Jeugdhulp in Zutpen: roer gaat om

Zutphen – De gemeente Zutphen gaat stoppen met het onnodig problematiseren van opvoed- en opgroeiproblemen bij jeugd. Nu nog belanden er te veel kinderen in jeugdzorg die daar niet horen. Daardoor krijgen in Zutphen relatief veel kinderen jeugdhulp en moeten kinderen met complexe problematiek nog te vaak te lang wachten op de juiste zorg. Met nieuw beleid wil de gemeente Zutphen meer inzetten op preventie.

Waardering komt niet uit de lucht vallen

Wethouder Annelies de Jonge (jeugd) zegt dat het roer de komende jaren wordt omgegooid. “Vooropgesteld: deze verandering komt niet uit de lucht vallen. De afgelopen twee jaar hebben we al voorzichtig geëxperimenteerd met het op een andere manier kijken naar ondersteuning. Wat wij willen bereiken is dat we in de toekomst geen indicaties meer hoeven af te geven voor lichte (jeugd-) hulpverleningsvraagstukken, door het al eerder te hebben over de sociale normen en de context waarin kinderen opgroeien.”

Opvoeden is een taak van ons allemaal

Voorbeelden van deze koerswijziging zijn de buitenschoolse opvang met een plus, jeugdhulp zonder indicatie in de school en de samenwerking met huisartsen. “Opvoeden en ontwikkelen van kinderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal,” zegt De Jonge. “Door deze manier van werken problematiseren we niet langer de vragen, het gedrag of de gevoelens van jongeren, maar gaat het vooral over de context waarin deze kinderen opgroeien.”

Koerswijziging

De koerswijziging maakt deel uit van het nieuwe beleidsplan 2021-2024, dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Echte ervaringsverhalen uit de praktijk liggen aan de basis van dit plan. “Voor mij waren het de gesprekken met ouders, kinderen en jongeren die ons hebben aangezet tot het ontwerpen van betere jeugdzorg. Die gesprekken blijven mij bij. Het zijn díe verhalen die mij iedere dag weer motiveren om het nog beter te doen.”

Preventie

De komende jaren wordt de nadruk meer gelegd op preventie. Dat is ook te zien aan het budget. De Jonge: “Op dit moment besteden we ongeveer 15 procent van ons jeugdhulpbudget aan preventie. Dat percentage moet in vier jaar groeien naar 30 procent. Voorbeelden hiervan zijn dat we meer gaan inzetten op jongerenwerk op straat, hulp bij echtscheidingen en laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning.”

Tegelijkertijd wil de gemeente sneller de juiste zorg kunnen bieden aan jeugd met complexe problematiek. Dit wil de gemeente bereiken door de zogeheten eerste lijn en samenwerking met ketenpartners te versterken, processen te vereenvoudigen en goede afspraken te maken met een beperkt aantal zorgaanbieders.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Brede steun voor technieklessen aan basisschoolleerlingen

Oude IJsselstreek - Technieklessen voor kinderen uit groep 7 en 8. In het CIVON Innovatiecentrum hebben vertegenwoordigers van 12 organisaties en 23 basisscholen onlangs...

Veiligheid op spoor en wegen in Winterswijk verbeterd

Winterswijk - In december 2020 hebben de gemeente Winterswijk en ProRail overeenstemming bereikt over het veiliger maken van het trein- en wegverkeer in de...

Burgemeesters in gesprek met Tweede Kamerlid Hanneke van der Werf over ondermijning

Lichtenvoorde – Maandagmiddag 11 oktober is Tweede Kamerlid voor D66 Hanneke van der Werf op bezoek geweest bij de burgemeesters Bronsvoort (Oost Gelre), Besselink...

Kleurrijk zebrapad voor regenbooggemeenten Oost Gelre en Winterswijk

Winterswijk - Eindelijk is het zover. Na een intensieve voorbereiding zijn de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk nu officieel regenbooggemeente. Ter gelegenheid van deze...

Zaterdag 9 oktober: Duurzaamheidsdag en Open huis gemeentewerf Aalten

In 2019 is de gemeentewerf in Aalten duurzaam verbouwd. Een open huis, in het voorjaar van 2020 kon door corona niet doorgaan. Op zaterdag...

Archief gemeente Zutphen 1990-2004 toegankelijk en openbaar

Zutphen - Vanaf nu is het ook mogelijk om onderzoek te doen in het Zutphens gemeentelijk archief over de jaren 1990-2004. Alle dossiers die...

Grenscontrole en controle buitengebied in Winterswijk tijdens handhavingsactie

Winterswijk - Op zaterdag 2 oktober hebben opsporingsambtenaren ’s middags en ’s avonds controles uitgevoerd in het buitengebied van Winterswijk. Hierbij kregen meerdere mensen...

Monumentale linde Hengelo (Gld) blijft behouden

Hengelo - De monumentale Linde aan de Regelinkstraat blijft staan. Wel moeten er maatregelen worden genomen om de boom nog zo lang mogelijk te...