23.7 C
De Bilt

Woonvisie 2040: Den Haag werkt aan stad in balans

Als dichtst bebouwde stad van Nederland voelt Den Haag de landelijke wooncrisis misschien wel het hardst. Om het schreeuwend woningtekort en andere woonproblemen aan te kunnen pakken, heeft de gemeente Den Haag in samenspraak met woningzoekenden, woningcorporaties en betrokken partijen de Woonvisie 2040 ontwikkeld. Hierin staan ook concrete maatregelen voor de komende vijf jaar. Het concept van dit beleidsstuk ligt vanaf 6 juni ter inzage. Doel is dat na de zomer een door de stad gedragen Woonvisie 2040 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  

“De urgentie is heel groot, bij mensen mét en zonder urgentieverklaring”, stelt wethouder Martijn Balster (Volkshuisvesting, Welzijn, Wijken en Zuidwest). Zij staan centraal in deze Woonvisie. Zoals twintigers die noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen, senioren in een voor hen te groot huis die geen passende, betaalbare gelijkvloerse woning in hun vertrouwde buurt kunnen vinden, jonge stellen die bij gebrek aan woonperspectief gezinsuitbreiding uitstellen.” 

Veel Haagse woningzoekenden zitten klem. Omdat er een schrijnend gebrek aan betaalbare woningen is, omdat de doorstroom beperkt is en omdat tegelijkertijd steeds meer mensen in Den Haag willen wonen. Inschatting is dat de bevolking van Den Haag jaarlijks met zo’n 5.000 inwoners blijft groeien. Daarnaast worden huishoudens gemiddeld kleiner. 

Fijn wonen in een fijne wijk van Den Haag

In onze mooie stad aan zee, ingeklemd tussen natuur en buurgemeenten, maakt het tekort aan woningen verdichting en woningdelen onvermijdelijk. Dat zal moeten gebeuren met oog voor leefbaarheid, bereikbaarheid en voor voldoende voorzieningen, stelt de Woonvisie die nu voorligt nadrukkelijk. Want fijn wonen doen mensen in een fijne wijk. 

thumbnail?sz=w1920&id=1kwmAQsyKePVTb0Qm47tIi5x
Woongemeenschap Spijkermakerstraat. Foto: gemeente Den Haag

Nieuwbouw van meer betaalbare woningen is een sterke pijler bij de aanpak van de huidige wooncrisis. Maar nieuwbouw alleen biedt niet voldoende verlichting. De Woonvisie 2040 betrekt ook de bestaande woningvoorraad bij de aanpak van de problemen. Optoppen, splitsen en kamerbewoning kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing. En ook het handhaven op te hoge huren en eerlijk toewijzen van bestaande woningen horen erbij. 

Renovatie en verduurzaming

Daarnaast moet er een fikse slag worden gemaakt om alle woningen in de stad te laten voldoen aan de Haagse basiskwaliteit, door renovatie en verduurzaming. Ook handhaving op misstanden zal de leefbaarheid verbeteren in wijken waar dat het hardst nodig is. 

Met name woningzoekenden met lage- en middeninkomens kampen in Den Haag met een groot gebrek aan woningen die passen bij hun portemonnee. Maatregelen om huren te reguleren en stevige handhaving op misstanden kunnen hier helpen. Verder wil de gemeente sturen op betaalbare nieuwbouw: 30 procent sociaal, 25 procent middenhuur, 25 procent betaalbare koop. 

Om de tweedeling in de stad te verminderen, wordt bij nieuwbouw in wijken met relatief weinig sociale huurwoningen gestuurd op 50 procent sociale huur. Zo kan de tweedeling die in Den Haag zeer groot is, worden verminderd. Bij het zoeken naar plekken om kwetsbare groepen op te vangen, geldt hetzelfde uitgangspunt. Wethouder Balster: “Het streven is om te komen tot een evenwichtige verdeling over Den Haag. Want dat is de inzet van de Woonvisie 2040: een stad in balans en balans in de stad.” 

Vervolg inspraak  

Over de ontwerp Woonvisie hebben al veel inwoners en partijen in de stad meegedacht. De gemeente wil graag alle inwoners de gelegenheid geven om hun ideeën en opmerkingen door te geven op de Woonvisie. Dat kan tot en met 19 juli, waarna de input wordt verwerkt. Het concept van de Woonvisie 2040 is te bekijken op www.denhaag.nl/woonvisie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio