Beheer openbare ruimte in Nijkerk naar nieuwe aannemers

Nijkerk – De kwaliteit en inrichting van de openbare ruimte in de gemeente Nijkerk is belangrijk. Dit heeft de gemeente vorig jaar vastgelegd in de Visie beheer openbare ruimte. Het beheer en onderhoud speelt een belangrijke rol bij het in stand houden en verzorgen van deze ruimte. Een gedeelte van de openbare ruimte onderhoudt de gemeente zelf. Daarnaast zijn een aantal werkzaamheden uitbesteed aan drie aannemers.

Beheer openbare ruimte

Op basis van kwaliteit-prijs zijn Krinkels B.V., Ter Riele B.V. en Florijn Aannemingsbedrijf B.V. geselecteerd. “Met deze nieuwe aannemers hebben wij afspraken voor het onderhoud en verzorging van het groen gemaakt, bijvoorbeeld over de kwaliteitsbeelden en de uitvoering van het (verzorgende) onderhoud. Dit betekent dat de aannemer verantwoordelijk is voor het voldoen aan de afspraken. Wij zien er op toe dat dit gebeurt”, geeft wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh aan. Binnenkort stellen de aannemers zich voor aan de inwoners van hun werkgebied.

Inzetten op een goede samenwerking

De komende drie jaar werkt de gemeente samen met de aannemers aan het onderhoud, zoals bijvoorbeeld gazons, hagen en beplanting en het verzorgend onderhoud van het groen. Andere werkzaamheden zijn onkruidbestrijding, snoeien en verlichten van onveilige situaties. Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met het vereenvoudigen van het doen van een melding openbare ruimte en het aanstellen van wijkcoördinatoren. Op deze manier wil de gemeente het contact en de tevredenheid van de inwoners behouden of versterken.

De visie beheer openbare ruimte

De kwaliteit en inrichting van de Nijkerkse openbare ruimte is belangrijk. Iedereen maakt gebruik van de openbare ruimte. Het dient als ontmoetingsplek, als plek om te bewegen of als uithangbord voor de gemeente Nijkerk als aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren. In de visie beheer openbare ruimte zijn de kaders voor het beheer, de instandhouding en de kwaliteit beschreven.

6 beheereffecten

Deze kaders zijn uitgewerkt in zes beheereffecten (inclusief, energiek, duurzaam, ruimte, ondernemend en veiligheid) en kwaliteitsbeelden waaraan het onderhoud moet voldoen. De gemeente heeft vastgelegd dat zij extra wil inzetten op het verzorgende onderhoud, verlichten van onveilige situaties en participatie. Bijvoorbeeld kunnen inwoners ook iets bijdragen aan de woon- en leefomgeving. Met het indienen van een initiatief kunnen zij mogelijk in aanmerking komen voor (co)financiering uit de stimuleringsregeling: www.nijkerk.eu/stimuleringsregeling.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img