Definitieve Regionale Energiestrategie (RES 1.0) Hoeksche Waard vastgesteld

De Hoeksche Waard is 1 van de 30 energieregio’s in Nederland die de de Regionale Energiestrategie (RES) opstelde. Een plan voor het grootschalig verduurzamen van ons land. Voor 1 juli moet dit plan zijn ingediend bij het Nationaal Programma RES (hierna NPRES). Op 15 juni stelde de gemeenteraad het definitieve plan vast; de RES 1.0. Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta stelden de RES 1.0 ook vast. Een mooie stap om verder te bouwen aan een energieneutrale Hoeksche Waard!

RES-regio Hoeksche Waard

De RES is 1 van de resultaten van het landelijke Klimaatakkoord van 2019. In het akkoord staat onder andere de doelstelling om de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Om dit doel te halen, werd Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Iedere regio heeft de taak om te onderzoeken waar en hoe het beste grootschalig duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden en welke mogelijkheden er zijn om van het aardgas af te gaan. De Stuurgroep RES-regio Hoeksche Waard bestaat uit gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, HW Wonen en Stedin.

Duurzame toekomst

‘In de Hoeksche Waard zaten we de afgelopen jaren niet stil. Al voordat de RES in het leven werd geroepen, waren we goed bezig met een duurzame toekomst en grootschalige energieprojecten. Dit is nu vastgelegd in de RES 1.0, waar ook alternatieve warmteopties in beschreven staan. Hiermee kunnen we verder bouwen aan de ontwikkeling van onze gemeentelijke ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. We zijn goed op weg en daar ben ik trots op!’, vertelt wethouder Piet van Leenen van gemeente Hoeksche Waard, tevens voorzitter van de Stuurgroep RES-regio Hoeksche Waard.

Focus op bestaande en afgeronde energieprojecten

De RES 1.0 kwam tot stand in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de Hoeksche Waard. In de RES 1.0 ligt de focus op bestaande en al in ontwikkeling zijnde energieprojecten. Daarnaast wordt er komende jaren ingezet op nog meer grootschalige opwek van zonne-energie op (agrarische) bedrijfsdaken. Van Leenen: ‘Als de komende tijd blijkt dat er nog meer opwek van duurzame energie nodig is om in 2040 energieneutraal te zijn, dan gaan we als gemeente eerst het gesprek aan met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We vinden het heel belangrijk om iedereen bij deze stappen te betrekken.’

Nu de definitieve RES 1.0 Hoeksche Waard is vastgesteld, wordt het plan vóór 1 juli ingediend bij het NPRES. De RES wordt vervolgens iedere 2 jaar geactualiseerd en opnieuw beoordeeld door het NPRES.

Meer informatie

Op www.gemeentehw.nl/res staat de definitieve RES/RSW 1.0 en meer informatie over het proces.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Cultuureducatie met Kwaliteit start van een nieuwe periode

Hoeksche Waard - Steeds meer scholen zijn ervan overtuigd dat cultuureducatie belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Dat blijkt uit het hoge aantal...

Bijzondere archeologische vondst bij het Oude Raadhuis

Oud Beijerland - Bij het archeologische onderzoek tijdens het uitgraven van de bouwput voor de werkzaamheden van de verbouwing en aanbouw van het Oude...

MKB geholpen door gemeenten Zuid-Hollandse Delta met digitalisering

De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard, Westvoorne, MKB Rotterdam Rijnmond en lokale ondernemersverenigingen hebben samen met de provincie Zuid-Holland de MKB-Deal Digitalisering...

Help de Hoeksche Waardse Bomenlijst compleet te maken!

In de Hoeksche Waard staan veel bomen, waaronder behoorlijk wat bijzondere bomen die op de Bomenlijst thuis zouden horen. Bijvoorbeeld bomen met een monumentale...

Opleiding nieuwe zorgmedewerkers boeken eerste succes

Hoeksche Waard - Op dinsdagmiddag 13 juli kregen 10 kandidaten na het volgen van een opleiding, in het bijzijn van wethouders Joanne Blaak-van de...

Nieuwe Economische monitor gemeente Hoeksche Waard gepresenteerd

Hoeksche Waard - Deze week staat de nieuwe editie van de Economische monitor online op het Ondernemersloket van gemeente Hoeksche Waard. De Economische monitor...

Versterken van de Zuid-Hollandse ecosystemen

Provincie Zuid-Holland - Wie dieren wil beschermen kijkt niet alleen naar de dieren zelf, maar vooral ook naar de omgeving waarin die dieren leven....

Denkt u graag mee? Enquête over de participatievisie

Gemeente Hoeksche Waard nodigt inwoners, ondernemers en (vertegenwoordigers van) maatschappelijke organisaties uit om mee te denken over de participatievisie waar zij op dit moment...