Krimpen tekent Regenboog Stembusakkoord tijdens verkiezingsmarkt Crimpenhof

Krimpen aan den IJssel – Vanmorgen organiseerden alle politieke partijen die meedoen in de gemeente een verkiezingsmarkt op grote het plein in winkelcentrum de Crimpenhof. Er was enorm veel belangstelling voor de verschillende kandidaten en lijsttrekkers. Tijdens de markt werd door 6 van de 9 politieke partijen ook een Regenboog Stembusakkoord ondertekend.

De verkiezingsmarkt op de Crimpenhof – © Regio Online

Binnen enkele dagen gerealiseerd

Met name initiatiefnemer Leon Houtzager van de VVD had zich enorm ingezet om het Regenboog Stembusakkoord binnen enkele dagen te kunnen realiseren. Naast de VVD, ondertekenden ook Stem van Krimpen, D66, GroenLinks, PvdA en Leefbaar Krimpen het akkoord, om zich in te zetten voor LHBTI-emancipatie in de komende collegeperiode.

COC Rotterdam

De ondertekening vond plaats in het bijzijn van voorzitter Eyasu Balcha en secretaris Ingmar van Bloois, van het COC Rotterdam. Krimpen aan den IJssel schaart zich volgens Balcha in een rijtje met gemeenten als Rotterdam, Schiedam en Gouda. De voorzitter van het COC moedigde alle Krimpenaren aan open te staan voor elkaars eigenheid en hoopte dat steeds meer gemeenten het initiatief van Krimpen aan den IJssel zullen volgen.

Ondertekening Regenboog Stembusakkoord – © Regio Online

De speerpunten uit het Regenboog Stembusakkoord

Het Regenboog Stembus Akkoord kent zes speerpunten:

  • Inclusief beleid
  • Veiligheid
  • Voorlichting op scholen
  • Aandacht bij sportverenigingen
  • Kwetsbare groepen
  • Zichtbaarheid

Veiligheid is belangrijk, omdat er nog steeds sprake is van discriminatie en geweld tegen mensen met een andere seksuele geaardheid of genderdiversiteit. De bewijslast blijft nog lastig en het aangiftepercentage helaas nog laag.

Voorlichting op scholen is inmiddels wettelijk verplicht en de wethouder in de gemeente moet er ook op toezien dat alle scholen op deze wettelijke plicht worden aangesproken. Hierbij onafhankelijke voorlichting gegeven worden door partijen als het COC of de GGD. Daarnaast worden basisscholen gestimuleerd in groepen 8 uitleg te geven over seksuele gerichtheid en genderdiversiteit.

De partijen willen hiermee niet genoemde groeperingen ‘verbijzonderen’, maar juist normaliseren binnen onze maatschappij. De drie christelijke partijen hebben geen handtekening gezet onder het belangrijke akkoord.

Nieuws uit deze regio

Krimpense opschoonweek om zwerfafval aan te pakken

Krimpen aan den IJssel - Van 17 tot en met 24 maart start de Krimpense Opschoonweek. Tijdens deze opschoonweek gaan bewoners aan de slag...

Vroom neemt geen afstand van brief en geeft sneer aan journalisten

Krimpen aan den IJssel - Het gesprek met het college, burgemeester Vroom Leon Houtzager heeft blijkbaar niet veel meer dan een kopje koffie opgeleverd....

Kleurrijke demonstratie in Krimpen voor liefde en tegen wegkijken

Krimpen aan den IJssel - Om 14.00 uur was het dan zover. De aangekondigde demonstratie van het COC Rotterdam in Krimpen aan den IJssel...

Reactie SGP Krimpen op situatie rond kerk

Krimpen aan den IJssel - De SGP fractie van Krimpen heeft op haar Facebookpagina ook een reactie op alle voorvallen van afgelopen tijd gepubliceerd....

Maak zelf bezwaar WOZ waarde in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Recent hebben Krimpense huizenbezitters de beschikking met de bijbehorende WOZ waarde ontvangen. Voor veel inwoners is de WOZ waarde...

COC demonstreert op zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel

Rotterdam, 3 maart 2021 – COC Rotterdam organiseert op zaterdag 6 maart tussen 14:00 en 15:00 uur een demonstratie bij het gemeentehuis in Krimpen...

Verklaring CDA Krimpen n.a.v. programma BOOS 25 februari 2021

In een verklaring op haar Facebookpagina geeft het CDA Krimpen aan den IJssel de onderstaande verklaring af: "Een aflevering van het programma BOOS, opgenomen...

Statement college Krimpen

Onderstaand het statement van het college van Krimpen. Vanwege enkele onduidelijkheden zullen wij vragen stellen aan het college en hier in een volgend artikel...