Beuningen wil loswal bouwen voor zandafvoer

Beuningen – Vanaf 1 januari 2020 start de zandafvoer bij de Beuningse Plas. Het totale project is naar verwachting uiterlijk in 2036 afgerond. Na jaren van onderzoek en gesprekken kiest het college van B&W voor transport via vrachtwagens.

Overslagplaats

Daarnaast wil de gemeente een overslagplaats bouwen ten noorden van Daanen Shipping aan de Westkanaaldijk in Nijmegen. Deze optie is de kortste route en daarmee het meest duurzaam en financieel haalbaar.

Opties voor zandafvoer

In oktober 2017 concludeerden de gemeente Beuningen en de gemeente Nijmegen dat het vervoer van zand via een zandtransportband geen realistische oplossing is. Het transport per vrachtwagen bleef het enige reële alternatief.

Transport per vrachtwagen

De afgelopen periode deden beide gemeenten uitgebreid onderzoek naar hoe transport over de weg het beste wordt ingepast. Daarbij keken we naar veiligheid, gevolgen voor omwonenden en aanliggende bedrijven, duurzaamheid en robuustheid infrastructuur. Het onderzoek heeft geleid tot twee geschikte locaties: de overslagplaats van Daanen Shipping en een te bouwen overslagplaats ten noorden van Daanen. Beide locaties liggen aan de Westkanaaldijk in Nijmegen.

Keuze afvoer via nieuwe overslagplaats Daanen Noord

Op basis van de onderzoeksresultaten, en in nauwe samenwerking met Nijmegen en
Rijkswaterstaat, heeft het college van B&W de keuze gemaakt om een overslagplaats te bouwen ten noorden van Daanen Shipping aan de Westkanaaldijk in Nijmegen. Deze optie is de kortste route en daarmee de meest duurzame en financieel haalbare.

Wat betekent dit?

Driekwart van het gewonnen zand wordt naar deze overslaghaven in Nijmegen gereden. Voor dit transport zet Boskalis vier vrachtwagens in. Elke vrachtwagen levert ongeveer vier vrachten per uur af aan de loswal. Naar verwachting rijden de vrachtwagens gemiddeld vijf uur per dag. Dit zorgt voor zo’n 150 extra bewegingen per dag.

  • Pieckelaan: nu 6700 voertuigbewegingen per dag, dit worden 6850 bewegingen per dag
  • Hogelandseweg: nu 6800 voertuigbewegingen per dag, worden 6950 bewegingen per dag

De rest van het gewonnen zand wordt via vrachtwagens vervoerd naar zijn eindbestemming. Daarbij maken de vrachtwagens gebruik van alle wegen.

Duurzaamheidsmaatregelen

De gemeente Beuningen vindt duurzaamheid en milieu erg belangrijk. Naast milieucriteria zijn in het contract met de aannemer dan ook diverse duurzaamheidscriteria opgenomen. Zo moeten de werkzaamheden bij de zandwinning uitgevoerd worden via elektrische, energiezuinige aandrijvingen op 100% duurzame energie. Daarnaast ziet de aannemer kansen om transport op duurzame brandstof LNG te laten rijden.

Proces

Op 15 februari bespreekt de commissie Ruimte het raadsvoorstel. Daarnaast neemt de gemeente Beuningen het initiatief voor gesprekken met bedrijven op het bedrijventerrein TPN-West en met andere betrokkenen om dit voorstel door te spreken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img