Diverse adviezen omwonenden opgenomen in beeldkwaliteitsplan Spoorstraat

Noord-scharwoude Met diverse adviezen heeft het college burgemeester en wethouders van Langedijk ingestemd met het beeldkwaliteitsplan Spoorstraat Noord-Scharwoude. Met dit plan wordt invulling gegeven aan woningbouw op de locatie ten zuiden van de Spoorstraat in Noord-Scharwoude en de herinrichting van het naastgelegen dorpsbosje. Naar aanleiding van drie participatiebijeenkomsten zijn diverse adviezen van direct omwonenden in het beeldkwaliteitsplan opgenomen.

In 2018 heeft ontwikkelaar Timpaan een verzoek voor woningbouw op de voormalige ‘locatie Wijman’ tussen de Spoorstraat en de N504 in Noord-Scharwoude ingediend. De herwaardering van het dorpsbosje maakt deel uit van dit plan om 25 woningen te bouwen op het terrein ten westen van tankstation Tesselaar. In overleg met Timpaan is sindsdien door de gemeente gewerkt aan het verder uitwerken van de verkaveling van het gebied, een plan voor het naastgelegen dorpsbosje en het opstellen van een exploitatieovereenkomst.

Woonbuurt met eigen identiteit na diverse adviezen

Het plan van Timpaan bevat een mix van 25 koopwoningen, waaronder acht sociale koopwoningen. Het aanbod zal bestaan uit robuuste twee-onder-één-kapwoningen, verschillende types rijwoningen en een drie-onder-éénkapwoning. Met het plan wordt een op zichzelf staande woonbuurt met een eigen identiteit gecreëerd, die qua indeling aansluit op de kenmerkende lintbebouwing van de nabijgelegen Dorpsstraat.
In de planontwikkeling is ook het naastgelegen dorpsbosje meegenomen, dat onderdeel uitmaakt van de ecologische structuur van Langedijk. Het bosje is niet alleen van belang voor de bestaande omgeving, maar ook voor de bewoners van het nieuwe woningbouwplan. Het plan is om een voetgangers-verbinding te creëren tussen de nieuwe buurt en het dorp en de ecologische waarde te vergroten, waarmee dit stuk openbaar groen een kwaliteitsimpuls krijgt.

Participatie

Na de vaststelling van de exploitatieovereenkomst door het college in februari 2021 heeft Timpaan via een participatieproces omwonenden betrokken bij de ontwerpfase. Tijdens drie collectieve participatiemomenten (en diverse één-op-één-gesprekken) is met direct omwonenden geïnventariseerd welke wensen er onder hen leven. Er is met hen gewerkt aan het stedenbouwkundig ontwerp voor zowel het woongedeelte als het dorpsbosje. De wensen van de bewoners zijn zo veel mogelijk verwerkt in het beeldkwaliteitsplan.


Er is voor het ontwerp van het dorpsbosje tegemoet gekomen aan de wens van omwonenden om geen al te grote ingrepen te doen in het gebruik en het beeld van het bosje. Er is met hen afgesproken dat de flora- en faunavoorzieningen in het dorpsbosje worden versterkt. Zo wordt er nieuw groen aangeplant en komen er bijvoorbeeld vogelhuisjes, vleermuiskasten, insectenhotels en egelhuisjes.

Ook voor de woningbouw zijn een aantal adviezen van omwonenden overgenomen in het beeldkwaliteitsplan. Het gaat onder andere om de toekomstige bouwhoogte, groene erfafscheidingen, de speelplek, het plaatsen van hagen, de positie van een enkele bouwblokken en de positie van ramen in zijgevels.
De ontwikkelaar informeert medio oktober de deelnemers van het participatietraject over het verdere proces, het bestemmingsplan, de planning en het woningontwerp.

Meer informatie over het project is te vinden op de website: www.nieuwbouwinlangedijk.nl/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Vorig artikelKermis Lichtenvoorde
Volgend artikelIedereen doet mee

Nieuws uit deze regio

Nationale Burendag 2021

Op zaterdag 25 september vieren we de Nationale Burendag! Dit is het jaarlijkse ontmoetingsfeest tussen buren om buurten socialer, leuker en veiliger te maken....

Burgemeester Voskuil reikt Muzepenning uit

Bergen - De officiële opening van de Monumentendagen vanmiddag in het Huys Egmond kreeg een bijzonder karakter; Frits David Zeiler uit Bergen werd tijdens...

Eerste AED onthuld bij strandpaviljoen Hargen

Bergen - Donderdagmiddag onthulde dorpswethouder Arend Jan van den Beld de eerste Automatische Externe Defibrillator (AED) bij strandpaviljoen Hargen in Hargen aan Zee. In...

Gluren bij de duurzame buren

Van 8 t/m 15 oktober organiseren de Westfriese gemeenten het unieke evenement Gluren bij duurzame buren. Ontdek hiermee hoe het is om energiezuinig, duurzaam...

Gemeente Bergen en sportraad tekenen overeenkomst

Gemeente Bergen en de sportraad BES (Bergen- Egmond-Schoorl) willen graag dat zoveel mogelijk inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen. Hiervoor is een gezamenlijke...

Regenboogpad bij NS station Schagen

Schagen - Op dinsdag 7 september is een ‘regenboogpad’ aangelegd nabij het NS station in stad Schagen. Dit naar wens van gemeente Schagen en...

Verkeersveiligheid rondom scholen

Schagen - Al enige jaren richt gemeente Schagen de omgeving van scholen veiliger in. Zodat de oversteekplaatsen van kinderen duidelijk herkenbaar zijn. Het (auto)verkeer...

Vette workshops voor jeugd op skateparks Schagen en Anna Paulowna

Schagen/Hollands Kroon – Sport en cultuur komen samen op het Urban Experience. Een complete dag vol workshops in Schagen en eentje in Anna Paulowna,...