Gemeente Barneveld wil lachgas en 3MMC verbieden

Barneveld – De gemeente Barneveld wil lachgas en de ‘designerdrugs’ 3MMC verbieden. Met aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening voert het college de opdracht van de raad uit om een gemeentelijk verbod op deze drugs in te stellen. Naast dit verbod wil Barneveld ook stevig
inzetten op preventie en voorlichting.

Lachgas en 3mmc

Lachgas en 3MMC worden ten onrechte nog weleens als onschuldig aangemerkt. Maar ze brengen
grote gezondheids- en veiligheidsrisico’s met zich mee”, aldus burgemeester Jan Luteijn. ,,Met de
verbodsbepalingen laat de gemeente zien dat het recreatief gebruiken van deze roesmiddelen niet
getolereerd wordt. Vanzelfsprekend blijven in dit kader ook voorlichting en preventie van groot
belang”, aldus burgemeester Luteijn.

Zenuwschade en dwarslaesies

Het gebruik van lachgas en 3MMC is populair, met name onder jongeren. Maar de negatieve effecten
van deze middelen worden zichtbaarder. Ze hebben invloed op de verkeersveiligheid en op de
gezondheid van gebruikers. Lachgas wordt in verband gebracht met zenuwschade en dwarslaesies.
Ook zijn deze stoffen verslavend. Het kabinet bereidt wet- en regelgeving voor om de middelen
als ‘verboden stoffen’ aan te wijzen. Maar het is niet duidelijk wanneer dit in werking zal treden.

Niet langer wachten

De gemeenteraad van Barneveld wil niet langer wachten op het aangekondigde verbod door het Rijk.
De raad heeft daarom op 17 juni 2021 het college opgedragen een verbod in te stellen op het gebruik,
bezit en handel van lachgas en de3MMC.
Dit wordt geregeld via een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarmee hanteert
Barneveld dezelfde lijn als de gemeenten Nijkerk en Scherpenzeel. Met deze gemeenten werkt
Barneveld samen bij de inzet van boa’s voor handhaving.

Het college denkt dat het verbod op het gebruik van lachgas en 3MMC zorgt voor minder gebruik
ervan. Daarmee verminderen ook de incidenten die ermee samenhangen. Handhavers en politie
kunnen met het verbod ook beter optreden tegen gebruikers.

Aanpassingen

Aan de APV wordt een artikel toegevoegd met een verbod op lachgasgebruik en -bezit als recreatief
roesmiddel. Het college kan openbare plaatsen aanwijzen waar een dergelijk verbod geldt. Dit kan op
plekken waar sprake is van aantoonbare en structurele overlast.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Geen vuurwerk meer in de gemeente Ede?

Ede - Een vuurwerk-afsteekverbod in de hele gemeente Ede vanaf oud en nieuw 2023-2024. SGP, ChristenUnie, GroenLinks, DKE en EdeNU komen met een initiatiefvoorstel...

Aandacht voor kinderrechten in de West Veluwe Vallei

Op woensdag 29 september bezoekt wethouder Hans van Daalen (sociaal domein) groep 8 van de Willem van Oranjeschool om een les over kinderrechten bij...

Regioschilderij van Piet Schopping aangekomen in stadhuis Nijkerk

Nijkerk - Kenmerkende symbolen uit de negen gemeenten uit Regio Amersfoort zijn door kunstenaar Piet Schopping verenigd op het schilderij ‘Regio Amersfoort, je kunt...

Airborne Luchtlandingen en Herdenking 2021

Ede - Zaterdag 18 september 2021, precies 77 jaar na de oorspronkelijke luchtlandingen, vonden de Airborne Luchtlandingen en Herdenking plaats op de Ginkelse Heide...

Financiën op orde met ruimte voor nieuwe investeringen: een socialer, duurzamer en groener Wageningen

Wageningen - Het college van B & W heeft de concept-programmabegroting 2022-2025, met de financiën opgesteld en aan de raad aangeboden. Deze begroting is...

Wageningen kiest voor gezond en duurzaam eten

De gemeente Wageningen wil het makkelijker maken voor inwoners om duurzaam, gezond en samen te eten. Dit heeft het college vastgelegd in de Voedselagenda...

Mogelijkheden windturbines en zonnevelden onderzocht langs de A28

Nijkerk - Samen met omwonenden en bedrijven onderzoekt het college van Nijkerk waar en hoe minimaal 2 windturbines en maximaal 40 hectare zonneveld kunnen...

Tijdens Tech Day werken jongeren aan gezonde wereld en energietransitie

Veenendaal - Vrijdag 24 september 2021 vindt de jaarlijkse Tech Day van Digital Days plaats in de Basiliek in Veenendaal. Scholieren van het vmbo...