Geluidsmaatregelen Energieweg en Neerbosscheweg

Nijmegen – Op de Energieweg komen in 2019 verschillende geluid reducerende voorzieningen. Ook wordt het geluidscherm aan het Gazianteplein langs de Neerbosscheweg verlengd. De gemeente treft deze en andere maatregelen om het geluid op deze wegen terug te dringen. Het College van burgemeester en wethouders heeft dit besloten na uitvoerig overleg met omwonenden uit de vier omliggende wijken en geeft hiermee uitvoering aan de motie ‘West Wil Groene Buffer’.
Langs de Energieweg, op het traject tussen de rotonde Dr. Blecourtstraat tot aan de rotonde Ambachtsweg, komt een zogenaamde ‘diffractor’. Deze metalen constructie op maaiveld fragmenteert het geluid en krult het resterende geluid naar boven toe, waardoor eenzelfde geluidreductie (2dB) wordt behaald als met een geluidscherm van één meter.
Langs de Neerbosscheweg wordt het bestaande geluidscherm aan het Gaziantepplein in noordwestelijke richting verlengd op de aanbrug richting knooppunt Neerbosch en in zuidwestelijke richting tot aan het Bosje van de Baron. Op beide locaties kan hiermee een geluidreductie van 3dB worden bereikt. Op deze locatie is voor geluidschermen gekozen, omdat dit beter aansluit bij het huidige beeld en omdat er onvoldoende ruimte is voor het plaatsen van diffractoren. Ook op het traject ter hoogte van de Sonatestraat en de Aubadestraat komen diffractoren, maar dan op een hoogte van één meter. Vanuit het oogpunt van beeldkwaliteit, sociale- en verkeersveiligheid is er voor deze maximale hoogte gekozen, waarmee een geluidreductie van 6dB kan worden behaald.

Meer groen

De geluidwerende objecten krijgen waar mogelijk beplanting. Daarnaast hoopt de gemeente aan de zijde van het industriegebied in samenwerking met bedrijven de erfafscheidingen te kunnen vergroenen. Ook worden mogelijkheden onderzocht om de particuliere terreinen van de aanliggende bedrijven groener in te richten door bijvoorbeeld bomen aan te planten. Datzelfde geldt voor locaties langs de Energieweg, zoals het Helicon. Deze groenmaatregelen staan nog niet vast, maar zullen nader worden onderzocht. Wanneer hier overeenstemming met de bedrijven over wordt bereikt, kan het groen al eind dit jaar worden geplant. De plaatsing van geluidsschermen en diffractoren volgt dan in de periode februari-april 2019. De werkzaamheden zijn zo gepland dat deze niet botsen met de werkzaamheden aan de Waalbrug.

Achtergrond

In 2012 is naar aanleiding van de motie ‘West krijgt groene buffer’ afgesproken dat de gemeente bij een overschrijding van de milieuwaarden langs de Energieweg/Neerbosscheweg als gevolg van de komst van De Oversteek, de bewoners zou betrekken bij het bepalen van aanvullende milieumaatregelen. Hiervoor is 1 miljoen euro gereserveerd, die ook gebruikt mag worden voor de aanleg van groen in Nijmegen-West als milieumaatregelen niet of beperkt nodig blijken. Uit de metingen tot nu toe blijkt dat de uitstoot van stikstofdioxiden onder de afgesproken waarde is gebleven. Omdat op sommige plekken het geluid de waarde wel overschrijdt, zijn in 2017 en 2018 diverse bijeenkomsten voor bewoners uit Neerbosch-Oost, Hees, Heseveld en Waterkwartier georganiseerd. Daar zijn ervaren problemen geïnventariseerd en mogelijke oplossingen besproken en gewogen. Ook is met een kleinere groep bewoners uit de diverse wijken gewerkt aan een concreet voorstel met maatregelen, dat nu is vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Balgoij krijgt er straks 32 nieuwe woningen bij

De handtekeningen zijn er voor gezet! Balgoij krijgt er straks 32 woningen bij in uiteenlopende prijsklassen voor zowel starters, doorstromers als senioren. De nieuwe...

Jongeren gaan leegstaande school in Appeltern verbouwen tot 4 woningen

Appeltern - Maandag tekenden 4 jongeren het koopcontract van de Gravin van Rechterenschool in Appeltern. Deze voormalige school uit 1953 gaan zij verbouwen tot...

Nijmegen start campagne voor mensen met geldzorgen

Nijmegen - Een echtscheiding, een ontslag, financiële onwetendheid of ziekte; het kan het begin zijn van grote geldzorgen. Het kan iedereen overkomen, ongeacht inkomen...

Rijn IJssel grijpt verhuizing naar ENKA-campus aan voor duurzaam reizen

Rijn IJssel verhuist verschillende MBO-opleidingen naar de nieuwe ENKA-campus in Arnhem. Een nieuwe locatie betekent dat studenten en medewerkers opnieuw moeten afwegen hoe ze...

Preventieakkoord West Maas en Waal Vitaal! ondertekend

Beneden-Leeuwen - Op 28 oktober wordt het Lokaal Preventieakkoord ‘West Maas en Waal Vitaal’ ondertekend. Samen met verschillende partijen willen we door een gezamenlijke aanpak...

Nieuwe ronde waardecheques Ik buurt mee!

Rheden - even die Rhedense buurten en wijken nog beter, leuker en mooier maken. In het afgelopen anderhalf jaar zijn er meer dan 150...

Topsporters helpen jongeren weer op weg met Project Comeback

Arnhem - Arnhemse jongeren die vast zijn gelopen of tegenslag ervaren, kunnen geïnspireerd door bekende topsporters hun leven weer beter op de rit krijgen....

Rhedense ambtenaar in top 100 ‘ambtenaar van het jaar’

De gemeente Rheden is trots dat haar beleidsmedewerker Marjolein Sanderman genomineerd is voor de titel ‘ambtenaar van het jaar 2021’. Beleidsmedewerker Erfgoed in Rheden+ Marjolein is...