Uitvoeringsprogramma gezonde stad gepresenteert

Eindhoven – Een fijne en gezonde leefomgeving is essentieel, maar zeker niet vanzelfsprekend in een groeiende stad. Daarom presenteerde Eindhoven deze week een uitvoeringsprogramma voor Eindhoven ‘Binnen de Ring’; een unieke benadering die een integrale en cocreatieve aanpak mogelijk maakt, waarin het bevorderen van een gezonde leefstijl en het voorkomen van gezondheidsproblemen centraal staan. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit een groot aantal lopende en aankomende ruimtelijke projecten die een aantoonbare bijdrage leveren aan verschillende aspecten van een gezondere stad. “Wij willen in onze stad een gezonde leefomgeving bieden, in plaats van aanpassingen te doen op het moment dat het al te laat is”, licht initiërend wethouder Mary-Ann Schreurs (innovatie en duurzaamheid) toe. “Daarom bouwen we met iedere ontwikkeling aan schone lucht en een gezonde omgeving, terwijl bouwen de gezondheid vaak juist verslechtert. Dit uitvoeringsprogramma past uitstekend bij de visie die Winy Maas presenteerde om te komen tot een soort Nationaal Park Eindhoven.” Ook Staatssecretaris Van Veldhoven werd uitgenodigd om vanuit haar verantwoordelijkheid voor luchtkwaliteit mee te doen in het programma. De uitnodiging deed Eindhoven in het licht van een aanvullend maatregelenpakket in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, deze wordt voor de zomer vastgesteld. 

Uitvoeringsprogramma Eindhoven ‘Binnen de Ring’

De traditionele aanpak van luchtkwaliteitsknelpunten is vooral gericht op het oplossen van problemen. Maar dat is te reactief en te weinig samenhangend, vindt Schreurs. Daarom nodigde zij onlangs al Lisa uit (met 14 jaar de jongste ‘Luchtwachter’ van Milieudefensie) om deel te nemen aan een brede denktank voor dit uitvoeringsprogramma, om het hele gebied ‘Binnen de Ring’ in Eindhoven gezonder te maken. “Door ook bij bouwen te investeren in het gezonder maken van de omgeving, en bij de noodzakelijke oplossingen voor klimaatadaptatie met meer groen en water bieden we een gezondere stedelijke inrichting. Niet alleen de luchtkwaliteit verbetert fors maar we creëren ruimte voor meer bewegen, bijvoorbeeld om te lopen of fietsen. Daarmee lossen we dus niet alleen knelpunten op waar de lucht vervuild is, maar voorkomen we dat er ongezonde plekken ontstaan die in de toekomst een probleem opleveren”, aldus Schreurs. 
De projecten die al zijn opgenomen in het programma vertegenwoordigen een waarde van zo’n 160 miljoen vanuit bestaande of toekomstige financiering uit bijvoorbeeld bouwontwikkelingen en de klimaatadaptatie. Het Ministerie wordt gevraagd slechts verantwoordelijkheid te dragen voor het stuk dat nodig is voor het aanpakken van de grootste knelpunten qua luchtkwaliteit voor circa 20 miljoen, en een extra fietsenstalling in het stationsgebied voor circa 6 miljoen. Door een verdergaande samenwerking voor een andere manier van werken gaat het vooral om het samen investeren in een gezonde omgeving die nu en in de toekomst problemen voorkomt. Het totale uitvoeringsprogramma Binnen de Ring maakt dan ook de verbinding met diverse partners zoals GGD’s en Waterschappen, maar ook met diverse gemeentelijke programma’s zoals water, groen, milieu, duurzaamheid, openbare ruimte, verkeer, sport en Brainport City.

Noodzaak tot verandering

De noodzaak tot meer aandacht voor gezondheid in een groeiende stad is hoog. Dit werd nogmaals duidelijk door de juridische druk die Milieudefensie via een rechtszaak legde op het Ministerie I&W in het aanpakken van punten waar de luchtkwaliteit boven de wettelijke norm uit komt. De Staatssecretaris organiseerde daarom in 2017 overleg tussen zeven grote steden om tot aanvullende maatregelen te komen, gebaseerd op het bestaande Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Van Veldhoven verzocht de steden, waaronder Eindhoven, met voorstellen te komen. Eindhoven bracht het uitvoeringsprogramma in om meer preventieve aanpak en nadruk op gezondheid in brede zin te leggen; “Met dit uitvoeringsprogramma kunnen we de krachten bundelen en vooruit lopen op de Omgevingswet die een meer samenhangende benadering af moet dwingen. We willen de ruimte creëren voor gezondheid op drie niveaus”, aldus Schreurs, “de schadelijke deeltjes moeten allereerst uit de lucht, de openbare ruimte moet uitnodigen om te bewegen, én er moet voldoende flexibiliteit zijn voor nieuwe initiatieven. De ministeries kunnen nu, onder leiding van de Staatssecretaris, een sleutelrol vervullen om niet alleen bestaande problemen op te lossen, maar bovendien samen te voorkomen dat problemen ontstaan.”

Bredere samenwerking gezonde stad

Voor een gezonde leefomgeving in Eindhoven is meer steun en samenwerking nodig. Eerder legde daarom in de Brabantse Health Deal al de basis voor samenwerking met o.a. de andere Brabantse steden en provincie, GGD’s en Waterschappen. Ook wil Eindhoven samenwerking en cofinanciering zoeken bij de Europese Unie, omdat een integrale benadering een enorme impuls kan zijn voor de luchtkwaliteit. Rond de zomer hoopt Eindhoven een positief antwoord op de uitnodiging te ontvangen en de uitbreiding van de samenwerking met het Ministerie van I&W te bekrachtigen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Concert met lezing over vrouwelijke componisten

Waalre - Kunsthistorica Erna Charbon en pianist Frans van Tuijl zorgen zondag 31 oktober in de Bibliotheek Waalre voor een boeiende lezing met live...

GroenKids: Gezond en ongezond eten

Eindhoven - GroenKids helpt kinderen met allerlei vragen. Bijvoorbeeld: Wat is weerstand? Wat doen bacteriën en virussen? of Waarom word je soms ziek? Op...

Hoogleraar Loe Feijs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Sittard-Geleen – Burgemeester Verheijen heeft op vrijdag 8 oktober een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Loe Feijs uit Sittard bij gelegenheid van zijn afscheid...

John Jorritsma ambieert geen tweede termijn als burgemeester van Eindhoven

Eindhoven - Vrijdag 8 oktober heeft burgemeester John Jorritsma van Eindhoven de gemeenteraad en het college geïnformeerd dat hij na september 2022 geen tweede...

Wegwerkzaamheden Sterksel van start

Sterksel - Om de overlast van het vrachtverkeer van en naar bedrijvenpark ‘Poort 43’ in de kernen van Maarheeze en Sterksel te verminderen, is...

Pelikaan voor Wim van de Donk

Heeze-Leende - Dit werd voor het eerst de Pelikaan uitgereikt. Vorig jaar nam het college van burgemeester en wethouders het besluit een waardering in...

Escapespel maakt brugklassers water- en klimaatbewust

Den Bosch - Nadenken over extremer weer leer je niet uit een boekje. Om de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs water- en klimaatbewuster te...

Brabantse Stijlprijs: Kloostervelden in finale

Heeze-Leende - Gisteren zijn de finalisten bekend gemaakt van de Brabantse Stijlprijs. Met trots kunnen we melden dat Kloostervelden in Sterksel in gemeente Heeze-Leende...