15.6 C
De Bilt

Stap dichterbij Park Langendijk als duurzaam en groen woongebied

De voormalige locatie van het Amphia-ziekenhuis in Park Langendijk wordt door BPD I Bouwfonds Gebiedsontwikkeling getransformeerd tot een duurzaam, groen woongebied met veel aandacht voor gezond wonen. Er komen rij- en hoekwoningen, 2 onder 1 kapwoningen, vrijstaande woningen en appartementen – zowel koop als huur. In het plan komt ook een nieuw woon-zorgcomplex van Thebe. Op 30 mei is de anterieure overeenkomst met de gemeente Breda door BPD en Thebe ondertekend.

In de anterieure overeenkomst staan de afspraken die de gemeente Breda, BPD en Thebe met elkaar hebben gemaakt over de invulling van het plangebied. Hiermee is de volgende stap gezet in de ontwikkeling en realisatie van Park Langendijk.

Ten zuiden van het huidige gebouw Aeneas verrijzen circa 145 nieuwe zorgstudio’s. “Het is fijn dat de huidige bewoners van Thebe in de wijk Boeimeer kunnen blijven wonen zonder extra verhuizing”, aldus Agnes Klaren, lid Raad van Bestuur Thebe.

Park Langendijk

Park Langendijk ligt in de populaire wijk Boeimeer, vlakbij de Graaf Engelbertlaan en wordt getransformeerd naar een nieuwe, gezonde stadsbuurt met aandacht voor groen, circulariteit en duurzaamheid. Het wordt een echte natuurbuurt waarbij de bestaande landschappelijke en groene kwaliteiten worden bewaard, versterkt en benut. Erik Leijten, directeur BPD regio Zuid “Park Langendijk wordt een duurzame woonwijk met veel aandacht voor circulariteit en gezond wonen én aansluiting op het stadswandelpark het Zaartpark. We trekken de sfeer van het park door in de nieuwe wijk. Het plan voorziet in een gedifferentieerd en aantrekkelijk woningaanbod voor iedereen.”.

Ziekenhuis

Begin november 2021 sloot het ziekenhuis aan de Langendijk haar deuren. Belangstellenden konden op 21 mei deelnemen aan een photowalk op het voormalige Amphia-terrein. Tijdens deze wandeling die door ILoveBreda was georganiseerd konden foto’s gemaakt worden van dit stukje historisch Breda.

Wethouder Tim van het Hof: “Het ziekenhuis stond met de rug naar de wijk Boeimeer. Met het nieuwe woongebied Park Langendijk komt er juist een mooie verbinding tussen de bestaande wijk en het Zaartpark. Bijzonder aan dit project vind ik de grote aandacht voor duurzaamheid, vanaf het ‘struikroven’, het hergebruik van de sloopmaterialen tot de duurzame bouw. En heel belangrijk: groen is hier een essentieel onderdeel van het wonen. Een mooi voorbeeld van hoe we onze Stad in een park willen inrichten”

Groepsfoto deelnemers Park Langendijk
Groepsfoto deelnemers Park Langendijk – Foto: BPD

Inloopavond bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan “Boeimeer, Park Langendijk” is reeds gepubliceerd. Op 2 juni vindt hierover een inloopavond plaats. Aanmelden hiervoor kan via omgevingsplan@Breda.nl . Gemeente Breda, ontwikkelaar BPD en Thebe geven dan een toelichting op diverse thema’s. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Circulair slopen

De voorbereidingen voor de sloop van het ziekenhuis zijn in volle gang. BPD zet zich in op het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving. Dit start al bij de sloop waarbij de huidige  panden circulair worden gesloopt. De sloop vindt plaats in drie fases. Eerst worden de gebouwen circulair ontmanteld. Daarbij worden alle herbruikbare elementen verwijderd.

Diverse onderdelen kunnen 1:1 hergebruikt worden, andere onderdelen leveren in een recycling-proces hun bijdrage aan het ontstaan van ‘nieuwe’ soortgelijke (bouw)materialen. Zelfs het groen wordt meegenomen in de circulaire sloop; onlangs konden omwonenden ‘struikroven’ waarbij groen rondom het ziekenhuis werd uitgegraven en mee naar huis mocht worden genomen om daar verder te leven.

Sanering en afvoer asbest

Na de ontmanteling van de gebouwen wordt gestart met de sanering en afvoer van het asbest dat tijdens een eerder uitgevoerd inventarisatieonderzoek is ontdekt. Het asbest wordt gesaneerd binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Tenslotte wordt het gebouw neergehaald. Voor de omwonenden zal dit laatste het meest zichtbare deel van de sloop zijn.

Het bouwverkeer ten behoeve van de sloopwerkzaamheden gaat via de aansluiting aan de Graaf Engelbertlaan. De werkzaamheden hebben geen invloed op het verkeer in de wijk Boeimeer. De omgeving wordt met nieuwsbrieven geïnformeerd over de planning en de werkzaamheden.

Start verkoop

De verkoop van de eerste woningen staat gepland voor eind 2022. Belangstellenden kunnen zich hiervoor inschrijven via https://www.nieuwbouw-parklangendijk.nl/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio