Meer invloed op bevolkingssamenstelling Poelenburg en Peldersveld

Zaanstad – Voortaan mag de Gemeente Zaanstad in de wijken Poelenburg en Peldersveld aan sommige mensen die een sociale huurwoning zoeken voorrang verlenen. Daarbij wordt gekeken naar het werk dat ze doen, waar hun inkomsten uit bestaan en of ze voldoen aan de inkomensnorm om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Mensen met een maatschappelijk beroep hebben een streepje voor en als je slecht bekend staat bij de politie kom je niet meer in aanmerking voor een huurwoning. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Zaanstad daartoe toestemming gegeven om de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te passen.

 
Door vrijkomende huurwoningen anders toe te wijzen verandert de bevolkingssamenstelling van de wijken stap voor stap. De Wbmgp heeft geen gevolgen voor mensen die nu al in Poelenburg en Peldersveld wonen. De toepassing van de wet is onderdeel van het actieplan Poelenburg Peldersveld.

Speciale wetsartikelen

Zaanstad krijgt toestemming om artikel 9 en 10 van de Wbmgp toe te passen in de wijken Poelenburg en Peldersveld. Door artikel 9 wordt voorrang verleend aan mensen met een inkomen of een startkwalificatie. Met  artikel 10 kan de politie mensen screenen op crimineel of overlast gevend gedrag of onrechtmatig gebruik van de woning. De politie geeft daarover een advies aan de gemeente. De gemeente geeft een positieve of negatieve woonverklaring af.
De minister heeft 19 januari toestemming gegeven om de wet toe te passen. Zaanstad gaat nu samen met de politie en de woningbouwcorporaties Parteon, ZVH en Rochdale de voorbereidingen treffen om de huurwoningen die vrijkomen anders toe te wijzen.

Bewoners geven aan: minder kwetsbare inwoners

Wethouder wonen Jeroen Olthof: ‘Bewoners van Poelenburg en Peldersveld hebben zelf aangegeven dat er veel kwetsbare inwoners in deze wijken wonen. Ze willen dat dit verandert en dat er meer diversiteit in de wijk komt. Ook signalen van onder meer ouders en leraren wijzen in één richting: er moet iets gedaan worden aan de eenzijdige samenstelling van de bevolking in Peldersveld en Poelenburg. De gemeente en woningcorporaties vinden dat ook. Daarom trekken we hierin samen op’.

Brede aanpak in het Actieplan

Het Actieplan Poelenburg Peldersveld heeft als doel de wijken duurzaam te verbeteren. De toepassing van de Wbmgp is slechts één van de vele verbeteringen die er wordt doorgevoerd. Naast woondiversiteit is er ook aandacht voor het leren van de Nederlandse taal, opvoeding, onderwijs, vuiloverlast en tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Echte veranderingen zullen pas op de langere termijn zichtbaar worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Inspraak ontwerpbestemmingsplan project Aanpak verkeersdrukte Thorbeckeweg

Oostzaan/Zaanstad - Van 27 mei tot en met 7 juli kunnen inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Oostzaan en Zaanstad inspraak hebben op het...

Zwembad De Slag stap dichterbij realisatie

Zaandam - Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp van zwembad De Slag en hebben het krediet beschikbaar gesteld voor de bouw. Het...

Huurkorting voor Zaanse horeca en detailhandel in crisis

Zaanstad - Huurkorting is één van de middelen die de gemeente Zaanstad aan ondernemers in de horeca en (een deel van) de detailhandel aanbiedt....

Burgemeester Wormerland stuurt jongeren brief over vaaroverlast

Wormerland - Burgemeester Judith Michel van de gemeente Wormerland vraagt in een brief aan alle jongeren mee te helpen en elkaar aan te spreken...

Koning opent tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum voor scholieren

Amsterdam - Koning Willem-Alexander opent dinsdagmiddag 18 mei de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wegens de geldende maatregelen ter bestrijding van COVID-19...

Start tijdperk waarin glasvezel de standaard is voor supersnel internet

Amsterdam - IJburg in Amsterdam heeft samen met vijf andere gebieden in Nederland met glasvezel de primeur. KPN heeft daar het kopernetwerk uitgezet, waardoor...

Fixi voor makkelijke melding maken problemen openbare ruimte Aalsmeer

Aalsmeer - Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gemaakt of opgeruimd moet worden? Dat kunt u doen met...

Campagne ‘Ik zit klem’ voor meer bewustwording over huiselijk geweld

Zaanstad - Acht gemeenten uit Zaanstreek – Waterland trekken samen op met een publiekscampagne over huiselijk geweld. Ze vragen aandacht voor alledaagse situaties waarin...