Loting huurwoningen op de schop

Soest Het grootste deel van de sociale huurwoningen in gemeente Soest wordt vanaf het voorjaar toegewezen op basis van inschrijftijd. Nu is dat op basis van loting. Inwoners van Soest krijgen als overgangsregeling 3 jaar extra inschrijftijd mee. De gemeente wil hiermee een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van sociale huurwoningen. En ook zoveel mogelijk gelijkheid binnen de regio. Het college legt dit plan op 4 februari bij de gemeenteraad.

Inschrijftijd belangrijker bij toewijzing huurwoning

Wethouder Nermina Kundić: “Op dit moment worden alle sociale huurwoningen in onze gemeente verloot. Daarmee is Soest de enige in de regio. Dit heeft een aantal nadelen. Het trekt extra mensen aan van buiten de regio. De onzekerheid van woningzoekenden over wanneer zij een woning krijgen is ook een nadeel. Bovendien zijn er altijd mensen die jarenlang achter het net vissen. Ik ben daarom blij dat straks 80% wordt toegewezen op basis van inschrijftijd. Voor loting blijft 20% beschikbaar, zodat mensen die nog maar kort zoeken ook nog kans maken. Soester inwoners krijgen 3 jaar extra inschrijftijd als overgangsregeling.”

Meer grip op woonruimteverdeling

In mei 2020 is het Masterplan Wonen Soest vastgesteld. Het doel hiervan is om als gemeente grip te houden op de woningbouw en de woonruimteverdeling in de kern Soest. De huisvestingsverordening is een van de middelen om dit te bereiken. Hierin wordt de toewijzing van sociale huurwoningen geregeld, zodat deze bij de juiste doelgroepen terecht komen.

Regionale afstemming

Enkele jaren geleden kwam uit onderzoek naar voren dat woningzoekenden behoefte hebben aan eenduidige regels voor de woonruimteverdeling in de hele regio. Daarop hebben de regiogemeenten en de woningcorporaties, besloten om de huisvestingsverordeningen van de regiogemeenten meer op elkaar af te stemmen. Hierover worden regionale afspraken gemaakt.

Begin 2021 besluit raad

Het voorstel van het college wordt besproken in de opiniërende raad van 26 januari 2021 en de besluitvormende raad van 4 februari 2021.

Nieuws uit deze regio

Aanpak onbewaakte spoorwegovergang Gouden Ploeg

Soest - ProRail moet voor 2024 alle onbewaakte spoorwegovergangen opheffen of beveiligen. Dat geldt ook voor De Gouden Ploeg in Soest. Het college van...

Boompjes nu met 50% korting te bestellen bij gemeente Baarn

Baarn - De gemeente Baarn organiseert een speciale actie voor haar inwoners om  voordelig boompjes te planten in de eigen tuin. Zo kan men...

Soest wil voldoende woningen en bedrijventerreinen

De behoefte aan woningen in de gemeente Soest blijft groot. Daarom worden er de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd, ook voor mensen met...

Ambulancepost Terschuur vaker en langer bezet

Nijkerk - Om het verzorgingsgebied Nijkerk zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen, wordt de ambulancepost in Terschuur vaker en langer bezet. Dit is het...

Overlast Paasbos in Nijkerk nu aangepakt

Nijkerk - Om overlast door jongeren in Paasbos tegen te gaan, zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo is met ingang van 10 februari 2021...

Pilot Grootschalig Testen in Bunschoten van start

Bunschoten - Een winterse dag met code oranje en loopmatten over de vloeren. Vandaag lieten de eerste inwoners van de gemeente Bunschoten zich testen tijdens...

Wethouder Broekman bezoekt bedrijven digitaal

Nijkerk - Economie wethouder Mariëlle Broekman bezoekt regelmatig bedrijven in haar gemeente. Ze vindt het erg belangrijk om goed contact te hebben met ondernemers...

Onthulling kunstwerk Laren van Weleer in Hertenkamp

Eemnes - Eind januari is het kunstwerk ‘Laren van Weleer’ door hovenier Van den Tweel en de Gebroeders Snoeij geplaatst in het Hertenkamp. Gisteren...