Oprit Nijverheidstraat naar Algerabrug anderhalf jaar afgesloten

Capelle aan den IJssel – Vanaf woensdag 14 april t/m juni volgend jaar wordt de oprit vanaf de Nijverheidstraat richting Krimpen volledig en 24 uur per dag afgesloten.  Ook stelt de gemeente Capelle het verkeerslicht op de Algeraweg buiten werking. Een omleiding via het Capelseplein, zoals deze nu ook geldt voor voertuigen hoger dan 1.90 meter, wordt met borden aangegeven. Deze tijdelijke maatregelen zijn noodzakelijk vanwege de volgende fase van werkzaamheden aan de Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel.

Werk aan Grote Kruising

In Krimpen aan den IJssel wordt er sinds 2018 in verschillende fasen gewerkt aan de reconstructie van de Grote Kruising. Deze maand gaat een nieuwe fase in met ingrijpende werkzaamheden die ook gevolgen hebben voor de verkeerssituatie in Capelle bij de Nijverheidstraat richting Algerabrug. Om extra filevorming te voorkomen op de Algeraweg en Abram van Rijckevorselweg worden de nieuwe maatregelen in Capelle getroffen.

Omleidingsroute Nijverheidstraat - Regio Online
Omleidingsroute Nijverheidstraat – Afbeelding: gemeente Capelle

Betere doorstroming van verkeer in Capelle

Wethouder Maarten Struijvenberg weet dat verkeershinder onvermijdelijk is maar wil met maatregelen deze beperken: “Door het verkeerslicht op de Algeraweg buiten werking te stellen en de oprit op de Nijverheidstraat dicht te doen, verbetert de doorstroming van het verkeer. Nu springt het verkeerslicht direct op rood als er een bus nadert en met zo’n 30 bussen per uur in de spits op de Algerabrug zorgt dit voor extra vertragingen. Zeker tijdens werkzaamheden. We kiezen ervoor dat het autoverkeer nu net voor de brug met het busverkeer gaat ritsen. De verwachting is dat dit zorgt voor minder verkeershinder”.

Video met wethouder Maarten Struijvenberg

In een korte video licht wethouder Maarten Struijvenberg de maatregelen toe. Met verkeersborden ter plaatse worden automobilisten geïnformeerd.

Evaluatie maatregelen Nijverheidstraat

De getroffen maatregelen gelden voor de duur van de werkzaamheden in Krimpen aan den IJssel, t/m juni 2022. Om een goed beeld van de effecten te hebben, monitort de gemeente de situatie met tellingen. Van zowel de huidige situatie als de tijdelijke situatie.

Korte termijn maatregelenpakket

Om de doorstroming op de Algeracorridor in de toekomst te verbeteren, worden er maatregelen getroffen voor de korte termijn (2020-2023). De maatregelen gaan over gedragsveranderingsacties van verkeersdeelnemers, het verbeteren van de infrastructuur, stimulering van Openbaar Vervoer en het fietsgebruik. Deze combinatie moet Capellenaren en ander andere verkeersdeelnemers stimuleren minder gebruik te maken van de auto en alternatieven te gebruiken. Capelle onderneemt deze acties in samenwerking met de buurgemeenten, provincie Zuid-Holland, de regio (MRDH) en het Rijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img