Consultatie verkeersstructuur Ommen half maart van start

Ommen – De komende jaren wordt de verkeersstructuur in en rond het centrum van Ommen aangepakt. De gemeenteraad heeft hierover op 28 januari 2021 een principebesluit genomen. In de maatregelen wordt gekozen voor gedeeltelijke of volledige afsluiting van de Vechtkade voor autoverkeer, alsmede maatregelen om de Prinses Julianastraat/Schurinkstraat veilig en leefbaar te houden.

Verkeersstructuur

Ook zijn de opwaardering van de Rondweg N347 en een vrijliggend fietspad naast de Chevalleraustraat onderdeel van het plan. “Een totaalpakket van maatregelen moet voor een leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar Ommen zorgen. De gemeente wil deze maatregelen verder uitwerken in een voorkeursvariant met de inbreng van Ommenaren. Daarom worden Ommenaren in maart en april gevraagd naar hun mening en verbetersuggesties”, zegt wethouder Leo Bongers.

Ommenaren uitgenodigd om mee te denken 

“Ommenaren worden uitgenodigd om mee te denken en praten over de maatregelen. Zo houdt de gemeente een online peiling waarin geïnteresseerden kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden voor de nieuwe verkeersstructuur. Tegelijkertijd volgen er gesprekken met enkele bewonersgroeperingen en vertegenwoordigers van de ondernemers. Tot slot organiseert de gemeente hoorzittingen. Tijdens deze hoorzitting kunnen belanghebbenden hun mening naar voren brengen.

Voorkeursvariant

De gemeente neemt de inspraakreacties en andere adviezen die ze al eerder ontvangen heeft uiteraard mee in de uitwerking van de voorkeursvariant. Door in gesprek te gaan met de Ommenaren willen we het voorstel aan de gemeenteraad verder optimaliseren”, vertelt de wethouder Leo Bongers over het consultatieproces.

Ommenaren worden in de maanden maart en april gevraagd naar hun mening over de maatregelen. Half maart gaat de gemeente van start met het consultatieproces. Begin maart kunnen geïnteresseerden op www.ommen.nl/centrumstructuur hierover meer informatie vinden. 

Meerjarenaanpak: veilig, leefbaar en bereikbaar Ommen

De dagelijkse verkeersstroom over de Vechtkade en de Prinses Julianastraat is groot. De diverse maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen hebben niet geleid tot een substantiële afname van het verkeer. Dit heeft nadelige gevolgen voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van Ommen. Daarom werkt de gemeente aan een verkeersmaatregelenpakket om de verkeersdruk weg te nemen.

Veilig centrum van Ommen

Aanpassing van de verkeersstructuur in Ommen moet ervoor zorgen dat het centrum van Ommen van veilig, leefbaar en bereikbaar blijft. Als halverwege dit jaar het definitieve besluit door de gemeenteraad is genomen over de voorkeursvariant, worden de maatregelen uitgewerkt in de verkeerskundige plannen en vervolgens in deelprojecten uitgevoerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Verzet tegen criminelen: Project Stuwdam steun in rug van ondernemers

Dalfsen Ommen Hardenberg - Ondernemers, bedrijven en boeren krijgen steun in hun verzet tegen criminelen die zaken met hen willen doen. De gemeenten Dalfsen,...

Geen rol gemeente Hardenberg bij roof en verkoop Joods vastgoed

Hardenberg - Er is geen informatie waaruit blijkt dat de gemeente Hardenberg een rol heeft gespeeld bij de onteigening en doorverkoop van Joodse panden...

Online peiling over verkeersoplossing vanaf 18 maart live

Ommen - Op 18 maart lanceert de gemeente Ommen een online peiling over de verkeersoplossing in het centrum. De gemeente heeft een maatregelenpakket samengesteld...

Nieuwe bewegwijzering voor fietsers en wandelaars in het Vechtdal

Hardenberg - Routenetwerken MarketingOost vernieuwt dit jaar in opdracht van de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg de bewegwijzering van de wandel- en fietsnetwerken in...

Slagharen hernoemd Monorail om historie te eren

Slagharen - Slagharen wordt nostalgisch. In de huidige tijd waarin een ieder veel binnen zit en het thuis gezellig maakt is het een mooi...

Verkiezing Vrouw van het Jaar gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg ondersteunt het belang van Internationale Vrouwendag met het uitreiken van een jaarlijkse prijs voor de Vrouw van het Jaar. De prijs...

Omgevingsvisie Landstad Hardenberg schetst toekomstbeeld voor 2040

Hardenberg - Het college van B&W heeft de ontwerp-omgevingsvisie vastgesteld. Wethouder Martijn Breukelman: “In de visie staat hoe we ons de komende 20 jaar...

Opvang asielzoekers in AZC Hardenberg verlengd tot 2026

Hardenberg - De opvang van asielzoekers in het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg wordt eenmalig verlengd. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Dit betekent dat het AZC...