Oprichting jongerenpanel gemeente Huizen

Huizen – De gemeente Huizen werkt aan de oprichting van een jongerenpanel, dat met ingang van januari 2022 van start gaat. Dit panel gaat bestaan uit maximaal 20 jongeren uit Huizen tussen de 14 en 22 jaar. Het panel kan gevraagd en ongevraagd advies geven over uiteenlopende, actuele onderwerpen die spelen in de gemeente. Ook worden de jongeren uitgedaagd om mee te denken over allerlei onderwerpen die voor jongeren van belang kunnen zijn, zoals de toekomst van Huizen, de sportvoorzieningen in de gemeente of het tegengaan van het gebruik van lachgas en verdovende middelen. De werving voor het panel start in het nieuwe schooljaar.

Participatie met jongerenpanel

Het college hecht veel waarde aan participatie van de inwoners van Huizen, zo ook van de jongere inwoners. Om de wensen en mogelijkheden voor jongerenparticipatie in beeld te krijgen, zijn gesprekken gevoerd met bestuurders en ambtenaren, met de Huizer middelbare scholen, met jongeren, met enkele raadsleden en met andere gemeentes. Wethouder Maarten Hoelscher: “We horen jongeren nu te weinig, terwijl hun ideeën waardevol zijn. Het is daarom belangrijk om jonge inwoners op een gestructureerde manier te betrekken bij ontwikkelingen in de Huizer samenleving. Een jongerenpanel kan daaraan bijdragen, het enthousiasme is er in elk geval!”.

Programma

Het jongerenpanel komt vanaf januari één avond per maand samen om zich te buigen over (beleids-) vragen van de gemeente en hier advies over te geven. Doordat jongeren op een andere manier naar de wereld kijken, kunnen hun ideeën voor nieuwe inzichten zorgen en beleidsplannen innovatiever worden. Ook krijgt de gemeente beter zicht op wat er leeft onder de jeugd door met het jongerenpanel in gesprek te gaan. Hier kan de gemeente het beleid en de uitvoering op aanpassen.

Advies en trainingen

Naast het geven van advies, volgen de jongeren ook waardevolle trainingen om hun kennis over de gemeente en hun adviesvaardigheden te vergroten. Hierdoor zijn zij in staat gegrond advies te geven over de onderwerpen die tijdens de panelavonden worden behandeld. Maarten Hoelscher: “Die adviesvaardigheden zijn bovendien een goede investering in hun toekomst”.

Eigen initiatief

Binnen het programma dat jaarlijks gezamenlijk wordt vastgesteld, is ook ruimte voor eigen initiatief van jongeren. Zij denken niet alleen mee over de invulling van het jaarprogramma. Ook kunnen zij avonden in het programma zelf vormgeven, bijvoorbeeld door het organiseren van een discussieavond over een maatschappelijk of politiek relevant thema met een gastspreker.

Aanmelding

Na de zomer start de werving voor het jongerenpanel. Vanaf dan kunnen jongeren zich aanmelden voor dit panel, waarin zij kunnen meedenken en bijdragen aan de toekomst van Huizen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio