Stationsgebouw Feanwâlden geïsoleerd met ‘Sigarenplant’ uit het Bûtefjild

Feanwâlden – In het voorjaar van 2021 is Bouwgroep Dijkstra Draisma begonnen aan de renovatie van het stationsgebouw Feanwâlden, in opdracht van gemeente Dantumadiel en met medewerking van NS (eigenaar van het gebouw). De renovatie is een voorbeeld van regionale kansen om gebouwen te verduurzamen en lokale circulariteit toe te passen.

Stationsgebouw Feanwâlden testlocatie voor lisdodde

Het stationsgebouw dient de komende periode als testlocatie voor lisdodde, de bekende sigarenplant. Uit onderzoeken blijkt dat van deze plant goed isolatiemateriaal te maken is. In het gebouw komt een proefpaneel met lisdodde, zichtbaar in de gevel.

Proefpaneel

Dit proefpaneel wordt voorzien van diverse sensoren waarmee de conditie van het materiaal gemeten wordt. “Op deze manier kunnen we aantonen dat het product voldoet aan onze eisen en dat dit ook haalbaar is in een “geleefde” omgeving. Dus niet alleen in labs. Door het materiaal lokaal te verbouwen en te gebruiken stimuleren we de circulaire economie”, aldus Coen Verboom, innovator bij Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Gekweekt en verwerkt in Feanwâlden

Het idee van de gemeente Dantumadiel is dat het project een voorbeeld is voor ondernemers. “Deze proef laat zien welke kansen de lokale circulaire economie biedt aan de regio.” zegt wethouder Kees Wielstra. “Onze grond is erg geschikt voor lisdoddeteelt en we hebben veel bouwbedrijven in de regio. Daarom kunnen onze boeren en ondernemers van dit soort innovaties profiteren. Een win-winsituatie.” sluit de wethouder af.

Sociale samenwerking in de regio

In het voormalige stationsgebouw komt koffie- en lunchroom De Ferbining. De horecagelegenheid wordt gerund door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Stichting de Ferbining maakt de dagbesteding met verschillende partners mogelijk. De renovatie van het gebouw wordt in opdracht van gemeente Dantumadiel uitgevoerd in het kader van het project Kansen in Kernen Feanwâlden + Transferium.

Better Wetter-project

Het project, waarbinnen het materiaal geteeld is en kennis met betrekking tot het materiaal is ontwikkeld, is Better Wetter. Bij het verduurzamen van het gebouw komt dit allemaal samen. Bij het Better Wetter-project werken overheden, natuurorganisaties, Wetterskip Fryslân, kennisinstellingen en ondernemers samen om te komen tot een duurzamer watersysteem in het veenweidegebied. Dit om schommelingen in de waterstand op te vangen, als gevolg van extreme weersomstandigheden. De gebieden met flexibel waterbeheer worden vergroot wanneer er voor lokale ondernemers mogelijkheden zijn. Binnen Better Wetter staat de ontwikkeling van regionale verdienmodellen centraal.

Lisdodde

De partijen binnen Better Better hebben veel kennis opgedaan over het gebruik en de teelt van lisdodde. Bouwgroep Dijkstra Draisma ontwikkeld als partner het isolatiemateriaal en test het in de praktijk. Een deel van het plaatmateriaal in het stationsgebouw is ook gemaakt uit lisdodde en geleverd door Studio Tjeerd Veenhoven. Bouwgroep Dijkstra Draisma en Studio Tjeerd Veenhoven zijn beide een partner binnen Better Wetter.

Oplevering stationsgebouw

Het stationsgebied is afgelopen jaar vernieuwd. Het stationsgebouw wordt in juni 2021 opgeleverd. Tussen het openbaar vervoersknooppunt en het dorp komt een park, aangelegd door de Samenwerking BV uit Elsloo en Frisia Bergum. Naar verwachting is het geheel, op een aantal groenwerkzaamheden na, in september klaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Langweer biedt unieke kans voor een natuurlijke energiepolder

De Fryske Marren - Ten noorden van Langweer ligt een polder van ongeveer 70 hectare op een eiland. Vanuit het dorp is een initiatief...

Consul voor de Oorlogsgravenstichting in Achtkarspelen

Achtkarspelen - Tjeerd Leistra is maandagmiddag aangesteld als consul voor de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Achtkarspelen, burgemeester Oebele Brouwer benoemde hem. ‘Door het in...

Nationale Balkon Beweegdag in Oenkerk zet ouderen in beweging

Tytsjerksteradiel - De bewoners van Heemstra State in Oenkerk deden vrijdagochtend 4 juni mee aan de Nationale Balkon Beweegdag. Een begeleidster van Kearn Welzijn...

OPNIEUW wil graag opnieuw uitbreiden

Achtkarspelen - Met de intentieovereenkomst voor uitbreiding spreken wethouder Harjan Bruining en de eigenaren van het circulaire bedrijf OPNIEUW de wens uit om...

Mienskip oan ‘e basis: nieuwe invulling welzijnswerk Dantumadiel vanaf 2022

Dantumadiel - Het college van Dantumadiel heeft de kaders voor nieuw welzijnsbeleid vastgesteld. Het college van B&W ontving eind vorig jaar de opdracht van...

9 nieuwe doortraproutes in Friesland zoeken oudere testfietsers

Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. De routes horen bij...

Verbouwing gemeentehuis Dokkum inclusief raadszaal

Dokkum - Het college van Dokkum stelt voor om het gemeentehuis stapsgewijs te verbouwen inclusief een nieuwe raadszaal. Dit betekent ook dat, als het...

Woonruimte aan Heideburen in Heerenveen dicht vanwege drugs

Heerenveen - Een huis aan Heideburen in Heerenveen is voor een periode van 3 maanden gesloten. Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft dit besluit...