Startschot herinrichting Rondweg Oost (N259)

Steenbergen – De herinrichting Rondweg Oost staat al langere tijd op de planning. In 2016 zijn er verschillende haal- en brengsessies geweest om samen met de inwoners tot een definitief plan te komen. In november 2016 is dit plan vastgesteld door de raad. Hierna is in 2017 eerst het gedeelte tussen Dinteloord en Steenbergen aangepakt. Nu in 2018 gaan we starten met het tweede gedeelte, de Rondweg Oost.

In 2015/2016 is de gemeente Steenbergen, samen met adviesbureau Kragten, gestart met een herinrichtingsplan voor de Rondweg Oost, voormalig de N259. Tussen de rotondes aan de Nassaulaan en de Franseweg. Tijdens een haalsessie met belanghebbenden zijn diverse mogelijkheden toegelicht en besproken. Aanwezigen en overige belanghebbenden hebben door middel van een vragenlijst wensen en voorkeuren aan kunnen geven. De ingekomen reacties zijn vervolgens verwerkt in een ontwerp voorkeursvariant, die tijdens een brengsessie in juli 2016 zijn gepresenteerd aan inwoners en belanghebbenden. De raad heeft tijdens een besluitvormende vergadering in november 2016 het plan aangenomen.

Begin april starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Rondweg Steenbergen,  voormalige de N259. De weg zal tussen de Franseweg en de Nassaulaan worden ingericht volgens de laatste richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (80 km-weg).

De betonverharding wordt hiervoor overlaagd met asfalt. Dit houdt in dat het asfalt over de bestaande betonverharding wordt aangebracht. De twee rotondes krijgen hierbij ook een opknapbeurt. Bovendien wordt er een fietspad aangelegd aan de Steenbergse zijde, dat wordt voorzien van verlichting. Daarmee is een ontbrekende schakel in het regionaal fietsroutenetwerk opgelost. Voor de aanleg van dit fietspad is subsidie ontvangen van de provincie Noord-Brabant in het kader van fietsstimulering en verbetering fietsveiligheid.

De reconstructie van de rondweg is gegund aan KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent. De aannemer voert de werkzaamheden uit in drie fases. De eerste fase (half mei tot eind juni) omvat het gedeelte rond de Wipstraat, de tweede fase (mei) het weggedeelte tussen Halsteren en de rotonde Franseweg en de derde fase het wegdeel van de Wipstraat tot aan de Watertoren (juli).

Tijdens de werkzaamheden moet de weg een aantal keer worden afgesloten. Daarbij worden omleidingsroutes ingesteld. Ook de busdiensten van Arriva rijden indien nodig een andere route. Voor fase 1 loopt de omleiding in de directe omgeving via de Franseweg en Molenweg; voor fase 2 en 3 loopt de omleidingsroute via de A4 en N257. De afsluitingen waarbij de omleidingen via de A4 en N257 lopen, worden zoveel mogelijk in de schoolvakanties gepland zodat scholieren die met de bus reizen hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Voor de start van elke nieuwe fase worden de direct omwonenden per brief geïnformeerd over de omleidingsroutes en de eventuele hinder. De andere weggebruikers worden geïnformeerd via de bekende gele verkeersborden langs de weg en de gemeentelijke websites.

 

Overzicht afsluitingen en omleidingen:

Omschrijving afsluiting Datum Omleiding gemotoriseerd verkeer Omleiding Arriva Opmerking
Fase 1A Afsluiting Rondweg Oost vanaf rotonde Franseweg tot en met viaduct Wipstraat. half april tot en met eind juni Omleiding via Franseweg, Molenweg en Wipstraat
Fase 1A Afsluiting Toerit Wipstraat ri. Halsteren half april tot en met eind juni Omleiding via Franseweg, Molenweg en Wipstraat
Fase 1A Afsluiting Afrit Dinteloord ri. Wipstraat half april tot en met eind juni Omleiding via Franseweg, Molenweg en Wipstraat
Fase 1B Afsluiting Toerit Wipstraat ri. Dinteloord juni Verkeer vanuit Wipstraat ri. Dinteloord kan gebruik maken van toerit ri. Halsteren en keren bij rotonde Franseweg voor vervolg ri. Dinteloord over de nieuw ingerichte Rondweg Geen omleidingsroutes voor bussen.
Fase 2A Afsluiting vanaf Halsteren tot rotonde Franseweg mei Verkeer wordt omgeleid via A4 en N257 Omleidingsroute via A4 en N257 Zoveel mogelijk in de meivakantie. Gecombineerd met fase 1A.
Fase 2B Afsluiting rotonde Franseweg weekend mei Verkeer wordt omgeleid via A4 en N257. Aansluitend wordt het verkeer vanuit Moerstraten en Steenbergen omgeleid via Molenweg, Wipstraat en Kapelaan Kockstraat. Omleidingsroute via A4 en N257 Gecombineerd met fase 1A.
Fase 3A Afsluiting vanaf viaduct Wipstraat tot rotonde Watertoren (t.h.v. Nassaulaan) juli Omleiding via Nassaulaan, Kruitweg en Wipstraat Omleidingsroute via A4 en N257 Zoveel mogelijk in schoolvakantie.
Fase 3B Afsluiting rotonde Watertoren (t.h.v. Nassaulaan) weekend juli Omleiding vanuit Steenbergen via Kruitweg en Wipstraat Omleidingsroute via A4 en N257

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Drimmelen weer schoon dankzij 300 vrijwilligers

Drimmelen - In heel Nederland kwamen afgelopen zaterdag duizenden mensen, jong en oud, vrijwillig in actie voor een schonere buurt tijdens de ‘World Cleanup...

Campagne Afvalhelden Halderberge van start!

Halderberge - In Halderberge gaat vanaf nu de nieuwe campagne Afvalhelden Halderberge van start om goed afval scheiden te promoten. Met de slogan “haal...

Integrale controles opslaglocaties leveren 270.000 euro op

Breda - In opslaglocaties in Breda zijn vandaag 746 boxen gecontroleerd. Deze controles vonden plaats in samenwerking tussen de gemeenten, politie, Douane, en de...

Gemeente Drimmelen schrijft het helderst in West-Brabant!

Drimmelen - Op 10 september gingen verschillende West-Brabantse gemeenten de strijd met elkaar aan. Wie gebruikt de helderste taal en weet het meest over...

Garage in Rijen gesloten na vondst van een hennepkwekerij

Burgemeester Derk Alssema heeft besloten een garage aan de Zwarte Dijk in Rijen voor 2 maanden te sluiten omdat de Opiumwet is overtreden. Op...

Regio zoekt plekken voor vluchtelingen en statushouders

Oisterwijk - Alle Brabantse gemeenten is op dinsdag 31 augustus jongstleden gevraagd met spoed te zoeken naar plaatsen om statushouders en vluchtelingen onderdak te...

Sluiting woning Oudenbosch

Burgemeester Bernd Roks heeft besloten tot het sluiten van een woning in Oudenbosch per 6 september 2021. De politie heeft op 24 juli 2021...

Eerste Bredase Huh?Parade verwelkomt u

Breda - In Breda vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. En echt mee doen kan alleen als je de informatie die...