Startschot herinrichting Rondweg Oost (N259)

Steenbergen – De herinrichting Rondweg Oost staat al langere tijd op de planning. In 2016 zijn er verschillende haal- en brengsessies geweest om samen met de inwoners tot een definitief plan te komen. In november 2016 is dit plan vastgesteld door de raad. Hierna is in 2017 eerst het gedeelte tussen Dinteloord en Steenbergen aangepakt. Nu in 2018 gaan we starten met het tweede gedeelte, de Rondweg Oost.

In 2015/2016 is de gemeente Steenbergen, samen met adviesbureau Kragten, gestart met een herinrichtingsplan voor de Rondweg Oost, voormalig de N259. Tussen de rotondes aan de Nassaulaan en de Franseweg. Tijdens een haalsessie met belanghebbenden zijn diverse mogelijkheden toegelicht en besproken. Aanwezigen en overige belanghebbenden hebben door middel van een vragenlijst wensen en voorkeuren aan kunnen geven. De ingekomen reacties zijn vervolgens verwerkt in een ontwerp voorkeursvariant, die tijdens een brengsessie in juli 2016 zijn gepresenteerd aan inwoners en belanghebbenden. De raad heeft tijdens een besluitvormende vergadering in november 2016 het plan aangenomen.

Begin april starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Rondweg Steenbergen,  voormalige de N259. De weg zal tussen de Franseweg en de Nassaulaan worden ingericht volgens de laatste richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (80 km-weg).

De betonverharding wordt hiervoor overlaagd met asfalt. Dit houdt in dat het asfalt over de bestaande betonverharding wordt aangebracht. De twee rotondes krijgen hierbij ook een opknapbeurt. Bovendien wordt er een fietspad aangelegd aan de Steenbergse zijde, dat wordt voorzien van verlichting. Daarmee is een ontbrekende schakel in het regionaal fietsroutenetwerk opgelost. Voor de aanleg van dit fietspad is subsidie ontvangen van de provincie Noord-Brabant in het kader van fietsstimulering en verbetering fietsveiligheid.

De reconstructie van de rondweg is gegund aan KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent. De aannemer voert de werkzaamheden uit in drie fases. De eerste fase (half mei tot eind juni) omvat het gedeelte rond de Wipstraat, de tweede fase (mei) het weggedeelte tussen Halsteren en de rotonde Franseweg en de derde fase het wegdeel van de Wipstraat tot aan de Watertoren (juli).

Tijdens de werkzaamheden moet de weg een aantal keer worden afgesloten. Daarbij worden omleidingsroutes ingesteld. Ook de busdiensten van Arriva rijden indien nodig een andere route. Voor fase 1 loopt de omleiding in de directe omgeving via de Franseweg en Molenweg; voor fase 2 en 3 loopt de omleidingsroute via de A4 en N257. De afsluitingen waarbij de omleidingen via de A4 en N257 lopen, worden zoveel mogelijk in de schoolvakanties gepland zodat scholieren die met de bus reizen hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Voor de start van elke nieuwe fase worden de direct omwonenden per brief geïnformeerd over de omleidingsroutes en de eventuele hinder. De andere weggebruikers worden geïnformeerd via de bekende gele verkeersborden langs de weg en de gemeentelijke websites.

 

Overzicht afsluitingen en omleidingen:

Omschrijving afsluiting Datum Omleiding gemotoriseerd verkeer Omleiding Arriva Opmerking
Fase 1A Afsluiting Rondweg Oost vanaf rotonde Franseweg tot en met viaduct Wipstraat. half april tot en met eind juni Omleiding via Franseweg, Molenweg en Wipstraat
Fase 1A Afsluiting Toerit Wipstraat ri. Halsteren half april tot en met eind juni Omleiding via Franseweg, Molenweg en Wipstraat
Fase 1A Afsluiting Afrit Dinteloord ri. Wipstraat half april tot en met eind juni Omleiding via Franseweg, Molenweg en Wipstraat
Fase 1B Afsluiting Toerit Wipstraat ri. Dinteloord juni Verkeer vanuit Wipstraat ri. Dinteloord kan gebruik maken van toerit ri. Halsteren en keren bij rotonde Franseweg voor vervolg ri. Dinteloord over de nieuw ingerichte Rondweg Geen omleidingsroutes voor bussen.
Fase 2A Afsluiting vanaf Halsteren tot rotonde Franseweg mei Verkeer wordt omgeleid via A4 en N257 Omleidingsroute via A4 en N257 Zoveel mogelijk in de meivakantie. Gecombineerd met fase 1A.
Fase 2B Afsluiting rotonde Franseweg weekend mei Verkeer wordt omgeleid via A4 en N257. Aansluitend wordt het verkeer vanuit Moerstraten en Steenbergen omgeleid via Molenweg, Wipstraat en Kapelaan Kockstraat. Omleidingsroute via A4 en N257 Gecombineerd met fase 1A.
Fase 3A Afsluiting vanaf viaduct Wipstraat tot rotonde Watertoren (t.h.v. Nassaulaan) juli Omleiding via Nassaulaan, Kruitweg en Wipstraat Omleidingsroute via A4 en N257 Zoveel mogelijk in schoolvakantie.
Fase 3B Afsluiting rotonde Watertoren (t.h.v. Nassaulaan) weekend juli Omleiding vanuit Steenbergen via Kruitweg en Wipstraat Omleidingsroute via A4 en N257

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

32 partijen werken samen aan een gezonde leef- en werkomgeving in Breda

Breda - 32 partijen uit de stad hebben zich officieel verbonden aan één of meer van de 28 afspraken door het ondertekenen van het...

Trouwzaal stadhuis Klundert heeft een opknapbeurt gehad

Klundert - De trouwzaal in de oude stadshuis heeft een opknapbeurt gehad. Op de Stadshuisring staat de trots van vestingstad Klundert: het oude stadhuis....

Zes ‘toppers’ van Samen Top aan de slag bij De Warande

Oosterhout - Vanaf 1 maart 2021 versterken zes medewerkers van Samen Top recreatieoord De Warande in Oosterhout. De gemeente Oosterhout en Samen Top bekrachtigden...

Veiligheid spoor gaat nieuwe fase in

Halderberge - 2021 wordt een belangrijk jaar voor de veiligheid rond het spoor in de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal. In januari gaat de...

Winnaars fotowedstrijd centrum Zevenbergen in de etalage

Zevenbergen - “Wie worden de winnaars van de fotowedstrijd en brengt het centrum van Zevenbergen het mooist in beeld?” Na die vraag stroomden 101...

Eerste schetsen vernieuwde sporthal Achter de Tuintjes

Gilze - Uit de eerste schetsen van Grosveld Bekkers Van der Velde Architecten blijkt na de vernieuwbouw van sporthal Achter de Tuintjes in Gilze...

Coronaproof activiteiten voor jongeren in Oosterhout

Oosterhout - Coronaproof activiteiten in deze kerstvakantie waar oosterhoutse jongeren van 12 tot en met 17 jaar kunnen meedoen. Speciaal voor hen organiseert de...

ErvenPlus project in Breda gaat verder

Breda doet al sinds 2018 mee aan het ErvenPlus project van Brabants Landschap. Dat is een project om erven aantrekkelijker te maken voor dieren...