9.6 C
De Bilt

Luchtkwaliteit rond A50 en A73 ruim binnen de wettelijke norm

Beuningen – Het afgelopen jaar onderzocht GGD Gelderland-Zuid op verzoek van de gemeente Beuningen de luchtkwaliteit nabij de A50 en A73. Hiervoor zijn stikstofdioxide-concentraties gemeten. Uit het onderzoek blijkt dat de aangetroffen concentraties ruim onder de wettelijke norm liggen. Maar ook onder deze norm is er nog veel gezondheidswinst te behalen door verbetering van de luchtkwaliteit.

Onderzoek luchtkwaliteit A50 en A73

Gemeente Beuningen besloot in juli 2018 in overleg met Actiecomité A50 om onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit rond de snelwegen. De snelweg tussen de knooppunten Ewijk en Valburg was een belangrijk fileknelpunt. Vanaf 2011 is er gewerkt aan een verbreding van de A50 bij Ewijk. Sinds 2017 heeft deze snelweg 2×4 rijstroken.

Verhoging maximum snelheid

Toen in juni 2018 de maximale snelheid op de snelweg werd verhoogd naar 130 km/uur diende de gemeente samen met het Actiecomité A50 een zienswijze in op dat besluit. Ondanks deze zienswijze besloot de minister van Infrastructuur en Waterstaat om toch de snelheidsverhoging door te voeren. Dat was de aanleiding voor de gemeente om zelf een onderzoek te laten uitvoeren. Die opdracht ging naar de GGD Gelderland-Zuid.

Concentraties stikstof in de lucht binnen wettelijke norm

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode augustus 2018 tot en met augustus 2019. Op vier locaties dichtbij de A50 en A73 zijn een jaar lang de concentraties stikstofdioxiden gemeten. De  jaargemiddelde concentraties liggen ruim onder de wettelijke norm. De aangetroffen concentraties komen overeen met eerdere berekeningen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft gedaan.

Stimuleren fietsgebruik

Hoewel de concentraties ruim onder de wettelijke norm liggen is hiermee het probleem niet opgelost. Wethouder de Klein beaamt dat. “De concentraties liggen weliswaar onder de norm maar dat betekent niet dat mensen er geen last van hebben. Lokaal kunnen we zeker wat doen maar ook op regionaal en nationaal niveau is goed beleid nodig. Luchtverontreiniging houdt zich niet aan gemeentegrenzen.” Het college kijkt naar stimulering van fietsgebruik en verkent emissiebeperkend beleid. 

Actiecomité A50

De resultaten van het onderzoek naar de luchtkwaliteit zijn gedeeld met het Actiecomité A50. Binnenkort worden de resultaten met hen doorgenomen.

Meer informatie

Het hele rapport ‘Metingen van stikstofdioxide concentraties nabij de rijkswegen A50 en A73 in gemeente Beuningen’ is te vinden op de website van de gemeente, www.beuningen.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio