Financiële bijdrage voor 14 projecten uit Lokaal Sport- en Beweegakkoord

Hardenberg – Veertien projecten die inwoners in de gemeente laten bewegen hebben een bijdrage gekregen uit het Lokaal Sport- Beweegakkoord. De projecten variëren van een minirun tot een beweegpark, en van beweeglessen tot hardlooproutes. Ook in 2021 is geld beschikbaar voor projecten die inwoners laten sporten en bewegen. Een aanvraag kan tot 1 juli 2021 worden ingediend via www.gewoonactief.nl

Bijdrage om sporten en bewegen te stimuleren

In 2020 kon voor de eerste keer een aanvraag worden gedaan voor een financiële bijdrage voor projecten die sporten en bewegen stimuleren. Verschillende verenigingen, stichtingen, organisaties en buurten dienden een aanvraag in.

De onafhankelijke beoordelingscommissie van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord beoordeelde de aanvragen op 9 criteria. Waaronder hoe het project bijdraagt aan de ambities van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Of het project in de toekomst zelfstandig kan blijven bestaan, en of het project ook uitgebreid kan worden. Veertien initiatieven zijn beloond met een bijdrage om hun project te realiseren. In totaal is er € 40.000 toegekend. De gelden hiervoor zijn beschikbaar gesteld vanuit het nationaal sportakkoord.

Lokaal Sport- en Beweegakkoord

“Het is mooi om te zien dat er zoveel verschillende aanvragen zijn ingediend”, vertelt wethouder sport Martijn Breukelman. “Het laat zien dat het Lokale Sport- en Beweegakkoord leeft in de samenleving, en dat hierdoor kansen ontstaan voor mooie beweegprojecten voor onze inwoners. Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord zet daadwerkelijk een beweging in gang”, aldus de wethouder. 

Veertien projecten voor sporten en bewegen

Veertien projecten krijgen een bijdrage van maximaal 5.000 euro. De organisatie van Actief Bos De Krim krijgt bijvoorbeeld een bijdrage voor het organiseren van een Mini Obstakelrun in 2021. Gewoon Gezond Slagharen krijgt een bedrag om een beweegpark voor jong en oud te realiseren. De Hannah-scholen krijgen een bijdrage om bewegend leren uit te breiden in de bij hun aangesloten kinderopvang en basisscholen. Alle projecten die een bijdrage hebben gekregen staan op www.gewoonactief.nl

Indienen nieuwe projecten vóór 1 juli 2021

Ook in 2021 is vanuit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord € 40.000 beschikbaar voor projecten voor sporten en bewegen. Een aanvraag kan voor 1 juli worden ingediend. Op www.gewoonactief.nl staan het aanvraagformulier en de criteria waaraan het project moet voldoen. 

Nieuws uit deze regio

Nieuwe bewegwijzering voor fietsers en wandelaars in het Vechtdal

Hardenberg - Routenetwerken MarketingOost vernieuwt dit jaar in opdracht van de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg de bewegwijzering van de wandel- en fietsnetwerken in...

Slagharen hernoemd Monorail om historie te eren

Slagharen - Slagharen wordt nostalgisch. In de huidige tijd waarin een ieder veel binnen zit en het thuis gezellig maakt is het een mooi...

Consultatie verkeersstructuur Ommen half maart van start

Ommen - De komende jaren wordt de verkeersstructuur in en rond het centrum van Ommen aangepakt. De gemeenteraad heeft hierover op 28 januari 2021...

Verkiezing Vrouw van het Jaar gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg ondersteunt het belang van Internationale Vrouwendag met het uitreiken van een jaarlijkse prijs voor de Vrouw van het Jaar. De prijs...

Omgevingsvisie Landstad Hardenberg schetst toekomstbeeld voor 2040

Hardenberg - Het college van B&W heeft de ontwerp-omgevingsvisie vastgesteld. Wethouder Martijn Breukelman: “In de visie staat hoe we ons de komende 20 jaar...

Opvang asielzoekers in AZC Hardenberg verlengd tot 2026

Hardenberg - De opvang van asielzoekers in het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg wordt eenmalig verlengd. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Dit betekent dat het AZC...

Verzilverlening gemeente Hardenberg vanaf 16 december 2020 open voor inschrijving

Hardenberg - Vanaf 16 december 2020 is de Verzilverlening van de gemeente Hardenberg geopend voor inschrijving. Huiseigenaren van 58 jaar of ouder kunnen met...

Hardenberg luistert naar oproep MKB-Nederland

Hardenberg - MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof werd donderdag bijgepraat over hoe de gemeente Hardenberg gehoor heeft gegeven aan de oproep van MKB-Nederland en VNO-NCW...