9 C
De Bilt

Vrijwilligers Krimpen voelen zich niet gewaardeerd door college

Krimpen aan den IJssel – In de afgelopen maanden heeft Krimpens Belang een enquête onder Krimpense vrijwilligers(organisaties) gehouden over het gevoel van waardering. Uit de enquete blijkt dat 75% van de vrijwilligers zich niet gewaardeerd voelt door het college. Krimpens Belang heeft onlangs de resultaten van de enquête met vijf aanbevelingen overhandigd aan wethouder John Janson (vrijwilligersbeleid). Enkele aanbevelingen: ga persoonllijk op bezoek bij vrijwilligers(organisaties), verbreed de Vrijwilligersdag naar ’s avonds en/of weekend en organiseer een wethouderspreekuur voor vrijwilligers(organisaties).

Geef de Krimpense vrijwilligers meer waardering!

Op 12 en 19 september jl. heeft Krimpens Belang een oproep aan het college gedaan om meer waardering te geven aan de Krimpense vrijwilligers. “Vrijwilligers vinden een eenvoudig bedankje vaak al genoeg, maar om ze echt te bedanken moet je meer doen, je moet ze erkennen, waarderen en belonen. Door als gemeente meer aandacht te besteden aan erkenning en waardering, kan je de grote groep vrijwilligers in Krimpen aan den IJssel belonen en het belangrijke werk wat zij doen ook behouden”, aldus Sethi Plaisier van Krimpens Belang. Aanleiding hiervoor waren signalen van vrijwilligers(organisaties) uit Krimpen aan den IJssel dat zij zich onvoldoende gewaardeerd voelden. Krimpens Belang verzocht het college om een aantal onderzoeken niet uit te laten voeren door externen, maar deze voor te leggen aan de betrokken (vrijwillige) organisaties.  Het voorstel werd niet door het college gesteund. “Hiermee heeft het college een kans laten liggen om deze (vrijwilligers)organisaties een groter gevoel van waardering te geven”, aldus Sethi Plaisier van Krimpens Belang.

Enquête naar het gevoel van waardering

Vele verenigingen en stichtingen op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur draaien op vrijwillige inzet. Vrijwilligers zijn niet alleen te vinden in georganiseerd verband, maar helpen ook vaak in het sociale netwerk. Vrijwilligerswerk bevordert hiermee de leefbaarheid, sociale samenhang en vitaliteit in onze gemeente. “We kunnen als gemeente niet zonder vrijwilligers, zij vormen het cement van onze samenleving!”, aldus Sethi Plaisier van Krimpens Belang. “Wij hechten dan ook veel waarde aan het waarderen van onze vrijwilligers(organisaties). Enerzijds zien een college die hun waardering uitspreekt voor de vrijwilligers in onze gemeente en het belang ziet van het bijdragen aan het waarderen van vrijwilligers door de gemeente (actieprogramma Vrijwilligersbeleid). Anderzijds vernemen wij signalen dat vrijwilligers zich onvoldoende gewaardeerd voelen door de gemeente.  “Deze tegenstrijdigheden waren voor ons aanleiding voor een enquête onder Krimpense vrijwilligers(organisaties) over (het gebrek aan) gevoel van waardering”, aldus Sethi Plaisier van Krimpens Belang.

75% van de vrijwilligers voelt zich niet gewaardeerd door het college

Uit de enquête is gebleken dat 75% van de vrijwilligers(organisaties) op het gebied van sport, cultuur, zorg en welzijn zich niet gewaardeerd voelt door het college. De redenen hiervoor zijn divers, echter de belangrijkste redenen zijn: het gebrek aan oprechte persoonlijke aandacht/interesse, niet meedenken en geen open houding.  Zo gaf één van de vrijwilligers aan dat één van de wethouders spreekuur hield tijdens een vrijwilligersactiviteit zonder enige interesse te tonen voor deze vrijwilligers(organisatie). “Wij begrijpen dat dit niet bijdraagt aan het gevoel van waardering”, aldus Sethi Plaisier van Krimpens Belang.

Vrijwilligersdag

Opvallend is dat de onlangs gehouden Vrijwilligersdag (waarmee het gemeentebestuur laat zien dat zij alle Krimpense vrijwilligers waarderen) niet door iedereen als waardering gevoeld wordt. Ook was er commentaar op het feit dat deze dag op een vrijdag overdag werd gegeven, terwijl de meeste vrijwilligers overdag (vrijwilligers)werk doen.

Krimpens Belang overhandigd resultaten enquête met aanbevelingen

Onlangs heeft Krimpens Belang de resultaten van de enquête met de hierbij behorende vijf aanbevelingen ter verbetering van het gevoel van waardering overhandigd aan wethouder John Jansen (portefeuillehouder vrijwilligersbeleid).
De enquête heeft de volgende vijf aanbevelingen opgeleverd:

  1. Toon oprechte interesse door persoonlijk op bezoek te gaan bij de vrijwilligers(organisaties) om een beeld te krijgen en persoonlijk waardering uit te spreken.
  2. Organiseer periodiek een wethouderspreekuur voor vrijwilligers(organisaties) waarbij met open houding pro-actief meegedacht wordt.
  3. Stel (budget voor) ruimte beschikbaar voor (maatschappelijke) vrijwilligersorganisaties voor het overleg met de vrijwilligers.
  4. Betrek vrijwilligers(organisaties) bij (nieuwe) onderzoeken en beleid.
  5. Verbreed de vrijwilligersdag naar bijvoorbeeld ’s avonds en/of het weekend.

Aanbevelingen

“Met het overhandigen van de resultaten van de enquête en de vijf bijbehorende aanbevelingen ter verbetering van het gevoel van waardering willen we het college meer duiding geven bij dit gevoel van waardering van (vrijwilligers)organisaties op het gebied van sport, cultuur, zorg en welzijn. Wij vinden de inzet van de grote hoeveelheid vrijwilligers in onze gemeente te belangrijk om deze signalen voorbij te laten gaan”, aldus Sethi Plaisier van Krimpens Belang. “Wij hebben het college dan ook gevraagd om de aanbevelingen onderdeel te maken van het Actieprogramma “Doorontwikkeling Vrijwilligersbeleid Krimpen aan den IJssel 2019-2022”.

Wethouder Jon Janson: “Elk signaal is welkom”

Wethouder John Janson (portefeuillehouder vrijwilligersbeleid) heeft namens het college de resultaten in ontvangst genomen. “Vrijwilligers kunnen niet genoeg gewaardeerd worden, dus elk signaal hierover is welkom”, aldus wethouder Janson. “Om deze reden ben ik dan ook blij de resultaten van de enquête en de aanbevelingen van Krimpens Belang in ontvangst te mogen nemen”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio