-2 C
De Bilt

Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit

Hilversum wil op het gebied van mobiliteit klaar zijn voor de toekomst, met slimme stoplichten voor een betere doorstroming, elektrische deelvoertuigen op bestelling en emissievrije zones tegen verminderde CO2-uitstoot. In de mobiliteitsvisie 2040 presenteert het college van B&W van Hilversum een set van maatregelen om de grootste knelpunten in de stad aan te pakken, doorstroming te bevorderen en verkeersveiligheid te verbeteren.

Verkeerssituatie Hilversum niet optimaal

Wethouder Annette Wolthers (Verkeer): “Door deze mobiliteitsvisie worden de bereikbaarheid, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid verbeterd. Nu is de verkeerssituatie in Hilversum verre van optimaal. Niks doen is geen optie. In deze mobiliteitsvisie kiezen we daarom voor duurzame, groene en innovatieve oplossingen. Op die manier is Hilversum ook in 2040 een prettige stad om in te wonen, te leven, te werken en om te bezoeken. De stad ligt in een mooie groene omgeving en heeft nog steeds het ‘dorpse’ karakter. Dat willen we graag zo houden.”

Brede participatie onder inwoners en bedrijfsleven 

De mobiliteitsvisie is tot stand gekomen met de participatie van vele inwoners, ondernemers, omliggende gemeenten, de Provincie Noord-Holland, het Rijk en andere belanghebbenden. De gemeente sprak met 154 stakeholders, hield 38 online-participatiebijeenkomsten en legde hen vier toekomstscenario’s voor: inzetten op duurzaamheid, op een betere doorstroming, op technologische ontwikkelingen en een goed bereikbare binnenstad. Om zo te komen tot een voorkeursscenario dat door zoveel mogelijk Hilversummers gedragen wordt. De visie is een mix van maatregelen afkomstig uit deze vier toekomstscenario’s. Wolthers: “Van alle scenario’s nemen we over waarvan we weten dat het werkt. Zo komen we tot een visie die goed past bij Hilversum.”  

Slimme verkeerslichten zorgen voor betere doorstroming

Binnen nu en tien jaar zijn alle stoplichten vervangen door slimme verkeerslichten. Met deze slimme verkeerslichten en sensoren zorgen we voor een betere doorstroming. Zo hebben fietsers veel vaker en sneller een groen verkeerslicht. Auto’s ‘praten’ in de nabije toekomst zowel met elkaar als met systemen langs de weg, zoals lantaarnpalen. Hierdoor kunnen ze vooruitkijken en op elkaar reageren, wat voor minder filevorming zorgt. En minder CO2-uitstoot.
 

Passend vervoer voor iedereen

In 2040 heeft Hilversum passend vervoer dat voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Door met slimme technologieën te gaan werken, kunnen inwoners bijvoorbeeld een stadstaxi of busje bestellen dat voor hun deur stopt en hen brengt naar de plek waar ze moeten zijn. Of ze pakken een elektrische fiets, step of scooter en verplaatsen zich zo door de stad op een fijne en makkelijke manier.

Autoluwe binnenstad

In het centrum komen straks minder auto’s. Fietsers en voetgangers krijgen hierdoor meer ruimte. Aan de rand van de stad komen een paar goed voorziene parkeerplaatsen (multimodale hubs) waar deel- e-bikes, steps en scooters voorradig zijn. Voor winkeliers en ondernemers blijft de binnenstad wel toegankelijk. Hierdoor blijft de binnenstad groen en duurzaam en bovenal bereikbaar. Het kleine goederenvervoer wordt overgeheveld aan de rand van de stad en gaat met kleine deelbusjes de stad in. Voor de bevoorrading van de winkels worden straks slimme planningssystemen gebruikt. En dat betekent weer dat er minder vrachtverkeer nodig is. Zero -emissiezones zorgen voor minder CO2-uitstoot.   

Onderzoek naar Noordoost-tunnel

Om de doorstroming van het verkeer in Hilversum te verbeteren, wil de gemeente onderzoeken of het mogelijk is een Noordoost-tunnel aan te leggen, vanaf de Larenseweg naar de Nieuwe Crailose weg. Hiermee zal onder andere de doorstroming van de Johannes Geradtsweg verbeteren (minder voertuigen) en blijft het Media Park goed bereikbaar. Deze tunnel zal niet ten koste gaan van de natuur.  

Haalbaarheid 

De kosten voor de mobiliteitsvisie liggen op 278,3 miljoen euro inclusief de Noordoost-tunnel en op 28,3 miljoen euro exclusief deze tunnel. Voor de realisatie van een ondergrondse verkeersverbinding is medefinanciering vanuit andere overheden, zoals de Provincie en het Rijk, en betrokken partijen zoals het Media Park noodzakelijk. 

Omgevingsvisie

De mobiliteitsvisie valt onder de paraplu van de omgevingsvisie waar de gemeente Hilversum ook aan werkt. Enkele ingrijpende maatregelen worden daarom opnieuw voorgelegd tijdens de participatiebijeenkomsten van de omgevingsvisie.

De mobiliteitsvisie 2040 wordt in april voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Daarbij worden aan de hand van verschillende uitvoeringsscenario’s de kosten voorgelegd met daarbij een kostenraming. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio