Soest wil voldoende woningen en bedrijventerreinen

De behoefte aan woningen in de gemeente Soest blijft groot. Daarom worden er de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd, ook voor mensen met lagere inkomens. Hiervoor zijn vooralsnog voldoende locaties beschikbaar. Voor bedrijventerreinen verwacht de gemeente dat het huidige tekort alleen maar verder oploopt. Het is daarom niet wenselijk om bedrijventerreinen, zoals het voormalige TBS-terrein op de Soestdijkse Grachten, om te vormen tot woningbouwlocaties.

Voldoende woningbouwlocaties in Soest

De vraag naar betaalbare woningen blijft groot. Dit blijkt ook uit een woningbehoefte-onderzoek van 2019 en wordt verder bevestigd in het Masterplan Wonen dat in 2020 is vastgesteld. In de gemeente zijn er voor de komende jaren (t/m 2025) vooralsnog voldoende woningbouwlocaties om in de behoefte te voorzien. Van deze woningen zal een groot deel gerealiseerd gaan worden in het betaalbare huursegment.

Ook bedrijventerreinen blijven nodig

Er is in de gemeente Soest ook een tekort aan bedrijventerreinen. De vraag naar bedrijventerreinen wordt groter, er zijn weinig kavels beschikbaar en ze sluiten ook nog eens vaak niet aan bij de wensen van de bedrijven. Mede daarom is de gemeente terughoudend in transformatie van bedrijventerreinen naar locaties voor woningbouw.

Wonen + werken op voormalig TBS-terrein lastig

Het is mogelijk om locaties voor wonen en werken te combineren, maar daar zijn zwaarwegende voorwaarden aan verbonden.  Regels om bijvoorbeeld geur-, geluid- en stofoverlast te beperken en zorg te dragen voor voldoende veiligheid. De gemeente heeft onlangs de vraag gekregen om de functie  van het voormalige TBS-terrein op de Soestdijkse Grachten om te zetten naar zo’n gemengde bestemming. De ruimte om dat te doen op Soestdijkse Grachten is ook vanwege deze strenge regels (zeer) beperkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio