Nederland spreken af om volgend jaar 40 sociale huurappartementen voor senioren in het centrum van Duiven te bouwen, aan het Remigiusplein. Daarbij horen ook de ontwikkeling van een ontmoetingsruimte en een kleine commerciële ruimte. De gemeente en de woningcorporatie tekenden daarvoor een intentieovereenkomst in het kader van het Vitaal Centrum Duiven fase IV.

De ontwikkelingen in het centrum hebben als doel om een uitnodigend dorpshart te realiseren. Het Remigiusplein is daarbij het centrale levendige plein. In de oorspronkelijke planopzet werd voor het laatste bouwblok (fase IV) gedacht aan winkels en horeca op de begane grond en appartementen op de verdiepingen. Gelet op de huidige leegstand van winkelruimtes in het centrum zijn de plannen op dit punt bijgesteld. Er is in Duiven behoefte aan woonruimte voor kleinere (1 en 2 persoons) huishoudens dichtbij het centrum.

Woonzorg Nederland is een woningcorporatie die zich specifiek richt op senioren. De gemeente maakt al langere tijd zogenaamde prestatieafspraken met corporaties zoals Woonzorg Nederland. Partijen hebben daarin vastgelegd samen te zoeken naar een passende locatie in Duiven waar nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Bovendien is met Woonzorg Nederland een aanvullende afspraak gemaakt om de mogelijkheid van nieuwbouw in de nabijheid van het centrum te verkennen. Woonzorg Nederland was daarmee de eerste en meest logische partij om een woningbouwontwikkeling op deze plek te verkennen.

Meer keuze voor senioren in Duiven


“De afgelopen jaren hebben we in goede samenwerking met de gemeente gezocht naar nieuwe locaties voor onze sociale huurwoningen,” zegt Woonzorg Nederland-bestuursvoorzitter Cees van Boven. “We hebben al diverse woon- en zorgvoorzieningen in Duiven, zoals de panden Thuvine, De Waddenborgh en Halfwegen. Ons nieuwe wooncomplex op deze prachtige plek in het centrum is daar een goede aanvulling op. Zo krijgen senioren nog meer keuze en kunnen ze gebruik maken van alle voorzieningen in de buurt.”

Ontwerp met groene omgeving

De verkenning met Woonzorg Nederland heeft geleid tot een eerste schetsontwerp voor het woongebouw dat zich kenmerkt door een groene omgeving. De woningen die op de begane grond worden gesitueerd aan de zijde van de Pastoriestraat en de Elshofstraat, grenzen met hun voorgevel niet direct aan de straat, maar aan groen. Deze ruimte ontstaat doordat er ten opzichte van de oorspronkelijk stedenbouwkundige opzet een pand met een kleinere voetprint wordt gerealiseerd. 

Ook op het binnenterrein van het pand is voorzien in groen in de vorm van een gezamenlijke tuin voor de bewoners. De groenstroken langs het pand dragen bij aan klimaatadaptatie en het tegengaan van hittestress in het centrum en zorgen voor een buffer tussen de woningen en de winkels aan de overzijde van de straat.

Het woongebouw bestaat uit drie bouwlagen met een accent op de kop van het Remigiusplein. Op de begane grond worden naast circa acht appartementen, een ontmoetingsruimte en een commerciële ruimte voorzien direct grenzend aan het Remigiusplein. Qua architectuurbeeld wordt aangesloten bij de sfeer die het huidige centrum uitstraalt.

Vertrouwen in uitwerking

De gemeente en Woonzorg Nederland gaan op basis van de getekende intentieovereenkomst aan de slag met de uitwerking van de plannen richting een bouwplan. De planning is erop gericht om in 2022 te kunnen starten met de bouw van het pand.

Wethouder Ton Spaargaren: “Ik ben blij dat we met Woonzorg Nederland een intentieovereenkomst hebben gesloten over een woningbouwontwikkeling midden in ons centrum. Met deze ontwikkeling komt de afronding van het centrale deel van het centrum in zicht, met een mooie functie die kan bijdragen aan afronding van het centrum. Ik zie de uitwerking van de plannen met vertrouwen tegemoet.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img