Opgelicht: Krimpenerwaard doet na onderzoek aangifte van miljoenenfraude door eigen organisatie

Onderzoeksbureau Strated Consulting heeft het feitenonderzoek afgerond dat in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard is uitgevoerd naar de in juli ontvangen anonieme klachtenmail. Het bureau heeft zelfstandig onderzocht in hoeverre de inhoud van deze melding op waarheid berust.

Misdragingen in voormalige gemeente Vlist

Het onderzoek richtte zich grofweg op de periode 2012 tot en met 2015 in de voormalige gemeente Vlist. Focus van het onderzoek lag op het achterhalen of mogelijk sprake is geweest van integriteitsschendingen, zoals gedetailleerd beschreven in de anonieme melding.

De bevindingen zijn aan het college gerapporteerd in het opgestelde rapport “Feitenonderzoek anonieme klachtenmail” van Strated Consulting van november 2021 . Het college heeft het rapport met een bestuurlijke reactie aangeboden aan de gemeenteraad. Tijdens de eerstvolgende zitting met de raad op 7 december aanstaande wordt het rapport besproken.

Schijnconstructies en belangenverstrengeling aangetoond

Volgens het feitenonderzoek zijn in de onderzochte periode doelbewust schijnconstructies opgezet om bedrijven waar een gemeentelijk medewerker zakelijke belangen had, in te huren. Hierbij valt ook niet uit te sluiten dat er valse en/of kunstmatig opgehoogde facturen zijn ingediend.

Er was onvoldoende sprake van functiescheiding, waardoor partijen in de voormalig gemeente Vlist ondanks belangenverstrengeling toch projecten konden uitvoeren. Ook wordt niet uitgesloten dat bepaalde partijen zijn bevoordeeld bij aanbestedingen. Geen enkele partij is op dit moment nog werkzaam als contractpartij voor of binnen de gemeente Krimpenerwaard.

College doet officieel aangifte

Het college neemt deze bevindingen uiterst serieus. Het college kan op basis van de feiten dan ook niet anders dan officieel aangifte doen van de geconstateerde feiten. Het Openbaar Ministerie zal op basis van deze aangifte besluiten of er voldoende grond is om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar het handelen van partijen en personen. Pas dan zou ook meer duidelijkheid kunnen komen of er daadwerkelijk sprake is van geleden materiële schade voor de gemeente.

Het college realiseert zich hierbij dat een mogelijk strafrechtelijk onderzoek grote impact kan hebben. Dat geldt zowel voor de inwoners van de Krimpenerwaard als voor de eigen organisatie. Het college hecht er daarom aan, ondanks de pijnlijke aspecten rondom dit proces, zo helder en transparant mogelijk informatie te geven over deze zaak en de vervolgstap. Dit zodat we dit soort misstanden kunnen voorkomen en ook anderen hiervan kunnen leren.

Onderzoek huidige processen

Hoewel het college op dit moment geen aanleiding heeft te veronderstellen dat de beschreven feiten zich nog kunnen voordoen in onze huidige processen, zal het college toch de organisatorische en administratieve processen rond bijvoorbeeld inkoop, aanbesteding en facturering nog eens goed onder de loep nemen. Hiervoor is inmiddels een interne audit gestart. De uitkomsten van deze audit worden met de auditcommissie van de gemeenteraad besproken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio