Uitgaven Breda fors omhoog in 2017

Breda – Breda sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van circa € 8 miljoen. Het resultaat is beduidend minder dan de € 26,9 miljoen in 2016. Dat komt met name door de fors hogere uitgaven (ruim € 7 miljoen) voor het sociaal domein: voor de uitkeringen, de Sociale Werkvoorziening en de jeugdhulp. De reserves bedragen € 112,1 miljoen. Daartegenover staat een risico van € 91,3 miljoen. De gemeente heeft een weerstandsvermogen van € 20,8 miljoen. Er ligt daarmee een solide financiële basis voor de nieuwe bestuursperiode.

Vet op de botten

Wethouder Paul de Beer van Financiën: “De laatste jaren heeft Breda € 50 miljoen van haar schuld afgelost. We hebben voor het eerst in jaren weer voldoende eigen vermogen volgens de landelijke norm. Nu we weer wat vet op de botten hebben, zijn we beter voorbereid op onvoorziene uitgaven of risico’s ”

Uitgevoerd beleid

In 2017 zijn veel afspraken uit het bestuursakkoord Focus op vooruitgang uitgevoerd of in gang gezet. Een greep uit de bereikte resultaten: Breda heeft een spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte geopend en een City Deal Zorg voor Veiligheid gesloten met andere grote steden en het Rijk. Een nieuwe koers voor participatie is ingezet met de focus op activeren van mensen naar werk of andere maatschappelijke inzet. In het armoedebeleid is meer aandacht voor armoede bij kinderen en de relatie armoede en gezondheid. Er is een Raad van Kinderen opgericht die meedenkt over maatschappelijke vraagstukken. Er is nieuw beleid om wijkcentra goed te laten functioneren.

‘Breda brengt het samen’

In het kader van innovatief bestuur is Breda Begroot in meerdere wijken uitgevoerd. De nieuwe toptakenwebsite waar de vraag van bezoekers centraal staat, is online gegaan. Samen met de stad is de slogan ‘Breda brengt het samen’ tot stand gekomen.

Breda timmerde nationaal en internationaal aan de weg: Beste Binnenstad, opening van het nieuwe Stedelijk Museum, viering van de Vrede van Breda, een landelijke prijs voor toegankelijkheid en gaststad voor het EK Vrouwenvoetbal.

Projecten

Grote projecten zijn in gang gezet zoals de ontwikkeling van Gasthuisvelden en het doortrekken van de Nieuwe markt, een nieuwe visie op het Havenkwartier, de transformatie van de Chassékazerne tot Breda Botanique en de vernieuwing van winkelcentrum Scheperij in Teteringen. Het Talentencentrum voor top- en breedtesport is haalbaar.

Duurzaamheid

Er zijn afspraken gemaakt voor 1300 sociale huurwoningen voor de komende 10 jaar. Op het gebied van duurzaamheid zijn grote stappen gemaakt in de verduurzaming van de eigen gebouwen, vergroening van Oude Vest en andere projecten voor klimaatadaptatie, City Deals en Green Deals voor energiebesparing en verduurzaming van woningen zijn gesloten. Tot slot is de aanpak van ondermijning geïntensiveerd samen met partners in het Regionaal Expertise en Informatiecentrum (RIEC). Breda heeft zich aangemeld voor een proef met gelegaliseerde wietteelt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Drimmelen weer schoon dankzij 300 vrijwilligers

Drimmelen - In heel Nederland kwamen afgelopen zaterdag duizenden mensen, jong en oud, vrijwillig in actie voor een schonere buurt tijdens de ‘World Cleanup...

Campagne Afvalhelden Halderberge van start!

Halderberge - In Halderberge gaat vanaf nu de nieuwe campagne Afvalhelden Halderberge van start om goed afval scheiden te promoten. Met de slogan “haal...

Integrale controles opslaglocaties leveren 270.000 euro op

Breda - In opslaglocaties in Breda zijn vandaag 746 boxen gecontroleerd. Deze controles vonden plaats in samenwerking tussen de gemeenten, politie, Douane, en de...

Gemeente Drimmelen schrijft het helderst in West-Brabant!

Drimmelen - Op 10 september gingen verschillende West-Brabantse gemeenten de strijd met elkaar aan. Wie gebruikt de helderste taal en weet het meest over...

Garage in Rijen gesloten na vondst van een hennepkwekerij

Burgemeester Derk Alssema heeft besloten een garage aan de Zwarte Dijk in Rijen voor 2 maanden te sluiten omdat de Opiumwet is overtreden. Op...

Regio zoekt plekken voor vluchtelingen en statushouders

Oisterwijk - Alle Brabantse gemeenten is op dinsdag 31 augustus jongstleden gevraagd met spoed te zoeken naar plaatsen om statushouders en vluchtelingen onderdak te...

Sluiting woning Oudenbosch

Burgemeester Bernd Roks heeft besloten tot het sluiten van een woning in Oudenbosch per 6 september 2021. De politie heeft op 24 juli 2021...

Eerste Bredase Huh?Parade verwelkomt u

Breda - In Breda vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. En echt mee doen kan alleen als je de informatie die...