15.8 C
De Bilt

Huurdersvereniging, gemeente en Woonvizier maken afspraken over wonen

Huurdersvereniging Woonbelang, de gemeente Drimmelen en Woonvizier ondertekenden dinsdagmiddag de prestatieafspraken over Wonen in de gemeente voor de komende 5 jaar. Wat dragen zij in die periode bij aan de betaalbaarheid van het wonen in de gemeente Drimmelen en hoe zorgen zij met elkaar voor voldoende, geschikte woningen met oog voor duurzaamheid en leefbare wijken? De afspraken over deze thema’s legden partijen vast in de Prestatieafspraken Drimmelen 2022-2026.

Voldoende, duurzame en betaalbare woningen

Woonvizier streeft ernaar om tot 2026 netto 100 nieuwe woningen aan de woningvoorraad toe te voegen. Iets dat wethouder Schuitmaker gunstig stemt: ‘Er moet vooral flink gebouwd worden om aan de behoefte te kunnen voldoen’. Alle nieuwbouwwoningen zijn volledig gasloos en bijna energieneutraal. Dit draagt meteen bij aan de betaalbaarheid van deze woningen.

‘En door het gematigd streefhuurbeleid en de gematigde, jaarlijkse huurverhoging plus de duurzaamheidsingrepen
zorgt Woonvizier ervoor dat ook de woonlasten van bestaande woningen acceptabel blijven’, aldus Ellen van Beijsterveldt, directeur-bestuurder van Woonvizier.

Leefbare wijken

Ook blijven partijen zich inzetten voor een goed woon- en leefklimaat, vanuit de gedachte dat de huurders met plezier moeten kunnen wonen in een prettige en veilige woonomgeving. Dat doet Woonvizier bijvoorbeeld door in te zetten op buurtbeheer, door Dorpsgericht Werken voort te zetten en onze bijdrage te blijven leveren aan diverse netwerkoverleggen. Woonvizier werkt hierin nauw samen met o.a. politie, zorg- en welzijnsinstellingen, jongerenwerk en andere instanties om de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in de dorpen te versterken.

Huurdersvereniging

De huurdersvereniging, die opkomt voor de belangen van huurders en woningzoekenden in de gemeente is blij met de goede samenwerking. ‘We zien zeker nieuwe kansen’, aldus Henk Dudok, die namens Woonbelang de prestatieafspraken ondertekende.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio