Regeling meervoudige bewoning Hilversum vernieuwd

Hilversum – De regeling meervoudige bewoning is vernieuwd. In deze regeling staan afspraken voor het gebruik en/of verbouwen van gebouwen voor meervoudige bewoning. Meervoudige bewoning is bewoning van een gebouw door meer dan één huishouden. In 2016 is de huidige regeling, die bijna voor de hele gemeente Hilversum geldt, vastgesteld, maar deze was toe aan een update.

Evaluatie

Samen met vertegenwoordigers van bewonersverenigingen heeft een evaluatie plaatsgevonden, waaruit voorstellen tot wijzigingen zijn gekomen. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe regeling meervoudige bewoning 2021. Het college van B en W heeft vandaag ingestemd met dit ontwerp van een herzien bestemmingsplan Regeling Meervoudige bewoning.

Nieuwe Regeling meervoudige bewoning 2021

Het nieuwe bestemmingsplan gaat ook weer voor bijna de hele gemeente gelden en vervangt de Regeling 2016. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op het postcodegebied 1221 en Bloemenbuurt Noord en Zuid. De bewoners uit 1221 gaven aan dat voornamelijk in hun buurten overlast van meervoudige bewoning wordt ervaren.

Geen medewerking bij aanvragen

Met bewonersverenigingen is daarom afgesproken geen medewerking meer te verlenen aan aanvragen voor meervoudige bewoning in gebouwen/panden die al een woonbestemming hebben. Een uitzondering daarop zijn gebouwen die geen woonbestemming hebben, bijvoorbeeld met een bedrijfs- of detailhandelsbestemming. Daarvoor kijkt de gemeente elke keer wat wenselijk is op de bestemming.

Verbod gebouwen hiervoor te gebruiken

In het nieuwe bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021 staat nog steeds een verbod op het gebruiken of verbouwen van gebouwen voor meervoudige bewoning. Met een omgevingsvergunning kan daar van worden afgeweken. Dat kan alleen als wordt voldaan aan de parkeernormen, zoals nu ook al het geval is, en ook voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.

Die voorwaarden staan nu in een aparte notitie. De zogenoemde Beleidsregels meervoudige bewoning. Een belangrijke voorwaarde is dat er niet te veel meervoudige bewoning in een buurt mag zijn. Daarnaast moeten de woonruimten van voldoende kwaliteit zijn. De woonruimten moet een minimale afmeting hebben en  er moet buitenruimte zijn en voldoende bergruimte.

Buurtquotum

In de oude regeling wordt gesproken over het begrip overconcentratie. Dit begrip, zo bleek uit de evaluatie, leidt vaak tot onduidelijkheid omdat slecht te controleren was wat dit nu precies is. Er was sprake van overconcentratie als in een straat te veel gebouwen/panden met meervoudige bewoning aanwezig was. Onduidelijk was hoe dat bepaald werd.

Dit begrip wordt in de nieuwe regeling vervangen door een buurtquotum. Dit houdt in dat er gekeken wordt of er in dichtbebouwde wijken nog ruimte is voor extra bewoners. Dit is een hulpmiddel om te bepalen of een buurt nog meervoudige bewoning ‘aankan’. Het buurtquotum bepaalt dus of in een buurt of zelfs straat nog ruimte is om een gebouw of pand te verbouwen voor meervoudige bewoning. In de nieuwe regeling is hiervoor een tabel opgenomen waaraan getoetst kan worden.

Spreiding in een wijk

Verder is het belangrijk dat in een wijk voldoende spreiding is in onzelfstandige woonruimtes (geen eigen toegang, bijvoorbeeld kamerbewoning). Die vorm van meervoudige bewoning kan leiden tot meer overlast in een buurt. Bewoners van onzelfstandige woonruimtes blijven daar vaak relatief kort wonen waardoor de binding met de buurt minder is.

In de nieuwe regeling is voor die categorie ook opgenomen dat een gebouw niet meer dan vijf onzelfstandige woonruimtes mag hebben en als een pand meer dan twee onzelfstandige woonruimtes heeft, de afstand tussen die gebouwen/panden minimaal 100 meter hemelsbreed moet zijn.

Beëindiging legalisering illegale verbouwde panden

Op 4 oktober 2013 is de ‘beleidsnotitie inhaalslag handhaving en legalisering illegale appartementen’ in werking getreden. Doel van het beleid was om illegaal verbouwde panden tot meerdere zelfstandige woningen te legaliseren als aannemelijk was gemaakt dat deze verbouwing heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2003 én de appartementen aan het bouwbesluit en veiligheidseisen voldoen. De regeling bestaat nu zeven jaar en wordt beëindigd. Het is dus straks niet meer mogelijk om een illegaal in gebruik genomen pand voor meerdere zelfstandige woningen te mogen voortzetten. Ook als dat gebruik al vóór 2003 bestond.

Hoe nu verder?

Het ontwerpbestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021 wordt nu ter inzage gelegd voor de duur van zes weken. Binnen die termijn is het mogelijk te reageren op de bestemmingswijziging. Pas na deze inzagetermijn wordt het bestemmingsplan definitief vastgesteld. Reacties  worden daarbij in overweging genomen. Daarna moet de gemeenteraad het bestemmingsplan nog vaststellen.  Omdat de regeling meervoudige bewoning best een ingewikkeld verhaal is, komt er van de regeling een makkelijk leesbare versie voor alle bewoners. Deze wordt te zijner tijd geplaatst op de website van de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 – 34 34 20 75

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Gemeente Huizen is met werving jongerenpanel gestart

Huizen - De gemeente Huizen vindt het belangrijk om jongeren meer een stem te geven. Wethouder Maarten Hoelscher: “Ook de mening van jongeren is...

Treintje slimme auto’s remt zélf voor rood verkeerslicht

Amsterdam - Afgelopen zomer heeft op de provinciale wegen rondom Schiphol een unieke proef plaatsgevonden. Voor het eerst gebruikte een treintje auto’s informatie uit...

Provincie Noord-Holland en Japan zetten in op waterstof

Hoe kunnen overheden en ondernemingen in Noord-Holland en Japan elkaar helpen om waterstof in Noord-Holland op de kaart te zetten? Deze vraag stond centraal...

Zetelwisseling VVD in de Hilversumse gemeenteraad

Ruud Verkuijlen (VVD) legt in de raadsvergadering van 15 september zijn functie neer als gemeenteraadslid van Hilversum. Partijgenoot Ellis Zeeuw van der Laan nam...

Open Crailodag – zaterdag 25 september 11.00 – 15.00 uur

Buurtschap Crailo opent zaterdag 25 september voor de vierde keer haar deuren. Tussen 11.00 en 15.00 uur is iedereen die belangstelling heeft in deze...

Opening nieuw clubhuis SV Laren’99

Laren - Op zaterdag 4 september opende wethouder Stam het nieuwe clubhuis van SV Laren ’99. Het vernieuwde clubhuis is dankzij de grote inspanningen...

‘Boost je zomer’ feestelijk afgesloten met skate/step en hiphop clinics

Hilversum - Met een skate/step en een hiphop clinic in De Oude Haven in Hilversum werden gisteren de ‘Boost je zomer’ jongerenactiviteiten feestelijk afgesloten....

Familie De Ruiter-Zwanikken zorgde tientallen jaren weide en dieren

Laren - Tientallen jaren zorgden Joke en Ruud de Ruiter-Zwanikken met veel plezier voor het stuk openbare grond nabij Melkweg/Jordaan in Laren en voor...