Ondermijning stevig aangepakt in Nijkerk

Nijkerk – Om een vuist te maken te maken tegen ondermijning is de afgelopen periode veel ondernomen en in de steigers gezet. Zo is Nijkerk gaan samenwerken met Meld Misdaad Anoniem, zijn er de afgelopen periode verschillende integrale controles uitgevoerd, zijn medewerkers getraind in het herkennen van signalen die op ondermijning wijzen en zijn verschillende bestuurlijke instrumenten ingezet.

Coalitieakkoord

In het Coalitieakkoord 2019-2022 is het thema Ondermijning als prioriteit aangewezen. Aansluitend is het opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Er is al veel ondernomen. Soms zichtbaar voor de buitenwereld en soms, juist vanwege het karakter van het onderwerp ondermijning, niet zichtbaar.

Burgemeester Renkema: “De afgelopen periode stond ondermijning hoog op de agenda, en dat blijft zo. We zijn zeker op de goede weg, en tegelijk blijft er nog veel te winnen. We hebben elkaar daarin nodig. Niet alleen onze partners zoals politie en handhavers, maar ook onze inwoners en ondernemers. Vertrouw je iets niet, meld het dan. Alleen zo kunnen we ondermijning aanpakken.”

Integrale samenwerking

De afgelopen jaren zijn, door specifiek inzet van toezicht en handhaving, meerdere integrale controles uitgevoerd. Dit zijn bijvoorbeeld controles ter voorkoming van arbeidsuitbuiting, milieudelicten, mensenhandel en criminaliteit op het gebied van drugs. Binnenkomende signalen en meldingen zijn zelfstandig of in samenwerking met veiligheidspartners, waaronder de politie, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland (RIEC), de belastingdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) e.d. opgepakt.

Nijkerk heeft samen met veiligheidspartners een stevige netwerk- en informatiepositie opgebouwd,  door middel van regionale en lokale (ondermijnings)overleggen over de fenomenen binnen ondermijning en de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Bewustwording

Medewerkers van de gemeente Nijkerk zijn in 2020 getraind in het herkennen van signalen op het gebied van witwassen, fraude, drugs- en mensenhandel. Medewerkers kunnen hierdoor sneller ondermijnende signalen herkennen uit systemen zoals de basisregistratie van personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG). In 2021 en 2022 zal Nijkerk deelnemen aan ondermijningsprojecten zoals #LeerlingAlert, een project dat focust op de bewustwording van scholieren. Om de bewustwording van inwoners en ondernemers verder te vergroten, wordt in de loop van 2021 extra ingezet op voorlichting en communicatie.

Samenwerking met Meld Misdaad Anoniem

Nijkerk werkt vanaf maart 2021 samen met Misdaad Anoniem (M). Onze inwoners kunnen via dit meldpunt anoniem informatie doorgeven over criminaliteit en misdaad. Door de samenwerking komt de informatie direct (en anoniem) bij de gemeente terecht. Geautoriseerde medewerkers van Openbare orde en Veiligheid ontvangen de geanonimiseerde meldingen, bespreken deze met de politie en vervolgstappen worden zelfstandig en/of samen met de politie genomen.

Bestuurlijk terugdringen ondermijning

Verschillende instrumenten worden ingezet om ondermijning op te sporen en te voorkomen. Zo wordt bij de aanvraag van een Drank- en Horecavergunning (DHW) en exploitatievergunning, gebruik gemaakt van het (preventief) bestuursrechtelijk instrument Bibob. Hiermee wordt de integriteit van vergunningsaanvragen beoordeeld.

Daarnaast is er de afgelopen periode ook bestuursrechtelijk opgetreden wegens overtredingen van de Opiumwet. Tevens is, naast waarschuwingen, bestuursdwang toegepast op grond van de beleidsregels Damocles, met sluiting van een drugspand als gevolg.

Ondermijningsbeleid 2021-2022

In de komende periode wordt o.a. verder gewerkt aan het actualiseren en vaststellen van het beleid op het gebied van verschillende bestuurlijke instrumenten, zoals Bibob (aanwijzen van risicovolle branches) en Damocles. Ook krijgt de signalering en aanpak van zorgfraude extra aandacht. Hiervoor sluit Nijkerk aan bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Door middel van het IKZ hebben toezichthouders, opsporingsdiensten, gemeenten en uitvoeringsorganisaties haar krachten over zorgfraude gebundeld. Zorgfraude raakt vaak verschillende organisaties en wanneer verschillende partijen, binnen de kaders van de wet, informatie bundelen maakt dit handhaven beter mogelijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Mogelijkheden windturbines en zonnevelden onderzocht langs de A28

Nijkerk - Samen met omwonenden en bedrijven onderzoekt het college van Nijkerk waar en hoe minimaal 2 windturbines en maximaal 40 hectare zonneveld kunnen...

intensiveren samenwerking door FC Utrecht, gemeente Amersfoort en SRO

Amersfoort - FC Utrecht, de gemeente Amersfoort en SRO intensiveren de bestaande band en gaan meer samenwerken op maatschappelijk vlag. Komend jaar bundelen zij...

Stadsoorkonde voor Voetbalvereniging Cobu Boys

Amersfoort - Op zaterdag 4 september 2021 reikte burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort een Stadsoorkonde uit aan Voetbalvereniging Cobu Boys. Zij ontvingen de Stadsoorkonde...

Groen licht voor renovatie Altalaan, Wittelaan en Sophialaan

Baarn - Het asfalt, trottoirs en delen van het riool in de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan in Baarn zijn aan vervanging toe. Na een...

Inruilsubsidie voor de benzinebrommer

Amersfoort - Vanaf 8 september kunnen inwoners van Amersfoort 400 euro subsidie aanvragen als zij hun benzinebrommer of -snorfiets laten slopen en schoon vervoer...

Gemeente Barneveld wil lachgas en 3MMC verbieden

Barneveld - De gemeente Barneveld wil lachgas en de ‘designerdrugs’ 3MMC verbieden. Met aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening voert het college de opdracht...

Renovatie Skatepark Vathorst in Amersfoort

Amersfoort - Het skatepark aan de Caraïben in Vathorst wordt in het voorjaar van 2022 opgeknapt. De gemeente wil samen met gebruikers een plan...

Herinrichting centrum Hoevelaken start met werkzaamheden

Hoevelaken - De werkzaamheden in het centrum van Hoevelaken zijn gestart. De straten, stoepen, het groen en het straatmeubilair (afvalbakken, lantaarnpalen, fietsbeugels, etc.) worden...