Terrassen centra Voorthuizen en Barneveld uur langer open tijdens zomermaanden

Voorthuizen – De terrassen in Barneveld-centrum en Voorthuizen-centrum kunnen een uur langer openblijven tijdens de maanden juli en augustus. Dat concluderen burgemeester en wethouders na een proefperiode in 2020. Om overlast voor omwonenden te beperken, wil de burgemeester het verlengde sluitingsuur alleen toestaan in de centrumgebieden. Daar mogen tijdens de zomermaanden de terrassen op alle dagen openblijven tot 01.00 uur. De gemeenteraad beslist in april of de Algemene Plaatselijke Verordening wordt aangepast, zodat dit voornemen daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Verzoek van Koninklijke Horeca Nederland

Aanleiding voor de proef was het verzoek vanuit de Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Barneveld) in 2019 om de sluitingstijden voor het terras te verruimen van 00.00 uur naar 01.00 uur. De gemeenteraad heeft op 19 juni 2019 besloten tot een pilot van een jaar, waarbij nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor het monitoren van eventuele overlast tijdens de proefperiode.

Proefperiode Barneveld en Voorthuizen

Tussen 1 juni en 14 oktober 2020 vond de proef plaats onder horecagelegenheden in Voorthuizen en Barneveld. Zij mochten hun terrassen openhouden tot 01.00 uur. Omwonenden, horecaondernemers en terrasbezoekers hadden in deze periode voldoende gelegenheid om de effecten van de verruimde terrastijden te ervaren. 

De effecten zijn door middel van enquêtes onder omwonenden, horecaondernemers en terrasbezoekers in kaart gebracht. Dit heeft plaatsgevonden in de periode september-november 2020. Een onafhankelijk bureau heeft de data geanalyseerd en een rapportage opgesteld.

Uitkomsten onderzoek

Terrasbezoekers en horecaondernemers vinden in ruime meerderheid dat het verlengde sluitingsuur voorziet in een behoefte. Onder omwonenden is er een wisselend beeld. Een deel van de omwonenden die al overlast ondervonden, vindt dat deze groter is geworden. Deze overlast wordt vooral in Barneveld en veel minder in Voorhuizen ervaren.

De burgemeester wil recht doen aan de positieve effecten voor toerisme en levendigheid in de dorpskernen van Barneveld en Voorthuizen, maar overlast in woongebieden beperkt houden. Daarom mogen de terrassen alleen in de dorpscentra een uur langer open, en is dit alleen in de zomermaanden toegestaan.

Spelregels

“Het terras wordt vooral in de zomer tot later op de avond aantrekkelijk gevonden. We merken dat mensen die onze horecagelegenheden bezoeken vaak later en langer willen uitgaan Met de voorgestelde spelregels in de Algemene Plaatselijke Verordening kan de horeca daar nu op gepaste wijze en rekening houdend met omwonenden op inspelen. Om overlast voor omwonenden te beperken, stellen we wel grenzen aan de tijd en de locatie”, aldus burgemeester Jan Luteijn.

Besluitvorming

De gemeenteraad gaat het voorstel voor de verruiming van de terrastijden bespreken. Dit zal plaatsvinden via een vergadering van de commissie Bestuur op 6 april. In de vergadering van 21 april neemt de raad een besluit. Belanghebbenden die hun mening willen geven over het voorstel, kunnen inspreken tijdens de commissie Bestuur. Op www.barneveld.nl/vergaderingen staan de stukken en is te lezen hoe inspraak mogelijk is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Mogelijkheden windturbines en zonnevelden onderzocht langs de A28

Nijkerk - Samen met omwonenden en bedrijven onderzoekt het college van Nijkerk waar en hoe minimaal 2 windturbines en maximaal 40 hectare zonneveld kunnen...

intensiveren samenwerking door FC Utrecht, gemeente Amersfoort en SRO

Amersfoort - FC Utrecht, de gemeente Amersfoort en SRO intensiveren de bestaande band en gaan meer samenwerken op maatschappelijk vlag. Komend jaar bundelen zij...

Stadsoorkonde voor Voetbalvereniging Cobu Boys

Amersfoort - Op zaterdag 4 september 2021 reikte burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort een Stadsoorkonde uit aan Voetbalvereniging Cobu Boys. Zij ontvingen de Stadsoorkonde...

Groen licht voor renovatie Altalaan, Wittelaan en Sophialaan

Baarn - Het asfalt, trottoirs en delen van het riool in de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan in Baarn zijn aan vervanging toe. Na een...

Inruilsubsidie voor de benzinebrommer

Amersfoort - Vanaf 8 september kunnen inwoners van Amersfoort 400 euro subsidie aanvragen als zij hun benzinebrommer of -snorfiets laten slopen en schoon vervoer...

Gemeente Barneveld wil lachgas en 3MMC verbieden

Barneveld - De gemeente Barneveld wil lachgas en de ‘designerdrugs’ 3MMC verbieden. Met aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening voert het college de opdracht...

Renovatie Skatepark Vathorst in Amersfoort

Amersfoort - Het skatepark aan de Caraïben in Vathorst wordt in het voorjaar van 2022 opgeknapt. De gemeente wil samen met gebruikers een plan...

Herinrichting centrum Hoevelaken start met werkzaamheden

Hoevelaken - De werkzaamheden in het centrum van Hoevelaken zijn gestart. De straten, stoepen, het groen en het straatmeubilair (afvalbakken, lantaarnpalen, fietsbeugels, etc.) worden...