Opnieuw Kamervragen over EMK-Gifterrein Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel/Den Haag – GroenLinks stelt opnieuw Kamervragen aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven-van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) over het EMK-gifterrein in Krimpen aan den IJssel. Kamerlid Suzanne Kröger vraagt niet alleen om specifiekere informatie over de stagnatie in de hersanering en de daarmee gemoeide kosten, maar wil ook garanties dat de huidige situatie veilig is.

Twijfel over staat damwanden

In haar brief van afgelopen november gaf staatssecretaris Van Veldhoven aan, dat de damwand rond het gifterrein in ‘redelijke staat’ zou verkeren. GroenLinks stelt echter: Zou een wand rond een zo ernstig vervuild terrein aan een rivier eigenlijk niet in excellente staat moeten verkeren?

Roep om garanties via Kamervragen

Er wordt daarom in de Kamervragen gevraagd of werkelijk gegarandeerd kan worden dat de damwanden de verontreinigde bodem isoleren en er geen giftige stoffen weglekken. In de interne stukken waar GroenLinks nu over beschikt, wordt er namelijk gesproken over een “instabiele voorwand” en lijkt er grote twijfel te zijn over de isolatie aan de onderzijde.

Intensieve samenwerking lokale “stoorzenders”

Krimpenaren Wouter van Blanken en Arjan de Bruin doen al geruime tijd onderzoek naar de problematiek rond het EMK-gifterrein en zetten onder meer de website gifbeltkrimpen.net op. Zij hebben ook nu weer het nodige voorwerk gedaan voor het vervolg van de Kamervragen die door kamerlid Suzanne Kröger ingediend zijn.

De Bruin is blij met de steun vanuit de landelijke politiek: “Lokaal zijn we door wethouder Tempel ‘stoorzenders’ genoemd. Open en eerlijke processen laten zich wat ons betreft echter niet door het stellen van vragen verstoren. Het is duidelijk dat onze Kamerfractie daar precies zo over denkt.”

Gemeente wil al kavels naast gifgrond uitgeven

Van circa 30% van het terrein is in 2020 het asfalt verwijderd, evenals de toplagen bestaande uit lichtvervuilde grond en AVI-slakken die nu in grote bergen elders op het terrein liggen. GroenLinks wil graag van de staatssecretaris middels de Kamervragen weten hoe zij tegenover de wens van de gemeente Krimpen aan den IJssel staat om – voordat de daadwerkelijke bodemreiniging van de rest van het terrein plaats zou moeten vinden – al kavels in dit “bouwrijpe” deel uit te mogen geven. De vrees is, dat er wat dit betreft nu te hard van stapel wordt gelopen.

Vragen over miljoenen gemeenschapsgeld

Het onderzoek, de hersanering zelf en nu de stagnatiekosten lopen samen in de vele miljoenen. Hoeveel is tot op heden onbekend. In de eerdere antwoorden van het ministerie werd in elk geval aangegeven, dat de extra kosten niet meer in verhouding tot de opbrengsten zouden staan. De staatssecretaris wordt nu gevraagd hoeveel gemeenschapsgeld er in totaal mee gemoeid is.

Wouter van Blanken heeft grote moeite met de huidige gang van zaken: “Er wordt nu ergens in achterkamertjes voor ons allemaal bepaald hoeveel die schone grond precies zou mogen kosten. Voor ons houdt een democratie in, dat we hier met elkaar in alle openheid over beslissen. Het gaat hier immers niet alleen om een kille kosten-baten-analyse, maar juist ook om de waarde van schone grond op zichzelf.”

Totaal gaat het om bijna 30 vragen waarop GroenLinks voor het op 11 februari geplande algemeen overleg van de Commissie Infrastructuur en Waterstaat antwoord hoopt te krijgen. Dan kan er verder gesproken worden met de staatssecretaris over de situatie in Krimpen aan den IJssel.

Achtergrondinformatie gifterrein

Na het faillissement van de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) bleef in 1980 in Krimpen aan den IJssel de grootste gifbelt van Nederland achter. Een terrein waarvan men zich afvroeg: “Zit hier gif in de grond of grond in het gif?” Dit wordt in1988 zo goed mogelijk ingepakt.

De gemeente Krimpen aan den IJssel koopt het gifterrein in 2017 voor 3 miljoen euro van het Rijk op voorwaarde dat het voldoende gereinigd opgeleverd wordt. Het bedrag wordt echter al wel geheel vooruitbetaald. In 2019 begint Dura Vermeer met de werkzaamheden. Deze worden vrijwel meteen weer stilgelegd wegens onvoorziene omstandigheden.

Uiteindelijk wordt in 2020 een deel dat niet al te ernstig vervuild zou zijn, bouwrijp gemaakt. Er is dan nog geen kubieke meter grond gereinigd. Inmiddels lijkt het erop, dat grote delen van het terrein hoe dan ook niet afgegraven zullen worden. Over de stagnatie stelde GroenLinks al eerder kamervragen. Meer informatie is te vinden op gifbeltkrimpen.net onder het kopje “Geschiedenis”.

Nieuws uit deze regio

De Mos van Code Oranje in gesprek met klokkenluidster toeslagenaffaire

Capelle aan den IJssel - Code Oranje lijsttrekker Richard de Mos bracht zaterdag samen met Leefbaar Capelle wethouder Ans Hartnagel een bezoek aan Willeke...

Welkom in de kraamkamer van moeder natuur

Het broedseizoen is begonnen. Veel dieren halen alles uit de kast om het nageslacht veilig te stellen in de kraamkamer van moeder natuur. Er...

Hoe gaat Krimpenerwaard om met klachten over Handhaving

Krimpenerwaard - De fractie Waard18, van Wisja Pannenkoek, heeft vragen aan het college van de gemeente Krimpenerwaard gesteld over de afhandeling van klachten die...

Krimpense opschoonweek om zwerfafval aan te pakken

Krimpen aan den IJssel - Van 17 tot en met 24 maart start de Krimpense Opschoonweek. Tijdens deze opschoonweek gaan bewoners aan de slag...

Vroom neemt geen afstand van brief en geeft sneer aan journalisten

Krimpen aan den IJssel - Het gesprek met het college, burgemeester Vroom Leon Houtzager heeft blijkbaar niet veel meer dan een kopje koffie opgeleverd....

Kleurrijke demonstratie in Krimpen voor liefde en tegen wegkijken

Krimpen aan den IJssel - Om 14.00 uur was het dan zover. De aangekondigde demonstratie van het COC Rotterdam in Krimpen aan den IJssel...

Reactie SGP Krimpen op situatie rond kerk

Krimpen aan den IJssel - De SGP fractie van Krimpen heeft op haar Facebookpagina ook een reactie op alle voorvallen van afgelopen tijd gepubliceerd....

Maak zelf bezwaar WOZ waarde in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Recent hebben Krimpense huizenbezitters de beschikking met de bijbehorende WOZ waarde ontvangen. Voor veel inwoners is de WOZ waarde...