15.6 C
De Bilt

Gemeente Emmen en woningcorporaties zetten in op breed en duurzaam aanbod woningen

De gemeente Emmen gaat samen met de woningcorporaties en huurdersorganisaties de komende jaren flink inzetten om de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor de doelgroepen te vergroten. Op maandag 5 december werden de meerjarenafspraken hiervoor officieel ondertekend. Naast de beschikbaarheid van woningen, zijn er ook afspraken gemaakt over leefbare wijken en dorpen, wonen en zorg voor diverse doelgroepen, het voorkomen van armoede en de verduurzamingsopgaven.

Grote vraag naar woningen

Net als in heel Nederland, is de vraag naar woningen in Emmen de laatste jaren sterk toegenomen. Door deze ontwikkeling en de veranderde situatie op de woningmarkt, heeft de gemeente onlangs de nieuwe woonvisie ‘BuitengeWoon Thuis in Emmen’ vastgesteld. Wethouder Jisse Otter: ‘De opgave waar gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties samen voor staan is groot. In de komende jaren moeten er veel extra woningen gebouwd worden, ook sociale huurwoningen. Om dit te kunnen realiseren, is het nodig dat we nieuwe afspraken vastleggen met de woningcorporaties.’

Prioriteiten

Een voldoende gevarieerd en aantrekkelijk woonaanbod begint bij de kwaliteit van bestaande wijken en dorpen. Investeren in de leefbaarheid van gebieden is belangrijk. De meerjarenafspraken richten zich op de kwaliteit van de leefbaarheid in gebieden die het meest onder druk staan. De bestaande woningen worden verder verbeterd en verduurzaamd. Ook is er de komende jaren ruimte voor meer diversiteit in Emmen.

Naast traditioneel wonen moet er ook ruimte komen voor nieuwe woonvormen. In de meerjarenafspraken wordt tevens ingezet op de ondersteuning van mensen die extra hulp nodig hebben. Dit vraagt begeleiding, en afstemming van wonen en zorg.

Meerjarenafspraken Emmen

De meerjarenafspraken 2023 – 2027 zijn maandag 5 december officieel ondertekend door de gemeente , Domesta, Lefier, Woonservice, Woonzorg Nederland, Stichting Bewonersraad Domesta Emmen, Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe, en Huurdersvereniging Samen Sterk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio