Ondermijning stevig aangepakt in Nijkerk

Nijkerk – Om een vuist te maken te maken tegen ondermijning is de afgelopen periode veel ondernomen en in de steigers gezet. Zo is Nijkerk gaan samenwerken met Meld Misdaad Anoniem, zijn er de afgelopen periode verschillende integrale controles uitgevoerd, zijn medewerkers getraind in het herkennen van signalen die op ondermijning wijzen en zijn verschillende bestuurlijke instrumenten ingezet.

Coalitieakkoord

In het Coalitieakkoord 2019-2022 is het thema Ondermijning als prioriteit aangewezen. Aansluitend is het opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Er is al veel ondernomen. Soms zichtbaar voor de buitenwereld en soms, juist vanwege het karakter van het onderwerp ondermijning, niet zichtbaar.

Burgemeester Renkema: “De afgelopen periode stond ondermijning hoog op de agenda, en dat blijft zo. We zijn zeker op de goede weg, en tegelijk blijft er nog veel te winnen. We hebben elkaar daarin nodig. Niet alleen onze partners zoals politie en handhavers, maar ook onze inwoners en ondernemers. Vertrouw je iets niet, meld het dan. Alleen zo kunnen we ondermijning aanpakken.”

Integrale samenwerking

De afgelopen jaren zijn, door specifiek inzet van toezicht en handhaving, meerdere integrale controles uitgevoerd. Dit zijn bijvoorbeeld controles ter voorkoming van arbeidsuitbuiting, milieudelicten, mensenhandel en criminaliteit op het gebied van drugs. Binnenkomende signalen en meldingen zijn zelfstandig of in samenwerking met veiligheidspartners, waaronder de politie, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland (RIEC), de belastingdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) e.d. opgepakt.

Nijkerk heeft samen met veiligheidspartners een stevige netwerk- en informatiepositie opgebouwd,  door middel van regionale en lokale (ondermijnings)overleggen over de fenomenen binnen ondermijning en de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Bewustwording

Medewerkers van de gemeente Nijkerk zijn in 2020 getraind in het herkennen van signalen op het gebied van witwassen, fraude, drugs- en mensenhandel. Medewerkers kunnen hierdoor sneller ondermijnende signalen herkennen uit systemen zoals de basisregistratie van personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG). In 2021 en 2022 zal Nijkerk deelnemen aan ondermijningsprojecten zoals #LeerlingAlert, een project dat focust op de bewustwording van scholieren. Om de bewustwording van inwoners en ondernemers verder te vergroten, wordt in de loop van 2021 extra ingezet op voorlichting en communicatie.

Samenwerking met Meld Misdaad Anoniem

Nijkerk werkt vanaf maart 2021 samen met Misdaad Anoniem (M). Onze inwoners kunnen via dit meldpunt anoniem informatie doorgeven over criminaliteit en misdaad. Door de samenwerking komt de informatie direct (en anoniem) bij de gemeente terecht. Geautoriseerde medewerkers van Openbare orde en Veiligheid ontvangen de geanonimiseerde meldingen, bespreken deze met de politie en vervolgstappen worden zelfstandig en/of samen met de politie genomen.

Bestuurlijk terugdringen ondermijning

Verschillende instrumenten worden ingezet om ondermijning op te sporen en te voorkomen. Zo wordt bij de aanvraag van een Drank- en Horecavergunning (DHW) en exploitatievergunning, gebruik gemaakt van het (preventief) bestuursrechtelijk instrument Bibob. Hiermee wordt de integriteit van vergunningsaanvragen beoordeeld.

Daarnaast is er de afgelopen periode ook bestuursrechtelijk opgetreden wegens overtredingen van de Opiumwet. Tevens is, naast waarschuwingen, bestuursdwang toegepast op grond van de beleidsregels Damocles, met sluiting van een drugspand als gevolg.

Ondermijningsbeleid 2021-2022

In de komende periode wordt o.a. verder gewerkt aan het actualiseren en vaststellen van het beleid op het gebied van verschillende bestuurlijke instrumenten, zoals Bibob (aanwijzen van risicovolle branches) en Damocles. Ook krijgt de signalering en aanpak van zorgfraude extra aandacht. Hiervoor sluit Nijkerk aan bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Door middel van het IKZ hebben toezichthouders, opsporingsdiensten, gemeenten en uitvoeringsorganisaties haar krachten over zorgfraude gebundeld. Zorgfraude raakt vaak verschillende organisaties en wanneer verschillende partijen, binnen de kaders van de wet, informatie bundelen maakt dit handhaven beter mogelijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Leusden in top 10 duurzaamste gemeente van Nederland

Leusden is een voorbeeld als het gaat om afvalscheiding, arbeidsparticipatie en woonlasten. Dat blijkt uit de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2020 die Onderzoekcentrum Drechtsteden vandaag bekend...

Criminelen ronselen jongeren, maar mijn kind toch niet?

Nijkerk - Uw kind valt ten prooi aan gewiekste criminelen en zit voordat hij, zij of u het weet tot over zijn oren in...

Keuzes nodig voor sluitende begroting Woudenberg

Woudenberg – Het is de vraag of de gemeente Woudenberg er in slaagt om voor 2022-2025 een sluitende begroting te presenteren. De gemeente staat...

Beleef Utrechtse natuur en erfgoed online

Utrecht - Utrechts Landschap biedt liefhebbers van natuur en erfgoed de mogelijkheid om veilig vanuit huis te genieten van molens, landgoederen en natuurgebieden. Terwijl...

Dalweggebied: Soest vraagt inwoners om mee te denken

Soest - Het Dalweggebied in Soest is volop in ontwikkeling. Eind 2020 stelde de gemeenteraad de Gebiedsvisie Dalweg vast. Ideeën van inwoners zijn hierin...

Shoplicht voor winkelend publiek! Van harte welkom… of even wachten graag

Nijkerk - Winkels in Nijkerk en Hoevelaken maken het voor winkelend publiek makkelijker met een 'shoplicht' om rekening te houden met de coronamaatregelen. Dat...

Scootmobielroute op de Utrechtse Heuvelrug

Utrechtse Heuvelrug - Op 25 mei 2021 start een pilot van 7 weken in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug met een nieuwe scootmobielroute. Aan...

Locaties ‘Kjoeps’ voor Soester jongeren bekend

Soest - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met de afgifte van een omgevingsvergunning voor drie ‘Kjoeps’ in Soest. Voor de twee...