Beter Wonen Vechtdal en De Veste willen fuseren

Hardenberg – Het college van B&W staat positief tegenover de voorgenomen fusie van de woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste. Dit heeft het college kenbaar gemaakt in een brief. De woningstichtingen voegen deze brief bij hun verzoek om goedkeuring voor de fusie aan de Minister van Volkshuisvesting

Woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste willen per 1 januari 2019 te fuseren tot één woningcorporatie in het Vechtdal. Beide corporaties werken al enige tijd aan verdere samenwerking. Beide partijen zien voldoende meerwaarde om deze samenwerking te intensiveren in de vorm van een fusie.

Verzoek om goedkeuring

De Minister van Volkshuisvesting moet zijn goedkeuring geven op de fusie. De corporaties moeten bij hun verzoek aan de Minister zienswijzen van belanghebbenden meesturen. De gemeente Hardenberg is één van de belanghebbenden die om een zienswijze is gevraagd. De gemeente werkt intensief samen met de twee woningstichtingen om antwoord te geven op de woonopgaven in de gemeente Hardenberg. Hiervoor maken de gemeente en de woningstichtingen prestatieafspraken.

Krachten bundelen

Het college van B&W heeft het voorstel tot fusie beoordeeld op mogelijke gevolgen voor de gemeente Hardenberg. De gemeente Hardenberg wil samen met de woningstichtingen inspelen op de veranderende samenstelling van huishoudens en woonvoorkeuren. Hiervoor zijn meer (tijdelijke) sociale huurwoningen en nieuwe woonvormen nodig. Ook ligt er een duurzaamheidsopgave. Volgens het college kunnen Beter Wonen Vechtdal en De Veste hier invulling aan geven door hun krachten te bundelen. Het college wil hierover begin 2019 prestatieafspraken maken. Tot die tijd blijven de bestaande prestatieafspraken ongewijzigd.

Het samengaan van de twee organisaties levert bovendien efficiencyvoordelen en lagere kosten voor bedrijfsvoering op. Hierdoor komt meer geld beschikbaar voor volkshuisvesting. Het huidige service en dienstverlening richting huurders en woningzoekenden blijft in stand.

Positieve zienswijze

Het college van B&W is positief over de fusie. Burgemeester en wethouders gaan ervan uit dat de goede samenwerking ook na de fusie wordt voortgezet. Het college van B&W heeft dit kenbaar gemaakt in een brief aan beide woningstichtingen. De woningstichtingen kunnen deze brief als positieve gemeentelijke zienswijze meesturen met hun verzoek om goedkeuring.

Nieuws uit deze regio

Nieuwe bewegwijzering voor fietsers en wandelaars in het Vechtdal

Hardenberg - Routenetwerken MarketingOost vernieuwt dit jaar in opdracht van de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg de bewegwijzering van de wandel- en fietsnetwerken in...

Slagharen hernoemd Monorail om historie te eren

Slagharen - Slagharen wordt nostalgisch. In de huidige tijd waarin een ieder veel binnen zit en het thuis gezellig maakt is het een mooi...

Consultatie verkeersstructuur Ommen half maart van start

Ommen - De komende jaren wordt de verkeersstructuur in en rond het centrum van Ommen aangepakt. De gemeenteraad heeft hierover op 28 januari 2021...

Verkiezing Vrouw van het Jaar gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg ondersteunt het belang van Internationale Vrouwendag met het uitreiken van een jaarlijkse prijs voor de Vrouw van het Jaar. De prijs...

Omgevingsvisie Landstad Hardenberg schetst toekomstbeeld voor 2040

Hardenberg - Het college van B&W heeft de ontwerp-omgevingsvisie vastgesteld. Wethouder Martijn Breukelman: “In de visie staat hoe we ons de komende 20 jaar...

Opvang asielzoekers in AZC Hardenberg verlengd tot 2026

Hardenberg - De opvang van asielzoekers in het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg wordt eenmalig verlengd. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Dit betekent dat het AZC...

Financiële bijdrage voor 14 projecten uit Lokaal Sport- en Beweegakkoord

Hardenberg - Veertien projecten die inwoners in de gemeente laten bewegen hebben een bijdrage gekregen uit het Lokaal Sport- Beweegakkoord. De projecten variëren van...

Verzilverlening gemeente Hardenberg vanaf 16 december 2020 open voor inschrijving

Hardenberg - Vanaf 16 december 2020 is de Verzilverlening van de gemeente Hardenberg geopend voor inschrijving. Huiseigenaren van 58 jaar of ouder kunnen met...