Van start met ‘De Koog van de toekomst’

Uitgeest – Hoe moet de wijk De Koog er in de toekomst uit komen te zien? Met deze vraag kunnen de 3800 inwoners van De Koog en andere belanghebbende partijen zoals Kenner Wonen, DUEC (Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie) en de gemeente aan de slag. Dinsdag 17 april gaf het college het startsein door het plan van aanpak goed te keuren. De ambitie ligt hoog. Het moet een duurzame en klimaatbestendige wijk worden. Een wijk met karakter, waar je met plezier woont en het fijn is om buiten te zijn.

De Koog van de toekomst

Wijk De Koog in Uitgeest staat aan de vooravond van een grootschalige opknapbeurt. De bestrating en riolering is door de hoge leeftijd aan onderhoud en vervanging toe. Daarnaast is er op een aantal locaties sprake van grondwateroverlast. Hiermee ontstaat de kans om De Koog een flinke kwaliteitsimpuls te geven en samen met inwoners na te denken over de inrichting van de wijk. De nieuwe inrichting moet aansluiten op de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 ‘Mooi, gezond en duurzaam’. Het college zet daarom in op een wijk met veel groen, gebruik van duurzame materialen en energiezuinige oplossingen.

Samen aan de slag

Het is aan de bewoners en andere belanghebbenden om invulling te geven aan deze ambitie en hierover actief mee te denken en te doen. Via een enquête, een safari door de buurt (buurtschouw) en meerdere workshops moeten de wensen en ideeën van alle partijen duidelijk worden. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere: verkeer en parkeren, verlichting, bomen en groen, spelen bewegen en ontmoeten, de indeling van de wijk, gebruik van zonnepanelen, afkoppeling van regenwaterafvoer, etc. Alle wensen en ideeën worden uiteindelijk vertaald in een ontwerp voor ‘De Koog van de toekomst’.

Wethouder Anke de Vink-Hartog: Ik zie alleen maar kansen bij dit project. Door samen na te denken en met elkaar in gesprek te gaan over de eigen straat en buurt, ligt er straks een ontwerp gemaakt  door en voor iedereen. Het proces draagt bij aan meer en betere sociale contacten in de buurt en begrip voor elkaar. Met als resultaat misschien mooie buurtinitiatieven. Ook het samen werken aan duurzame en energiezuinige oplossingen zorgt voor een stukje bewustwording dat nodig is om een wijk van de toekomst te maken.

Planning en proces

Bewoners van De Koog krijgen in april het enquêteformulier om hun ideeën over de herinrichting van De Koog aan te geven. Daarnaast kunnen zij zich opgeven voor werkgroep De Koog, die zes keer bijeenkomt. Andere belanghebbenden zoals Kennemer Wonen en DUEC nemen ook deel aan deze werkgroep. Tijdens de bijeenkomsten worden alle verzamelde ideeën en wensen besproken, afgewogen en vertaald in een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp licht de werkgroep De Koog toe tijdens een inloopbijeenkomst in januari 2019. Alle bewoners van De Koog zijn hiervoor uitgenodigd en kunnen vragen stellen en reageren. Aan de hand van de reacties wordt een definitief ontwerp gemaakt, dat in mei 2019 aan het college wordt aangeboden.

Daarna vindt de technische uitwerking plaats en wordt een aannemer geselecteerd. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en staan gepland van 2020 tot en met 2023.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Inspraak ontwerpbestemmingsplan project Aanpak verkeersdrukte Thorbeckeweg

Oostzaan/Zaanstad - Van 27 mei tot en met 7 juli kunnen inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Oostzaan en Zaanstad inspraak hebben op het...

Zwembad De Slag stap dichterbij realisatie

Zaandam - Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp van zwembad De Slag en hebben het krediet beschikbaar gesteld voor de bouw. Het...

Huurkorting voor Zaanse horeca en detailhandel in crisis

Zaanstad - Huurkorting is één van de middelen die de gemeente Zaanstad aan ondernemers in de horeca en (een deel van) de detailhandel aanbiedt....

Burgemeester Wormerland stuurt jongeren brief over vaaroverlast

Wormerland - Burgemeester Judith Michel van de gemeente Wormerland vraagt in een brief aan alle jongeren mee te helpen en elkaar aan te spreken...

Koning opent tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum voor scholieren

Amsterdam - Koning Willem-Alexander opent dinsdagmiddag 18 mei de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wegens de geldende maatregelen ter bestrijding van COVID-19...

Start tijdperk waarin glasvezel de standaard is voor supersnel internet

Amsterdam - IJburg in Amsterdam heeft samen met vijf andere gebieden in Nederland met glasvezel de primeur. KPN heeft daar het kopernetwerk uitgezet, waardoor...

Fixi voor makkelijke melding maken problemen openbare ruimte Aalsmeer

Aalsmeer - Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gemaakt of opgeruimd moet worden? Dat kunt u doen met...

Campagne ‘Ik zit klem’ voor meer bewustwording over huiselijk geweld

Zaanstad - Acht gemeenten uit Zaanstreek – Waterland trekken samen op met een publiekscampagne over huiselijk geweld. Ze vragen aandacht voor alledaagse situaties waarin...