1.4 C
De Bilt

Laagfrequent geluid gemeten bij Windpark N33

Vanwege overlast door laagfrequent geluid hebben de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt gezamenlijk onderzoek gedaan. Er kwamen diverse klachten over bromtonen van de windturbines van Windpark N33 binnen. Bij geluidsmetingen is vastgesteld dat de windturbines laagfrequent geluid produceren, ook na eerste aanpassingen in de software. De exploitanten is verzocht te werken aan een passende oplossing.

Voorafgaand aan de bouw van Windpark N33 is er een geluidsmeting (0-meting) gedaan. Na de ingebruikname van het windpark is er gestart met een vervolg-geluidsmeting (1-meting). Er zijn gedurende de 1-meting op zes verschillende posities binnen het gehele gebied van het windparkmetingen verricht. De metingen zijn op elke positie gedurende een maand uitgevoerd in de periode van mei 2019 tot juni 2021.

Turbines maken onverwacht veel laagfrequent geluid

Op grond van de 1-meting concludeerde de geluidsspecialist van de gemeente Veendam dat de turbines een onverwachte hoeveelheid laagfrequent geluid produceren. Wethouder Henk Jan Schmaal (gemeente Veendam): “Laagfrequent geluid kan een enorme impact hebben op de gezondheid van omwonenden. Ondanks aanpassingen van de software van de turbines door de fabrikant in augustus 2021, bleven er klachten komen.

Om een oordeel te kunnen vormen over het geluid na de software-aanpassing heeft eind 2021 nog een laatste meting op één positie bij Meeden plaatsgevonden. Het onderzoek is hiermee afgerond en laat duidelijk zien dat er sprake is van geluidproductie door de turbines, ook na de software-aanpassing, die er niet hoort te zijn.”

Vervolg

De gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt vinden het onacceptabel dat omwonenden hinder ervaren van het laagfrequent geluid dat door de windmolens geproduceerd wordt. De windmolens veroorzaken hierdoor nog steeds veel overlast in de omgeving. De exploitanten worden opgeroepen om nadere technische maatregelen te treffen om deze geluidsproblemen op te lossen. Ook wordt een bestuurlijk overleg met de exploitanten georganiseerd.

De gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt blijven de ontwikkelingen volgen. Ook geluiddeskundigen, onder andere ingeschakeld door de exploitanten van het Windpark N33, betrekken het verslag van het onderzoek bij hun onderzoek naar de nog bestaande geluidsklachten. Het verslag wordt mogelijk ook door het rijk betrokken bij de bestudering en analyse van geluidsproblematiek in relatie tot de effecten op de leefomgeving. Het rijk is namelijk bezig met onderzoek naar (nieuwe) normen voor geluid van windturbineparken ten behoeve van de bepalingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer, zoals die vorig jaar door de Raad van State buiten toepassing zijn gesteld.

1 REACTIE

  1. Is er ooit een opname gemaakt van het windmolengeluid? Die getallen zijn allemaal wel erg abstract. Het zou goed zijn als je een ander kunt laten horen hoe het klinkt.
    Ik kan wel een keer het geluid opnemen. Ik heb daarvoor geschikte appratuur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio