19.2 C
De Bilt

Onderzoek naar WMO laat mooie resultaten zien in Krimpen aan den IJssel

Jaarlijks onderzoekt de gemeente Krimpen aan den IJssel de tevredenheid onder de cliënten van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het onderzoek brengt de cliëntervaring in beeld. Ook bekijken we of we de gestelde resultaten en effecten behalen in de ogen van de cliënt.

Op beide onderdelen werd net zoals het voorgaande jaar positief gescoord. Uit het onderzoek kwam verder dat er meer mantelzorgers zijn geregistreerd. Ook waarderen de cliënten de zorg en voelen zij zich gehoord. Wel is er sprake van een lichte daling in tevredenheid over dagbesteding en huishoudelijke hulp. Daarnaast vinden ouders en jeugdigen de wachtlijsten nog te lang.

Scores tevredenheidsonderzoek Wmo blijft gelijk

Het contact met Wmo wordt als positief ervaren. Van de ondervraagde cliënten gaf 90% aan zich serieus genomen te voelen. Bovendien zei 75% snel hulp te krijgen. De kwaliteit van de ondersteuning vanuit de KrimpenWijzer kreeg gemiddeld een 7.4. De tevredenheid over de ondersteuning kreeg gemiddeld een 7.8.

Er ontbreekt kennis over de mogelijkheden

Uit het onderzoek blijkt dat er nog niet genoeg kennis is over de mogelijkheden van een cliëntondersteuner. Maar 26% geeft aan te weten over de mogelijkheden. Van de cliënten geeft 15% aan dat de gemeente hen wees op cliëntondersteuning. Een groter deel heeft dit zelf uitgezocht. Slechts 18% heeft daadwerkelijk gebruik gemaakt van cliëntondersteuning.

Tevredenheid over dagbesteding en maatschappelijk werk

Iets minder inwoners zijn tevredenheid over dagbesteding en huishoudelijke hulp. Wel wordt dit overwegend positief ervaren. De inwoners die gebruik hebben gemaakt van het maatschappelijk werk waarderen dit met gemiddeld een 7.5.

Meer mantelzorgers geregistreerd dan in 2020

In 2021 stonden er meer Krimpenaren geregistreerd als mantelzorger dan 2020. Helaas is er minder kennis over de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers vanuit Wmo. Dit is zeker een punt van verbetering.

Tevredenheid onder ouders en jeugdigen

Jeugdigen geven een gemiddeld rapportcijfer van een 7.5 aan partijen zoals KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team. Ouders geven de partijen een 7.8.

Ouders en jeugdigen zijn niet op de hoogte van cliëntondersteuning

Zowel de jongeren als de ouders geven aan dat ze niet op de hoogte waren van een onafhankelijke cliëntondersteuner. In het najaar startte het Koplopersproject. Dit project moet de onafhankelijke cliëntondersteuner meer onder de aandacht brengen bij de burger. We verwachten dat dit komend jaar een verbetering oplevert.

De wachtlijsten zijn nog steeds te lang

Ondanks extra inzet binnen het Krimpens Sociaal Team, ervaren ouders en jeugdigen de wachtlijsten nog steeds als te lang. De extra inzet verlengen we. Dit heeft op langere termijn hopelijk meer effect op de wachtlijsten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio