11.8 C
De Bilt

Halfjaarcijfers: opnieuw stijging meldingen van personen met verward gedrag

Den Haag – De politie heeft in het eerste half jaar van 2018 44.135 meldingen over personen met verward gedrag ontvangen. Een stijging van bijna 7 procent. In de eerste helft van 2017 was het totaal aantal meldingen nog 41.082. De politie kan nog niet vooruitlopen op het totaalcijfer 2018, maar halverwege het jaar lijkt er wederom sprake te zijn van een substantiële stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

Akerboom: ‘zorgelijke trend’

Korpschef Erik Akerboom uitte eerder al zijn zorgen over deze ontwikkeling. ‘De politie moet vaak met spoed uitrukken voor noodsituaties door personen met verward gedrag. Dat is een zorgelijke trend, want het levert druk op in de wijken en dus ook in de basisteams. Als mensen hulp nodig hebben, bellen zij in toenemende mate de politie.’

Preventie

Personen met verward gedrag zijn veelal mensen die door omstandigheden dreigen af te glijden en van wie het gedrag veel impact kan hebben op de omgeving. Bij verwardheid kan sprake zijn van een psychische stoornis, maar ook van verslaving, dementie, een verstandelijke beperking en diverse levensproblemen. Vaak is sprake van een combinatie van problemen waarbij inzet van verschillende disciplines nodig is.

Akerboom: ‘Als politie blijven we dan ook pleiten voor preventie en vroegsignalering. Net zoals de politie zouden ook professionals uit de zorg en ondersteuning 24/7 bereikbaar en beschikbaar moeten zijn in wijken en buurten. Samen met wijkagenten kunnen zij zorgwekkende signalen vroeg oppikken en kwetsbare mensen eerder voorzien van passende zorg en ondersteuning. Bij de politie zijn ze vaak niet op de goede plek. Want veel mensen met verward gedrag die met de politie in aanraking komen zijn niet of nauwelijks overlastgevend, crimineel of gevaarlijk. Het gaat om kwetsbare mensen, die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Passende zorg en ondersteuning kan veel leed voor de persoon zelf en de omgeving voorkomen.’

Onverminderd urgent

Het landelijk Schakelteam, waarin ook de politie participeert, presenteerde vandaag zijn eindrapport over een ‘sluitende’ aanpak voor mensen met verward gedrag. Gemeenten moesten per 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak hebben voor mensen met verward gedrag. Dat is niet overal gelukt, zo concludeert het Schakelteam.

Toelichting en achtergrond cijfers

De politie wil bij deze cijfers benadrukken dat de stijging niets zegt over het aantal personen. Eenzelfde persoon kan zorgen voor meerdere registraties en bij één registratie kunnen ook meerdere personen betrokken zijn. Daarnaast wil de politie benadrukken dat een eventuele stijging ook voor een deel te wijten kan zijn aan registratie effecten; een paar jaren terug was de registratie code e33 nog relatief nieuw en gebruikten nog niet iedere collega deze code op het netvlies. Inmiddels is deze registratie code bij veel meer politiemedewerkers bekend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio