-2.8 C
De Bilt

Verder inzetten op suïcidepreventie in 2021

Hilversum De gemeente Hilversum is verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het Actieplan Suïcidepreventie. Het doel van dit plan is om met een structurele aanpak suïcide in de Regio Gooi en Vechtstreek te voorkomen. Zelfmoordpreventie is nog steeds hard nodig. Landelijk komen er meer signalen omtrent de invloed van de coronacrisis op mentale gezondheid, gelieerd aan suïcidale gedachten. Deze week is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van het plan dat tot eind 2021 loopt.

Suïcidepreventie

De gedachte achter de integrale aanpak is dat alleen door samen te werken en een vangnet in de samenleving te bouwen, zelfmoord voorkomen kan worden. Karin Walters, wethouder Zorg en Welzijn: “Om te komen tot een structurele aanpak is het belangrijk om suïcidepreventie in de gemeente en regio te borgen. Hier zitten we in 2021 verder op in.”

vijf actielijnen

Het actieplan omvat vijf actielijnen: een publiekscampagne; het trainen van professionals die veel werken met de risicogroep (de zogeheten ‘gatekeepers’); het in kaart brengen van hulpaanbod voor de risicogroep, naasten en nabestaanden; suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk en samenwerkingsafspraken met ketenpartners.

Campagne

Dit jaar wordt de publiekscampagne ‘Praat Erover’ opnieuw ingezet om het taboe over het onderwerp suïcide te doorbreken. Zo ondersteunen we mensen uit de risicogroep en hun omgeving het gesprek aan te gaan. Erover praten kan opluchting bieden. Ook kun je zo soms samen tot oplossingen komen. Daarnaast wordt communicatiemateriaal gemaakt gericht op preventie binnen het sociaal domein en ook wordt foldermateriaal gemaakt waarin het hulpaanbod voor nabestaanden staat.


Net als eerder dit jaar wordt er weer een gatekeeperstraining aangeboden. Dit keer aan 165 deelnemers. Ze leren hier signalen die duiden op suïcidale gedachten herkennen, erover te praten en hoe ze kunnen doorverwijzen. Ook wordt dit jaar de risicogroep verder in kaart gebracht om gericht ondersteuning te kunnen bieden. Tot slot wordt in samenwerking met ketenpartners vanuit zorg en welzijn het vangnet voor de doelgroep versterkt.

Trainingen

Begin 2021 werd de gatekeeperstraining al door 85 mensen gevolgd. Zij waren afkomstig van het Sociaal Plein, Versa Welzijn, Veilig Thuis, Vluchtelingenwerk, het UWV, GGD Jeugd en Gezin, MEE, verschillende scholen en het netwerk Vrijwillige Thuishulp. Daarnaast namen in 2019 al 55 mensen deel aan nascholing over suïcidepreventie voor huisartsen. Deelnemers werkten als Praktijkondersteuner Huisarts GGz, huisarts, basis of specialistische GGz of als medewerker in het sociaal domein. Ze kwamen onder meer vanuit Kwintes, Veilig Thuis en het interventieteam.

In 2020 tekenden de gemeente Hilversum en Stichting 113 Zelfmoordpreventie een partnerovereenkomst die loopt tot en met 2021. Hiermee stelde de stichting een subsidie van € 45.000 beschikbaar als bijdrage in de uitvoeringskosten van het actieplan suïcidepreventie.

Mocht u hier zelf ook problemen mee hebben kunt altijd contact opnemen met 0800-0113 of www.113.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio