Onderzoek geeft geen aanleiding tot aanpassing Geurbeleid Berkelland

Berkelland – De gemeenteraad van Berkelland wordt voorgesteld om het huidige Geurbeleid niet aan te passen. Dit voorstel komt naar aanleiding van het onderzoek dat de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in opdracht van het college heeft uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was om de huidige Berkellandse geursituatie in beeld te brengen en daarnaast de effecten van strengere geurnormen op het woon- en leefklimaat  in onze gemeente.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat de kwaliteit van het woon- en leefklimaat gemiddeld genomen goed is en er geen reden is om het huidige geurbeleid aan te passen. Hierdoor kunnen we verder  werken aan een lokaal Plussenbeleid en een nieuw bestemmingsplan Buitengebied.

 

Vorig jaar juni werd door een meerderheid van de gemeenteraad een motie gesteund voor het herijken van het geurbeleid. De eerste stap in de uitvoering van de motie is om duidelijkheid te krijgen over de huidige geurbelasting. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is gevraagd om dit onderzoek in opdracht van het college uit te voeren. Zij heeft ruime ervaring met soortgelijke vraagstukken die spelen in heel Nederland.
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft actuele vergunningen en de huidige geurbelasting getoetst en onderzocht wat de mogelijke effecten zijn als in Berkelland strengere geurnormen worden gehanteerd.

kwaliteit woon- en leefklimaat ‘zeer goed’ of ‘goed tot redelijk’

Uit het verschenen onderzoeksrapport blijkt dat in de huidige situatie gemiddeld genomen de kwaliteit van het woon- en leefklimaat bijna overal in Berkelland (96%) ‘zeer goed’ of ‘goed tot redelijk’ is. Wel zijn er lokaal verschillen. Met name in en rondom Beltrum is er sprake van een relatief hoge geurbelasting ten opzichte van de rest van de gemeente. Dit is historisch zo gegroeid en gemiddeld genomen blijft de geurbelasting ook hier binnen de juridisch geaccepteerde waarden.

 

Verder is een worstcase scenario (als alle bedrijven die nog ruimte hebben om te ontwikkelen, deze ook benutten) onderzocht waarbij de conclusie kan worden getrokken dat bij eventuele uitbreidingen in de toekomst en de daarmee gepaard gaande toename van geurbelasting de kwaliteit van het woon- en leefklimaat nog steeds ‘zeer goed’ of ‘goed tot redelijk’ kan worden bestempeld (93%).

Vervolg

Het onderzoek van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant is afgerond en geeft volgens het college geen verdere aanleiding om op dit moment het huidige geurbeleid aan te passen. Wel stelt het college de raad voor om de vinger aan de pols te houden en in 2021 eenzelfde geuranalyse te herhalen.

Weg vrij

Als de gemeenteraad in september instemt met het voorstel, maakt dit de weg vrij om te werken aan een lokaal Plussenbeleid en daaropvolgend te komen tot een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Beide ‘beleidstrajecten’ vragen wel om een zorgvuldige afweging en tijdspad, omdat deze behoorlijke consequenties kunnen hebben op eventuele uitbreidings- en bouwplannen van alle bewoners en ondernemers in het buitengebied.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Burgemeester roemt heldendaad 21-jarige Rijk

Brummen – Gisteren overhandigde burgemeester Van Hedel een cadeau aan de 21-jarige Rijk Dijkhuizen. Reden hiervoor was Rijks dappere heldendaad vorige week op het...

Gratis boom voor grondeigenaren buitengebied

Bronckhorst - Ook dit jaar kunnen grondeigenaren in het buitengebied van Bronckhorst een gratis boom krijgen onder het motto ‘Eén boom mot kun’n’. Bomen...

Extra fietsenstallingen in binnenstad Zutphen tijdens zomervakantie

Zutphen - De gemeente maakt daarom twee tijdelijke fietsenstallingen aan het ’s Gravenhof en bij de Groenmarkt. Tijdens de zomerperiode zijn er namelijk veel...

Sluiting woning Zuivelweg in buitengebied Vorden vanwege hennepplantage

Vandaag besloot burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst een woning aan de Zuivelweg 2 in het buitengebied van Vorden voor 3 maanden te sluiten. De...

Herinrichting kruising (Oude) Winterswijkseweg Groenlo na zomer van start

Groenlo - De veiligheid van het kruispunt Winterswijkseweg-Oude Winterswijkseweg in Groenlo is al jaren een belangrijk aandachtspunt. De gemeente heeft samen met een klankbordgroep...

Vrijheidspark in gemeente Winterswijk tijdelijk verkeersluw

Winterswijk - Het Vrijheidspark in Winterswijk is vernieuwd en kent daarmee een nieuwe verkeerssituatie. Nu het park twee maanden in gebruik is, concludeert de...

Borculo ziet transformatie locatie oude supermarkt naar 12 woningen

Borculo - De transformatie van de ‘kop’ van de Spoorstraat in Borculo is een belangrijk onderdeel van de revitalisering van het centrum. ProWonen wil...

Aalten stelt Duurzaamheidsprijs in

Aalten - De gemeente Aalten is ambitieus op het gebied van duurzaamheid en werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven aan een gemeente die...