3.7 C
De Bilt
donderdag, 8 december 2022

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Toekomstbestendig basisonderwijs en kinderopvang: Gezamenlijke stap gezet

Valkenswaard – Toekomstbestendig basisonderwijs en kinderopvang. De Gemeente Valkenswaard gaat de komende jaren fors investeren in de vernieuwing van basisscholen. Voor de komende vier jaar staan de Pionier, ’t Smelleken, Agnetendal en de Martinus op de planning.

Toekomst huisvesting Basisonderwijs

Op het gebied van onderwijshuisvesting is in Valkenswaard nu sprake van een achterstand. Een aantal scholen staat al een poos in de wachtstand. Op 29 september stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair onderwijs/basisonderwijs vast. Door deze vaststelling van het IHP ligt er nu een gedegen plan waarmee de huidige knelpunten structureel worden aangepakt. Zo knelt het bij de oudere scholen bijvoorbeeld ook op zaken als ‘fossiele brandstoffen’ en ‘frisse lucht’, onderwerpen die door de klimaat- en Coronacrisis hoog op de agenda staan.

“Optimaal ontwikkelen in gezonde en veilige omgeving”

Een IHP beschrijft het beleid van de gemeente voor de huisvesting van de (basis)scholen op haar grondgebied. Het geeft voor de komende 15 jaar aan welke investeringen de gemeente doet in gebouwen voor onderwijs en kinderopvang. Het IHP is tot stand gekomen in overleg met de schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten van nieuwe schoolgebouwen. Mieke Theus, wethouder onderwijs: “Ik ben erg blij met dit besluit, dat betekent dat we een inhaalslag kunnen gaan maken. Dat verdienen de kinderen in onze gemeente, de ouders/verzorgers, leerkrachten en schoolbesturen.

Zo kan er het gewenste basisonderwijs gegeven worden in schoolgebouwen die weer van deze tijd zijn. Het is belangrijk dat kinderen in een gezonde en veilige omgeving de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Natuurlijk zouden we het liefst alle scholen in één keer aanpakken maar dat is gewoon onmogelijk. Nu ligt er een goed stappenplan wat voor iedereen duidelijkheid geeft.”

Schoolbesturen dragen zorg voor de realisatie van gebouwen en de instand­houding ervan, inclusief binnen– en buitenonderhoud. Ron Schoonhein, groepsdirecter RBOB De Kempen: “Het opstellen van het IHP is een intensief traject geweest, maar het eindresultaat is een realistisch, visierijk en gedragen plan. Uiteraard hebben alle partijen concessies moeten doen, maar eigenlijk alleen qua prioritering. Op het belangrijkste doel van het IHP, een lange termijnvisie op basisonderwijshuisvesting en integrale kindcentra, was er vanuit alle betrokken partijen consensus. Iedereen wil de beste ontwikkelmogelijkheden voor de kinderen van Valkenswaard.”

Plannen per school

In deze coalitieperiode (tot en met 2025) staat op de planning:

  • De Pionier: vernieuwbouw van het sterk verouderde gebouw. De architectenselectie heeft plaatsgevonden, de uitwerking van het definitieve ontwerp vindt nu plaats.
  • ’t Smelleken: er is ruimtetekort en een groeiend leerlingaantal. Daardoor is er dringend behoefte aan uitbreiding. Deze wordt gerealiseerd op het dak, waar al voorbereidingen zijn gedaan voor uitbreiding met schoollokalen.
  • Agnetendal en St. Martinus in Dommelen: beide scholen zijn sterk verouderd en hebben nu deels tijdelijke huisvesting/noodlokalen. Om de onderwijsmogelijkheden te vergroten wordt onderzocht of het mogelijk is om één nieuw schoolgebouw te bouwen. De start van het haalbaarheidsonderzoek staat gepland voor dit najaar of begin 2023.

In de periode tussen 2026 en 2030 staan De Smelen, Servatius, Schepelweyen en de Belhamel op de planning. De Windroos, Dorenhagen en de Zonnewijzer komen daarna aan de beurt. Het IHP wordt in 2025 geëvalueerd. De gemeenteraad is dan weer aan zet voor het definitief vaststellen van het plan voor de periode tussen 2026 en 2030

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio