Vliegtuigbom Julianakanaal wordt 11 mei onschadelijk gemaakt

Meerssen – Consortium Grensmaas is bij Itteren bezig met de aanleg van een passeervak in het Julianakanaal, zodat grote schepen elkaar beter kunnen passeren. Tijdens de werkzaamheden is op het grondgebied van de gemeente Meerssen een Amerikaanse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Omdat het een explosief met een gevoelige ontsteker betreft, mag dit niet verplaatst worden. De bom zal daarom ter plekke onschadelijk worden gemaakt.

Ontruiming veiligheidsgebied

Op vrijdag 11 mei zal de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de bom ter plekke onschadelijk maken. Daarvoor wordt een veiligheidsgebied ontruimd met een straal van 250 meter. Binnen het veiligheidsgebied betekent dit, dat een aantal mensen gedurende enkele uren hun woning of bedrijfspand moeten verlaten. Het betreft in totaal 14 woningen en bedrijfspanden in de Hoekerweg en een deel van de Meerstraat in Bunde. Zij hebben hierover een brief van de burgemeester ontvangen.

Verdere maatregelen

Aan de overzijde van de Meerstraat worden enkele bewoners verzocht binnen te blijven. De bewoners van het uiteinde van de Meerstraat, de eerste huizen van de Vonderstraat en de bewoners van Voulwames kunnen te maken krijgen met enige verkeershinder. Ook zij hebben een bewonersbrief gekregen.

Wat gebeurt er op vrijdag 11 mei

Op vrijdag 11 mei zijn speciale veiligheidsmaatregelen van kracht. Vanaf 8.30 uur wordt het gebied binnen een straal van 250 meter voor iedereen afgesloten. Binnen het gebied grazende dieren worden tijdelijk verplaatst.

Vaar- en luchtverkeer

Omdat de bom zich in de buurt van het Julianakanaal bevindt, wordt de scheepvaart tussen keersluis Limmel en sluis Born tijdelijk stilgelegd. De vaarweg is van donderdag 10 mei 04.00 uur tot maandag 14 mei 06.00 uur tijdelijk gestremd vanwege peilverlaging en dijkcontroles. Er is dan geen scheepvaart mogelijk tussen Maastricht en Born. Er mogen geen schepen op het Julianakanaal aanwezig zijn. Het waterpeil wordt verlaagd om bewegingen van het wateroppervlak zoveel mogelijk te voorkomen. Het vaarwater dient vervolgens weer terug op peil te worden gebracht. De communicatie over de stremming vindt plaats via de gebruikelijke officiële berichtgeving voor scheepvaart. Ook is boven het gebied tijdelijk geen luchtvaart mogelijk. Dit heeft geen gevolgen voor reizigers.

Beperkte geluidsoverlast

Doordat de bom voorafgaande aan de ontploffing grotendeels wordt afgedekt, zal de geluidoverlast beperkt zijn. Dieren buiten het afgesloten gebied kunnen gewoon in de wei blijven.

Sein veilig rond 13.00 uur

De werkzaamheden van de EOD zullen inclusief voorbereidingen enkele uren duren. Nadat de bom tot ontploffing is gebracht en het sein ‘veilig’ wordt gegeven, kan iedereen naar de woning terugkeren. Dit zal naar verwachting uiterlijk rond 13.00 uur zijn. Dit wordt tevens bekendgemaakt op gemeentelijke website www.meerssen.nl, facebook en twitter.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen via het algemene telefoonnummer 14 043. E-mail: info@meerssen.nl (deze link verwijst naar een E-mail adress).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nieuw bouwplan Europapark Gronsveld voor Eijsden-Margraten

Europapark: twaalf luxe koopappartementen voor senioren. Geschikte woningen zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt. De gemeente Eijsden-Margraten streeft naar een duurzame woningvoorraad...

Toeristen van harte welkom in Zuid-Limburg, juíst nu

Zuid-Limburg herstelt van de watersnood. De rivieren en beken kabbelen inmiddels weer rustig door de heuvels. Toeristen zijn van harte welkom! Juist nu. De...

Noodverordening aangepast: verboden gebied beperkt tot deel van centrum

Valkenburg aan de Geul - De noodverordening die voor de gemeente Valkenburg aan de Geul geldt, is op maandag 19 juli om 18 uur...

Noodverordening: Bezoek aan Valkenburg aan de Geul wordt sterk afgeraden

Op dit moment is nog steeds een noodverordening van kracht in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Dit betekent dat het voor iedereen, die...

Ruim 5 miljoen euro voor verduurzaming woningen Geleen-Zuid en Nieuwdorp

Sittard-Geleen - De Westelijke Mijnstreek krijgt ruim 5 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor twee duurzaamheidsprojecten. Het gaat...

Geen treinen tussen Maastricht en Sittard

Maastricht - Op het traject tussen Sittard en Maastricht rijden als gevolg van een dijkdoorbraak geen treinen. Hoelang dit gaat duren is op dit...

Evacuatie Venlo in gang gezet, dijk Julianakanaal bij Meerssen doorgebroken

Venlo - In Limburg is het drama door het stijgende water steeds groter aan het worden. Nu staat de stad Venlo op het punt...

Koning betuigt steun aan provincie Limburg

Zijne Majesteit de Koning heeft in een telefoongesprek met de Commissaris van de Koning Johan Remkes de inwoners van Limburg zijn steun betuigd en...