Gemeenten smeken VNG om financiële hulp

Een brede coalitie van de gemeenten uit de regio Midden-Holland, te weten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas heeft in een open brief aan de VNG aandacht gevraagd voor de onhoudbare financiële situatie. De gemeenten willen dat het Rijk nu ingrijpt en over de brug komt met een aantal ingrijpende maatregelen.

Gemeenten krijgen begroting niet rond

Voor veel gemeenten was het al lastig om de begroting voor 2020 sluitend te krijgen. De kosten in het Sociaal Domein blijven steeds verder oplopen, zowel door de opgelegde kortingen door het Rijk als door een steeds verder toenemende vraag. De mogelijkheden voor gemeenten om te sturen op deze kosten zijn zeer beperkt. Dat wordt nog eens verergerd door besluiten van het Rijk, zoals het abonnementstarief voor de Wmo. De gemeentelijke autonomie staat onder druk (wel betalen, maar niet bepalen).

Coronacrisis

Daarnaast doet de coronacrisis een grote aanslag op de financiële positie. Hierbij is het nog maar de vraag of gemeenten wel voldoende worden gecompenseerd voor de tekorten die dit met zich meebrengt. De eerste schattingen zijn dat de kosten (dalende inkomsten, stijgende uitgaven) tussen de 5 en 10% van de begroting zullen zijn.

Slechte financiële situatie

De slechte financiële situatie bedreigt in ernstige mate de dienstverlening van gemeentelijke overheden aan hun burgers. De uitvoering van gewone basistaken, zoals onderhoud van wegen, groen, sport- en culturele voorzieningen, gezondheidszorg, enz. komt hiermee in gevaar.

VNG moet realistisch vergoeden

De portefeuillehouders Financiën vanuit de regio Midden-Holland willen dat de VNG inzet op onder meer een realistische vergoeding voor het sociaal domein en een volledige vergoeding van de gemaakte en nog te maken kosten als gevolg van de coronacrisis. Aan de VNG is gevraagd om deze brief te agenderen voor de ledenvergadering van 26 juni aanstaande of anderszins op korte termijn tot bespreking met de leden over te gaan. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van alle gemeenten in Nederland is vanuit de regio gevraagd deze brief te ondersteunen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Cultuurprijs 2021 in Zuidplas. Draag kandidaten aan!

Hoewel 2021 tot nu toe nog niet echt een cultureel topjaar is, reiken we dit najaar alweer voor de zesde keer de Cultuurprijs Gemeente...

Jongeren aangepakt voor overlast bij De Olm in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Vrijdagavond kwamen er bij de politie meerdere meldingen van overlast binnen door jongeren bij winkelcentrum De Olm. De politie...

Webinar Hoe vertellen we het de kinderen!

Leiden - Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in juni het webinar ‘Hoe vertellen we het de kinderen’ voor ouders die gaan scheiden...

Expositie in Zuidplas: WIJ… doorbreken de cirkel van geweld

Zuidplas - Wandel langs de bijzondere expositie WIJ, die huiselijk geweld en kindermishandeling onder de aandacht brengt en terug wil dringen. Van 10 mei...

Breng woonerf weer terug in Krimpen voor verkeersveiligheid

Krimpen aan den IJssel - Leefbaar krimpen heeft een motie aangekondigd waarin wordt gevraagd het woonerf in Krimpen aan den IJssel weer in ere...

Ben jij de Stem van Krimpen?

Heb je ze al gezien? We posten regelmatig op onze socials, Facebook, Instagram en Twitter onderwerpen die leven in Krimpen. Bijvoorbeeld de nieuwe jonge...

Milieudienst DCMR: “Verdoezel geen feiten rondom sanering van EMK-gifterrein”

Krimpen aan den IJssel - Bij milieudienst DCMR zijn er achter de schermen kritische geluiden te horen over de aangepaste saneringsplannen voor het EMK-gifterrein....

Lichtkunstwerk Levenslicht krijgt blijvende plek op het Raadhuisplein

Krimpen aan den IJssel - Op 4 mei heeft burgemeester Martijn Vroom het lichtkunstwerk Levenslicht onthuld op het Raadhuisplein. Het kunstwerk krijgt hiermee een...