Juiste handelwijze politie tijdens antiracisme-demonstraties

De politie-eenheden in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben in de aanloop naar en tijdens de antiracisme-demonstraties begin juni van dit jaar de sfeer tijdens de betogingen goed ingeschat en daar naar gehandeld. Het blijkt echter complex de opkomst goed in te schatten. Hoe een demonstratie verloopt wordt mede bepaald door de gekozen locatie, aldus de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) in haar onderzoek ‘Demonstraties in coronatijd’.

Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie JenV onderzocht de drie betogingen vanwege het verschil in hun verloop. Zij wilde weten hoe de politie-eenheden hebben gehandeld en waarom. In Den Haag was binnen de coronaregels voldoende plaats voor alle demonstranten en was er geen reden om in te grijpen. In Amsterdam stonden betogers op een kluitje maar trad de politie bewust niet op. In Rotterdam was er onvoldoende plaats en beëindigde de politie de demonstratie.

Inschattingen

Vóór een demonstratie plaatsvindt, kiest de politie op basis van de verwachte opkomst en sfeer hoeveel agenten zij zal inzetten. Alle eenheden hadden weinig tijd om vooraf informatie te verzamelen. Sociale mediakanalen als Facebook en Twitter werden gevolgd. Daaruit kwam beperkte informatie voort, onder meer vanwege de privacybescherming door die kanalen.

Influencers

Verder bleek het moeilijk te bepalen hoe groot de invloed was van het opheffen van diverse coronamaatregelen voorafgaand aan de demonstraties en welk effect influencers hadden op de opkomst. Kort voor en ook tijdens de Amsterdamse demonstratie riepen influencers mensen nog op om naar de Dam te komen. Deze gebeurtenissen droegen eraan bij dat het aantal demonstranten groter was dan vooraf kon worden voorzien.

Landelijk politienetwerkteam

Het landelijke netwerkteam legde voor elke stad contact met de diverse organisatoren. In dit team zitten agenten uit specifieke netwerken zoals het Caribische en het Marokkaanse netwerk. Zo probeerde elke eenheid de opkomst en sfeer vooraf in te schatten en goed contact te hebben met de organisatoren om te zorgen dat zaken niet uit de hand zouden lopen. De sfeer tijdens de demonstraties is door elke eenheid goed ingeschat.

Den Haag

De opkomst was alleen in Den Haag goed voorzien. Er was gerekend op 2000 tot 5000 betogers en er kwamen op 2 juni circa 2500 mensen naar het Malieveld. Voor dat aantal demonstranten waren voldoende agenten gereserveerd. De Mobiele Eenheid was er op afstand. De politie hoefde niet in te grijpen. De locatiekeuze pakte goed uit. Op het Malieveld was er voldoende ruimte zodat demonstranten zich aan de anderhalve meter afstand konden houden. In Amsterdam en Rotterdam was dat niet het geval. In deze steden kwamen er meer mensen dan voorzien.

Amsterdam

In Amsterdam kwamen op 1 juni circa 14.000 mensen naar de Dam, terwijl de politie er aanzienlijk minder verwachtte. Het is lastig te verklaren waarom het aantal betogers zo onverwacht opliep. Soortgelijke demonstraties in Berlijn (opkomst 1500) en Londen (paar honderd) trokken minder mensen.

De Dam bleek te krap waardoor de coronaregel van ‘anderhalve meter’ niet in acht kon worden genomen. Het politienetwerkteam schatte in dat vroegtijdige beëindiging kon leiden tot conflicten. Om die te vermijden, trad de politie niet op. Zij adviseerde de burgemeester niet van deze insteek af te wijken. De politie was met twaalf agenten beperkt aanwezig op de Dam. Verderop stonden wel agenten klaar om bij te springen.

Rotterdam

De Rotterdamse politie ging uit van 200-4000 mensen die op 3 juni onderaan de Erasmusbrug zouden demonstreren. Ze sprak met de organisatie af de betoging te ontbinden als de ‘anderhalve meter’ niet zou worden nageleefd. Er kwamen 4000-5000 mensen. Die stonden te dicht op elkaar omdat de locatie te klein was. Toen mensen weigerden zich verder te verspreiden, beëindigde de politie de demonstratie voortijdig om de kans op coronabesmettingen tegen te gaan.

Aanbeveling

De Inspectie JenV geeft de aanbeveling aan de korpschef van de nationale politie om te blijven investeren in het politienetwerkteam zodat opgebouwde kennis en contacten blijvend zijn.zorg ervoor dat de hiermee opgebouwde kennis over maatschappelijke ontwikkelingen.

Laatste Nieuws

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gaat in

Op dinsdag 1 december gaat de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor de komende drie maanden in. Het gaat nog niet goed met de besmettingen...

Verkeersveiligheid in de Krimpenerwaard met Prikker op de Kaart

Krimpenerwaard - Verkeersveiligheid is een belangrijk punt voor de gemeente Krimpenerwaard. De komende tijd brengen we de risicovolle verkeerssituaties in heel de gemeente in...

BLICKstudio-20! werkt leerachterstand door corona weg in Krimpen en Capelle

Capelle/Krimpen - De rijksoverheid stelt subsidie beschikbaar voor het wegwerken van onderwijsachterstanden opgelopen door Covid-19. De scholen van BLICK op onderwijs hebben samen met...

Spelletjesdagen in de kerstvakantie voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

Tholen - De buurtsportcoaches en de jongerenwerkers van Jij op Tholen willen er een leuke kerstvakantie van maken en gaan daarom spelletjesdagen organiseren voor...

Aanschaf elektrische bestelauto komt dichterbij voor ondernemers

De aanschaf van een elektrische bestelauto's wordt een stuk makkelijker. In het klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 zo’n 30 Nederlandse steden een zero...

Hoorn goed voorbereid op de gladde winter

Hoorn - De gemeente Hoorn is ook dit jaar goed voorbereid op een gladde winter. Er is voldoende zout op voorraad voor het strooien...

Vandaag bewolkt en regen, morgen buien

Verwachting voor vandaag en morgenHet is bewolkt en het regent vanavond langdurig. Bovendien is het nevelig en komt er zeer lokaal mist voor. In...

Grijs en kil, later perioden met regen en geleidelijk zachter

Verwachting voor vandaag en morgenHet is bewolkt en nevelig, plaatselijk komt ook mist voor. Verder valt er lokaal lichte (mot)regen. In het oosten is...

Van het westen perioden met regen

Verwachting voor vandaag en morgenHet is bewolkt en plaatselijk valt lichte (mot)regen. In de oostelijke helft van het land kan het op bruggen en...

Opklaringen, nevelig en lokaal mist. Overdag bewolkt en regen

Verwachting voor vandaag en morgenIn het zuidoosten en oosten zijn er eerst brede opklaringen, terwijl de bewolking van het westen uit langzaam toeneemt. De...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here