Consultatie verkeersstructuur Ommen half maart van start

Ommen – De komende jaren wordt de verkeersstructuur in en rond het centrum van Ommen aangepakt. De gemeenteraad heeft hierover op 28 januari 2021 een principebesluit genomen. In de maatregelen wordt gekozen voor gedeeltelijke of volledige afsluiting van de Vechtkade voor autoverkeer, alsmede maatregelen om de Prinses Julianastraat/Schurinkstraat veilig en leefbaar te houden.

Verkeersstructuur

Ook zijn de opwaardering van de Rondweg N347 en een vrijliggend fietspad naast de Chevalleraustraat onderdeel van het plan. “Een totaalpakket van maatregelen moet voor een leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar Ommen zorgen. De gemeente wil deze maatregelen verder uitwerken in een voorkeursvariant met de inbreng van Ommenaren. Daarom worden Ommenaren in maart en april gevraagd naar hun mening en verbetersuggesties”, zegt wethouder Leo Bongers.

Ommenaren uitgenodigd om mee te denken 

“Ommenaren worden uitgenodigd om mee te denken en praten over de maatregelen. Zo houdt de gemeente een online peiling waarin geïnteresseerden kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden voor de nieuwe verkeersstructuur. Tegelijkertijd volgen er gesprekken met enkele bewonersgroeperingen en vertegenwoordigers van de ondernemers. Tot slot organiseert de gemeente hoorzittingen. Tijdens deze hoorzitting kunnen belanghebbenden hun mening naar voren brengen.

Voorkeursvariant

De gemeente neemt de inspraakreacties en andere adviezen die ze al eerder ontvangen heeft uiteraard mee in de uitwerking van de voorkeursvariant. Door in gesprek te gaan met de Ommenaren willen we het voorstel aan de gemeenteraad verder optimaliseren”, vertelt de wethouder Leo Bongers over het consultatieproces.

Ommenaren worden in de maanden maart en april gevraagd naar hun mening over de maatregelen. Half maart gaat de gemeente van start met het consultatieproces. Begin maart kunnen geïnteresseerden op www.ommen.nl/centrumstructuur hierover meer informatie vinden. 

Meerjarenaanpak: veilig, leefbaar en bereikbaar Ommen

De dagelijkse verkeersstroom over de Vechtkade en de Prinses Julianastraat is groot. De diverse maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen hebben niet geleid tot een substantiële afname van het verkeer. Dit heeft nadelige gevolgen voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van Ommen. Daarom werkt de gemeente aan een verkeersmaatregelenpakket om de verkeersdruk weg te nemen.

Veilig centrum van Ommen

Aanpassing van de verkeersstructuur in Ommen moet ervoor zorgen dat het centrum van Ommen van veilig, leefbaar en bereikbaar blijft. Als halverwege dit jaar het definitieve besluit door de gemeenteraad is genomen over de voorkeursvariant, worden de maatregelen uitgewerkt in de verkeerskundige plannen en vervolgens in deelprojecten uitgevoerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Bijenbeweging zoekt docenten voor bijles

Zwolle - Het gaat niet goed met onze bijen en om deze reden zet de Bijenbeweging Overijssel zich in voor de bescherming van bijen....

Repair Café Westerhaar weer van start!

Westerhaar - Kulturhus de Klaampe en de Bibliotheek Twenterand organiseren samen weer Repair Café in Westerhaar. Want wat doe je met een broodrooster die...

Subsidie voor vrijwilligersorganisaties in Twenterand

De gemeente Twenterand heeft aan negen buurtcentra, jeugvrijwilligersorganisaties en culturele organisaties in de gemeente een subsidie toegekend. Met deze subsidie wil de gemeente hen...

Next-Level picknick op het marktplein in Hardenberg!

Hardenberg - Na ruim 10 uitverkochte edities in o.a. Apeldoorn, Harderwijk en Zwolle maakt de Picknicktuin op zondag 8 augustus 2021 een bijzonder uitstapje...

Vakschool 100% Gastvrij gestart door werkgevers in de vrijetijdssector

Hardenberg - In 2022 start in het Vechtdal de Vakschool 100% Gastvrij. Dit is de eerste opleiding in Nederland waar mensen voor en door...

Simac Ladies Tour eert wielerkampioenes met etappe Zwolle-Hardenberg

Hardenberg - De tweede etappe van de Simac Ladies Tour voert op woensdag 25 augustus van Zwolle naar Hardenberg. Met de start in de...

Budgetloket van start in de gemeente Hardenberg

Hardenberg - Inwoners van Hardenberg met geldproblemen kunnen via het Budgetloket op een gemakkelijke en laagdrempelige manier in contact komen met de gemeente. Via...

Verzet tegen criminelen: Project Stuwdam steun in rug van ondernemers

Dalfsen Ommen Hardenberg - Ondernemers, bedrijven en boeren krijgen steun in hun verzet tegen criminelen die zaken met hen willen doen. De gemeenten Dalfsen,...